Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Ildsted / fyring

Mange av leilighetene i Etterstad Sør har ildsted som brukes aktivt i den kalde årstiden. Her er det viktig at det fyres riktig både for miljøet, riktig varme i egen leilighet men også for å unngå at røyk siger inn til naboer over ved feil fyring.

Slik fyrer du riktig:

 

1. Bygg bålet riktig.

Plasser et par tørre vedkubber nederst og bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. Legg to til tre opptenningbriketter øverst.

 

2. Tenn fra toppen.

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, noe som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

 

3. Sørg for nok luft

La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. Ikke steng spjeldet så mye at flammen dør ut. Sørg for at det er nok friskluft i rommet, slik at ildstedet får “pusteluft”.

 

NØKKELEN ER VARM PIPE OG VEDOVN

  • For å oppnå en god og riktig forbrenning, er du avhengig av at både pipen og vedovnen blir varm.

  • Nøkkelen er derfor å varme opp pipen og ovnen raskest mulig, ved å bygge bålet riktig, bruke tørr ved, tenne fra toppen og sørge for nok luft.

  • Trekken i en pipe oppstår på grunn av temperaturforskjeller, som genererer undertrykk i pipen. Varme røykgasser er lettere enn den kalde utelufta.

  • Hvor mye sot som legger seg på glasset er avhengig av ovnsmodell, fyringskompetanse og forholdet mellom pipe, vedovn og trekk.

  • Det vil kunne sette seg sot på glasset når flammene eller den varme røyken treffer en kaldere flate, og avkjøles før soten blir forbrent.

  • Det er viktig å ikke fylle på for mye ved om gangen, da det kan føre til at det blir for høy temperatur og at vedovnen sprekker. Følg alltid leverandørens anvisninger.

Se også gjerne denne filmen som viser hvordan man sørger for riktig oppfyring:

https://www.youtube.com/watch?v=mY454kN4Q2Y

 

Merk at tennbrikettene her ligger i bunn, det er feil. De skal ligge høyere i bålet.