mdi-arrow-left-top-bold Elbiler i Etterstad Sør

Vi har ladeplasser for EL-biler og ladehybrider i BRL Etterstad Sør!

ROTASJONSPLASSER

Pris for å få tilgang til elbiladerne er kr 100.- inkl. mva. pr. mnd. + beløp for strømmen som lades.

Prisen inkluderer RFID-brikke som registrerer ankomst og avgang, og tilgang til Movels "Min Side" som viser forbruk m.v. - denne kan også lastes ned til telefon. Ref. nedenstående vedlegg!

Rotasjons-/ladeplassene er forbeholdt rene EL-biler og ikke hybrider grunnet ladekapasitet.

Maksladetid er satt til 16 timer, men vis hensyn til andre elbilister og flytt gjerne bilen så snart den er ladet fullt.

Få tilgang til ladeplasser

Du må være andelseier for å få tilgang til ladeplassene. Først må du ta kontakt med styret via kontaktskjema for å få nummer på din RFID-brikke. I bestillingsskjema velger du så "Jeg har allerede brikke" og legger inn dette brikkenummeret du har fått fra styret i bestillingsskjema som du finner her: https://www.movel.no/bestill-abonnement

Hva skjer etter bestilt abonnement?

Ref. nedenstående vedlegg!

Bruksanvisning, ENSTO ladeboks

Ref. nedenstående vedlegg!

OBS! Husk at du også må registrere bilens registreringsnummer elektronisk hos VestPark. Les mer om dette her: https://etterstadsor.no/info_pages/1869

LADEPLASSER FOR HYBRIDBILER

Vi har faste parkeringsplasser med ladetilgang for hybridbiler, som koster 340.- pr mnd.
Det er totalt 8 plasser, og 1 er ledig pr. april 2022.