Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Elbiler i Etterstad Sør

Det er ladeplasser for elbiler og ladehybrider i Etterstad Sør. Pris for å få tilgang til elbiladerne er 100.- inkl.mva pr.mnd. + beløp for strømmen som lades. Prisen inkluderer RFID brikke som registrerer ankomst og avgang, og tilgang til en app som viser forbruk mm. Max ladetid er 16 timer. Dette vil kunne leses av ved lading og kontroll ved Smart Security. Det finnes faste ladeplasser for ladehybrider, som koster 300.- pr mnd. Det er totalt 8 plasser, og 3 er ledige pr.20.01.19 For de som er interessert i en avtale om lading i Etterstad Sør ta kontakt via SAMTALER for å få nummerert på brikken dere trenger til bestillings skjemaet- Bestillings skjema for ladeavtale ligger som vedlegg. Det fylles ut og sendes Movel for å få tilgang til ladeplassene. Det er ett sårt punkt , elbil i vinterhalvåret ! Ta hensyn ! Alle trenger lade mer om vinteren enn om sommeren.