Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Faktura til Etterstad Sør

Skal du sende en faktura til Etterstad Sør Borettslag kan du sende som EHF eller over e-post. Fakturaadressen er: Borettslaget Etterstad Sør c/o Obos forvaltning P.b. 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Hvis du bruker e-post kan det kun være ett vedlegg (PDF). Faktura sendes til fakturamottak@obos.no, og merkes «OBOS Fakturamottak» i emnefeltet.