Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Beplantning uteområder

Vi har et stort grøntområde der styret i samarbeid med vaktmester har ansvar for beplantning og vedlikehold. Til hver enkelt oppgang refunderer borettslaget inntil 400 kroner årlig for de som ønsker gjøre det litt hyggelig rundt sin egen oppgang. Det er kun blomster som skal plantes, ikke busker eller trær. Alt av luking, beskjæring og vedlikehold må gjøres av beboerne. Det er kun helt inntil veggene på blokkene som ikke er drenert, det er anledning til å plante på eget initiativ. Bedene kan ikke ha kantstein, da dette gjør plenklipping for vaktmester vanskelig. Flere har ytret ønske om pallekarmer. Disse må også plasseres helt inntil veggene på balkongsiden og beises, dersom de har lyst treverk, for å gli mer inn i omgivelsene. Dersom pallekarm og blomsterbed ikke vedlikeholdes, eller anlegges andre steder enn inntil veggene, fjernes de uten varsel.