Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Våtrom og ventilasjon

Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, avløp og ventilasjon i egen boenhet. Feil og mangler må utbedres umiddelbart, på andelseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og mangler som har betydning for øvrige beboere, må varsles styret snarest. Ventilasjon: Vi har naturlig ventilasjon i vårt borettslag og det er derfor viktig at alle andelseiere selv sørger for å holde lufteventiler åpne og ikke tette disse eller koble på mekaniske vifter ut yttervegg eller til sjakt. En gjenganger hos styret er klager på ventilasjon og kondens/mugg, spesielt i vintermånedene. Generelt vil kondensproblemer oppstå på steder der varm, fuktig inneluft møter kaldere overflater, og forverres i områder med liten luftutveksling. Det mange tror er farlig svartsopp har i alle tilfeller vi har hørt om skyldtes kondensmugg som følge av for dårlig lufting. Spesielt utsatt er leiligheter som fortsatt kun har gamle vinduer som mangler lufteventil. Borettslagets forsikring dekker ikke skader i leiligheter som skyldes for dårlig lufting. Her følger noen råd til hvordan forebygge, samt hva som bør gjøres dersom du oppdager mugg. 1. Påse at det i hvert rom enten er en veggventil eller spalteventil over vinduet. Har du gamle vinduer, vurder å bytte til nye med lufteventil. 2. Alle eksisterende spalteventiler og veggventiler må til enhver tid stå åpne for å sikre at frisk luft fra ute trekker inn i boligen, spesielt på kjøkkenet. 3. Det bør etableres luftehull under alle dører for å gi et bedre luftskifte. 4. Jevne lufterutiner bør innføres ved dårlig ventilasjon. Det bør for eksempel luftes om morgenen, etter matlaging, etter dusjing, etter tørking av klær og før man legger seg. 5. Overflaterengjør alle områder der det er vekst av muggsopp. Det kan benyttes en mikrofiberklut og såpevann. Vannet må byttes ofte og det er ikke behov for bruk av kjemikalier. 6. For leiligheter med dårlig ventilering bør ikke gjenstander plasseres tett mot vegger. Manglende spalte i dør til bad/wc: Dette er et avvik som mange fikk ved rens av ventilasjonskanalene våre. Det må settes inn spalte i disse dørene, eller byttes til nye med luftespalte. En beboer, som har fått montert dette fikk vi følgende tips vi deler: "Snekker monterte 2 stk. overluftsventil på 400x60 mm hos oss - en på hver side av baddøren. Merket er "Flexit", og jeg kjøpte ventilene selv på Clas Ohlson. Jeg vet at samme merke ventiler også selges på Maxbo, Megaflis etc. https://www.clasohlson.com/no/Overluftsventil-400-x-60-mm/36-6026 Vår snekker gjorde mye annen jobb hos oss også, så jeg vet ikke hva kostnaden for dette inngrepet alene kan koste. Men, jeg var hjemme da han satte inn ventilen(e), og han sa da at det var en relativt enkel jobb så lenge man har riktig sag, ventilen og Tec 7 for hånden. Maks en halvtime, vil jeg tro"