Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Vinduer

Nødvendig vedlikehold Vedlikehold av alle vinduer og dører utvendig er borettslagets ansvar. Beboerne i Etterstad Sør har ansvar for å vedlikeholde vinduene/dørene og karmer innvendig. Utskifting av vinduer Utskifting av vinduer er styrets ansvar. Over halvparten av våre beboere har allerede i løpet av av de siste årene skiftet ut vinduer og verandadører og veldig mange har gjort dette for sin egen regning. Dersom du for egen regning ønsker å skifte ut vinduer eller verandadør, er det fortsatt mulig. Det forutsettes at bestilling og avtale om levering og betaling avtales direkte mellom den enkelte beboer og entreprenøren. Type vinduet er "husmorvinduer" fra NorDan. Styret har tidligere gjennomført en felles bestilling av nye vinduer for de beboere som ønsket det. Det har vært praktisert to måter for betaling av vinduer. Det ene er at beboeren tar betalingen via sine egne «felleskostander». Den andre har vært at beboeren har kunnet betale hele summen direkte til entreprenøren. Så bare for å repetere: Dersom et vindu må byttes så må dette uansett tilbakebetales av den enkelte, selv om den tas over felleskostnadene. Da øker felleskostnadene for den berørte beboer, ikke alle andre. Sidevinduer på veranda Styret anbefaler at beboere bruker et firma som heter Altiglass Tøyen/Sofienberg til monteringen av nye sidevinduer. Mailadresse er glassmester@altiglass.no. Se nettside www.altiglass.no. Telefon 22 66 07 00. Vinduer på verandaer er ikke styrets ansvar.