Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Vedlikehold og ansvarsforhold

For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør. Å ta vare på og vedlikeholde denne investeringen, er en viktig oppgave for alle andelseiere. Andelseieren har selv ansvar for vedlikehold innenfor leilighetens «fire vegger». Borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygninger. De nye borettslovene gjelder fra 15.8.2005 og ga nye retningslinjer for hva som er andeseiers ansvar og plikter. Andelseieren har bl.a. følgende vedlikeholdsansvar: - Vannrør på bad og kjøkken, samt sluk på bad - Inventar og utstyr på bad og kjøkken - Kraner, servant og vannklosett på bad - Varmtvannsbereder på kjøkken - Tapet og gulvbelegg - Innvendige dører - Sikringsskap, ledningsnett, stikkkontakter, brytere og panelovner - Skifte ut vinduer og verandadør Vi henviser til borettslagets vedtekter for ytterligere informasjon: § 5. Vedlikehold § 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt § 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt § 5-3 Utbedringsansvar og erstatning