Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Utleie av leilighet / bruksoverlating

Andelseiere har anledning til å leie ut sin boenhet, men det skal i de aller fleste tilfeller søkes om tillatelse.

Spørsmål og svar om utleie finner du på OBOS` nettsider her:https://www.obos.no/medlemskap-og-fordeler/sporsmal-og-svar

I korte trekk gjelder følgende retningslinjer:

 • Andelseier må søke styret om utleie

 • Andelseieren må selv ha bodd i boligen i ett av de to siste årene.

 • Hvis du leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet ditt skyldes utdanning, militærtjeneste

  eller lignende gjelder ikke dette kravet om botid. Slik utleie /bruksoverlating krever også søknad på samme måte som vanlig utleie.

 • Boligen kan leies ut til andre i opptil tre år. Etter det, må andelseieren eventuelt søke styret på

  nytt.

 • Fra 1. januar 2020 kom en endring i borettslagloven som gir andelseier lov til å leie ut

  leiligheten på døgn- og ukesbasis i inntil 30 dager i året, uten styrets samtykke.

Søknad om utleie

Følgende er klippet fra OBOS' nettsider:

Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet.

Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som

ivaretar kontakten med borettslagenes styrer.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon

22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

Det ferdige utfylte skjemaet sender du tilbake til:

OBOS

Postboks 6666, St. Olavs plass

0129 Oslo

Vi videreformidler dette til ditt styre.