Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Utleie av leilighet

Andelseiere har anledning til å leie ut sin boenhet. Spørsmål og svar om utleie finner du på OBOS` nettsider her:https://www.obos.no/medlemskap-og-fordeler/sporsmal-og-svar I korte trekk gjelder følgende retningslinjer: • Andelseier må søke styret om utleie • Andelseieren må selv ha bodd i boligen i ett av de to siste årene. • Hvis du leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet ditt skyldes utdanning, militærtjeneste eller lignende gjelder ikke dette kravet om botid. • Boligen kan leies ut til andre i opptil tre år. Etter det, må andelseieren eventuelt søke styret på nytt. • Dersom du leier ut boligen til nærmeste familie eller midlertidig på grunn av utdanning eller lignende er det ingen lovbestemt tidsbegrensning for hvor lenge du kan leie ut. • Fra 1. januar 2020 kom en endring i borettslagloven som gir andelseier lov til å leie ut leiligheten på døgn- og ukesbasis i inntil 30 dager i året, uten styrets samtykke. Søknad om utleie Følgende er klippet fra OBOS' nettsider: • Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagenes styrer. • OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten. • Det ferdige utfylte skjemaet sender du tilbake til: OBOS Postboks 6666, St. Olavs plass 0129 Oslo Vi videreformidler dette til ditt styre.