Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

TV, internett og telefoni

Borettslaget Etterstad Sør er deleier i Etterstad Kabel-TV AS som leverer TV og internett til oss på Etterstad. Telia er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.

Etterstad Kabel-TV har fremforhandlet en kollektiv avtale med Telia hvor den enkelte abonnent kan velge mellom to alternativer innenfor den kollektive løsningen:

Alternativ A (TV med basis internett):

 • TV «Start30» (12 faste TV-kanaler og 30 poeng for å velge flere kanaler)

 • Bredbånd 30/30 (30 Mbps nedlasting og 30 Mbps opplasting).

Alternativ B (Kun internett):

 • Bredbånd 1000/500

Ett av disse to alternativene er inkludert i felleskostnadene (husleien).

Det er mulig med individuell oppgradering til større TV pakke eller økt bredbåndshastighet (maks 1000/500 Mbps). Kontakt Telia direkte dersom du/dere ønsker slik oppgradering.

Priser for flere TV kanaler:

 • Oppgradering (TV kanaler) fra «Start 30» til «Start 50» (50 poeng å velge for): kr 44 pr mnd.

 • Oppgradering fra basis internett til 1000/500: kr 199 pr mnd.

Ekstra dekodere ut over det som er inkludert i den kollektive pakken:

 • Ekstra GetBoX koster 49,- pr mnd. (kr 0,- i etablering).

 • Ekstra Mikro dekoder koster 19,- pr mnd. (kr 0,- i etablering).

 • Ekstra HDPVR (inntil tidspunkt for utfasing) koster 19,- pr mnd. (kr 0,- i etablering)

Standard dekoder kalles «Get boX». Hver husstand kan ha to dekodere uten ekstra kostnader innenfor følgende valg:

 • 1 stk. «Get boX» og 1 stk «Get box mikro».

 • 2 stk. «Get box mikro»

 • Get «HDPVR» kan beholdes i stedet for disse, men de blir snart faset ut.

I tillegg til dekodere så er 1 stk. bredbåndsmodem inkludert for hver enkelt abonnent. Kontakt Telia for å bestille dekoder, dersom det ikke er en fra før i leiligheten.

Rutine ved flytting:

Telia har laget følgende rutine for "flytting/retur av utstyr", som beskriver handlingsalternativene dersom man flytter fra borettslaget:

https://www.telia.no/kundeservice/flytting-og-retur/

Ingen må gjøre inngrep ved å for eksempel skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep kan i verste fall skade anlegget.

Montering av parabolantenne tillates normalt ikke. Forhåndsgodkjenning skal i så fall innhentes hos styret, og antennen plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer (ikke synlig / over balkongrekkverk e.l.).

Telefoni:

OBOS har også en avtale med Talkmore. Du kan lese mer her:

https://www.obos.no/privat/medlemsfordeler/alle-medlemsfordeler/talkmore