Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Trappevask

Trappevask utføres en gang i uken av et eksternt firma. Vanligvis vaskes det på mandager. Det er faktisk veldig viktig at ikke gjenstander står til hinder for vaskepersonalet. Så vennligst påse at det ikke står mer enn absolutt nødvendig i oppgangene. Det er demotiverende for våre avtalefeste samarbeidspartner å møte for mange hindringer i sitt daglige arbeid.