Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Støvsuger til utlån

Styret har kjøpt en kombinert våt- og tørrsuger. Beboere kan låne den hos vaktmesteren. Sugeren egner seg veldig godt til støvsuging av egne boder, kjeller- og loftsgang, sykkelboder osv. Ved støvsuging brukes egnede spesialposer som vakmesteren har. Maskinen kan også brukes for oppsuging av vann, f.eks. etter lekkasjer.