Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Strømuttak i bod

Strømuttak er tillatt i kjellerbodene, men ikke i loftsbodene. Dette på grunn av brannsikkerheten. En eventuell brann på loft sprer seg raskt til mange flere leiligheter enn tilsvarende brann i kjeller, siden etasjeskillet mellom første etasje og kjeller er i betong. EL-anlegget er ikke dimensjonert for stor belastning, og evt strømuttak er kun tenkt brukt for fryseboks. For ivareta brannsikkerheten på en god måte har styret innført følgende retningslinjer knyttet til den enkelte beboers ansvar: - Fryseboksen skal være i god stand. - Det skal være tilstrekkelig luft rundt fryseboksen, dvs at den ikke må være tildekket på en slik måte at den skaper fare for brann. - Uttaket for strøm skal være montert av godkjent elektriker. - Det skal kun brukes godkjente skjøtekabler og ikke være flere tilkoblinger på samme uttak. Ta kontakt med vaktmesteren hvis du ønsker å få installert strøm til din kjellerbod. Du betaler selv for selve jobben, men strømforbruket dekkes av borettslaget. Installeringen er avhengig av kapasiteten på den aktuelle strømkursen. I noen tilfeller kan det være mulig å legge opp ny strømkurs dersom det aktuelle sikringsskapet har mulighet til det.