Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Rehabilitering av leiligheten

Kan jeg rive en vegg, flytte kjøkkenet og legge fliser i stuen? Her er et dokument som besvarer de vanligste spørsmålene om rehabilitering i OBOS-leiligheten din. Teksten er basert på en artikkel i Obosbladet nr. 2 2009, Opprinnelig tekst Mari Eia Bringedal og avdelingsleder Øyvind Bodsberg i OBOS Prosjekt. Bearbeidet og tilpasset for Etterstad Sør, februar 2015. Presisering/supplement til tekst: Flytting av sluk på bad kan ikke gjøres uten søknad. I slike tilfeller må borettslaget vurdere konsekvenser for øvrige enheter.