Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Parkering og parkeringspraksis

Parkering av biler tilhørende beboere

Parkering på borettslagets område er tillatt, så lenge beboerens bil er registrert elektronisk. Du kan ikke parkere fritt på nummererte plasser eller ladeplasser for elbiler/hybridbiler. Databasen over beboeres biler vedlikeholdes av styret i borettslaget. Begrensning på 2 biler per husstand, og beboer må stå som eier på bil.

Send melding via KONTAKT knappen, hvis du er usikker på om vi har registrert nummeret på bilen din, eller hvis du har byttet bil uten å gi beskjed. Husk å sende ny informasjon hvis du bytter bil, samt si opp fast parkerings- og/eller ladeplass dersom du/dere flytter.

Vær oppmerksom på at 64 av plassene på vårt område er reserverte utleieplasser, og 12 er ladeplasser. Disse kan du ikke parkere fritt på og kravet om elektronisk registrering gjelder også på disse plassene.

Gjesteparkering

Gjesteparkering er forbeholdt gjester og andre besøkende til beboere Etterstad Sør. Fra 1.1.2019 skal beboer selv registre sine gjester på http://gjest.p-service.no med tidsangivelse, med påfølgende 24 timers karantene. Beboer må registrere sin gjest senest 20 minutter etter parkering. Passord til løsningen sendes per e-post og sms. Har du ikke mottatt brukernavn og passord? Kontakt styret via kontaktskjema.

Opplever du tekniske problemer skal all teknisk assistanse tas direkte med p-service. Dagtid (mellom 08-16): 412 55 384. Ettermiddag/kveld/helg kan beboere få p-tillatelse ved å ringe eller sende SMS til vakttelefon 940 84 725. SMS må inneholde sted, registreringsnummer og ønsket p-tid (til dato). OBS! Dette er altså kun dersom du får feilmelding ved registrering.

Utvidet gjesteparkering: Styret er ikke tilgjengelig 24/7, og parkering er først godkjent fra man får bekreftelse om at det er lagt inn, ikke fra man sender melding til styret. Trenger du utvidelse må du gi oss beskjed senest 8 timer før start av parkering. Du bærer selv risikoen for bot dersom du parkerer i gatene våre før bekreftelse. På kort varsel må parkering foregå i hovedveien med tilhørende betaling til Oslo kommune.


Lage snarvei til gjesteparkering

Både på Android, iOS (iPhone/iPad) og Windows Phone kan du legge snarveier til bokmerker på hjemskjermen. Slik gjør du det:

Android

• Gå til http://gjest.p-service.no i nettleseren.

• Lag et bokmerke.

• Gå til bokmerkebehandlingen.

• Trykk lenge på bokmerket du vil lage snarvei til på hjemskjermen, til en meny dukker opp.

• Velg Lag snarvei på skrivebordet.

iPhone

• Gå til http://gjest.p-service.no i nettleseren.

• Trykk den lille høyrepilen nederst til midten i nettleseren.

• Velg Legg til på Hjem-skjerm

Windows Phone

• Åpne http://gjest.p-service.no i nettleseren.

• Trykk Mer-knappen, det vil si knappen med de tre prikkene.

• Trykk Fest til start.

Inn -og utlasting, parkering foran oppgangene

Mange håndverkere og også noen besøkende og beboere parkerer direkte utenfor oppgangene. Dette er OK ved kortvarig inn- og utlasting (også flytting), men bilen skal flyttes til de oppmerkede parkeringsplassene etter det. Vi må ha disse veiene til blokkene adkomstfrie for eventuelle utrykningskjøretøyer. Biler risikerer å bli bøtelagt når de står der.

Generelt

Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer, lastebiler, trailere og lignende kan, kun etter godkjenning av styret, plasseres på parkeringsplasser på borettslagets område i en kort periode. Send forespørsel gjennom samtaler.

Motorsykler skal parkeres på en av de betong platene med blå beslag som finnes på området, for å forhindre skader på asfalt og motorsykler.

Parkering for ladbare biler:

Se egen fane om elbil: https://etterstadsor.no/info_pages/2566

Kontroll

Borettslaget har avtale med P-service AS.

Klage på parkeringsbot?

Vi i borettslaget må ha respekt for at vi har en avtale med P-service AS om at de skal passe på vårt område. Det betyr at de har rett til å ilegge bøter om vilkårene for parkering ikke er oppfylt. Har en beboer ikke registrert sin gjest eller sendt inn registreringsnummer på egen bil til styret, finnes ikke grunnlag for å klage på boten. Har du derimot skriftlig bekreftelse på at du har gitt ditt reg. nr til styret, kontakt oss via kontaktskjema.

Etter avtale med P-service AS skal alle klager direkte rettes til de via www.p-klage.no

Du kan klage på boten innen 21 dager fra utstedelsesdato.

Reserverte parkeringsplasser

Borettslaget har 62 reserverte parkeringsplasser til leie for borettslagets beboere, se fil. Disse skal kun brukes til parkering av bil. Disse plasser følger ikke ved kjøp av leilighet. Søknad om å få leie parkeringsplass sendes styret pr epost. Utleieplasser er merket med nummer.

Husk å si opp parkeringsplassen når du flytter.

Merk at reserverte parkeringsplasser betyr at man låner en fast plass hvor man kan parkere sin bil som også må være registrert i beboerparkeringen. Det betyr IKKE at man kan parkerte hvilken som helst bil der eller benytte det som en egen eiendom til å lagre diverse saker på.

Hver plass koster kr 220,- pr måned (fra 01.01.2020). I tillegg kommer det et etableringsgebyr fra OBOS som som regel reguleres årlig. Betaling for parkeringsplassen skjer i forbindelse med felleskostnader, og disse faktureres direkte fra OBOS.

Styret har en venteliste for p-plasser, så forespør oss gjerne om å komme på denne listen for det området du ønsker å ha en parkeringsplass.

Ta kontakt med oss gjennom KONTAKT knappen.

To garasjeplasser

Borettslaget har også to garasjeplasser til utleie. Plassene fordeles etter ansiennitet. Leien er på kr 775,- per måned (fra 01.01.2020). Vi gjør oppmerksom på at disse plassene svært sjelden blir ledige.