Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Nøkler

Borettslaget har skiftet ut alle låser til inngangsdører og kjeller-/loftsdører juni 2013. Ved utskiftningen ble det levert ut 3 nøkler til hver leilighet. De tre nøklene er like, og benyttes både til inngangsdør og kjeller-/loftsdør. Nøklene til utgangsdørene er generalnøkler og kan bare bestilles gjennom vaktmester/styret. Beboer selv er ansvarlig for fornyelse av nøkler, lås og sikkerhetslås på egen inngangsdør. Dersom noen trenger å etterbestille nøkler kan det gjøres ved å fylle ut eget skjema (se egen link nedenfor), og levere dette til vaktmester. Alternativt legges utfylt skjema i vaktmesteren postkasse i Etterstadsletta 61D (Ved vaskeriet. Postkassen er ved siden av garasjeport.) Veiledende priser er rundt 600 kr per nøkkel. Nøklene kan enten hentes hos Vrio Lås og Nøkkel A/S, Christian Kroghsgate 2, 0186 Oslo (tlf 22 17 77 00), eller de kan sendes pr oppkrav. Ved oppkrav tilkommer porto/gebyr.