Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

HMS-avvik

Under fanen «kontakt» kan du melde inn avvik som gjelder helse-, miljø- og sikkerhet. Merk henvendelsen «Helse, miljø og sikkerhet», så kommer den til rett kontaktperson i styret. Legg ved følgende informasjon: Hvor (Så detaljert som mulig): Når (tidspunkt feilen ble oppdaget): Alvorlighetsgrad (hvor alvorlig vurderes feilen): Aktuelt tiltak (hva kan gjøres for å rette feilen): Avsender (hvem er du, hvor bor du):