Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

HMS-viktige oppfordringer til beboerne

Det er viktig at felleområdene brukes riktig. Vi har alle et ansvar for at gjeldende forskrifter følges. Her er en oppsummering til beboere om oppbevaring i fellesområdene: Det er ikke lov å oppbevare andre gjenstander i trapperommet enn barnevogner som er i daglig bruk, jmf husordensreglene. Disse må plasseres under postkassene slik at rømningsveien ikke hindres. Dersom det er flere barnevogner i omløp enn det er plass til under postkassene, må beboerne blir enige seg i mellom om hvem som bærer ned barnevognene i kjelleren. Eventuelt kan styret kontaktes for å få tildelt barnevogngarasje. Fellesbodene i kjelleren skal brukes til å oppbevare barnevogner og sportsutstyr. I hver blokk skal det være avsatt tilstrekkelig areal i fellesbod. Kjellerganger skal holdes fri for personlige eiendeler. Ingen TV-apparater, sykler eller møbler skal oppbevares der. Tørkeloftene er fellesarealer, som utelukkende skal brukes til å tørke klesvask. Propanflasker skal oppbevares på balkongen hele året. Søppelposer og skotøy skal ikke plasseres utenfor den enkelte leilighet. Ikke bare er dette til sjenanse for naboer, men kan føre til redusert fremkommelighet ved rømning, og er også i strid med borettslagets husordensregler. Styret oppfordrer den enkelte beboer til å ta ansvar for seg og sine eiendeler. Årlige container-aksjoner kan benyttes til å rydde skikkelig! Husk at alle er ansvarlige for hverandres trivsel og sikkerhet.