mdi-arrow-left-top-bold Generalforsamlingen i Etterstad Sør Borettslag

Generalforsamlingen (årsmøtet) er øverste myndighet i borettslaget, og skal i henhold til vedtektene avholdes innen utgangen av juni hvert år. Du finner siste års innkallinger og protokoller nedenfor.