Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring (via OBOS Forsikring) med forsikringsavtalenummer 7268694. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Kontakt forsikringsselskapet og styret Ved alle typer skader er det viktig at forsikringsselskapet raskt blir informert. Send også styret melding via kontaktskjema på nettsiden. Borettslagets kontaktperson i forsikringsavdelingen til OBOS: Anne Marie Lia Punther E-post: forsikring@obos.no Telefon: 22 86 56 51 Døgnbemannet alarmtelefon: 915 04 040 (Benyttes utenom normal arbeidstid, for skader som haster) Begrens skadeomfanget Ved skade skal beboerne gjøre det som er mulig for å begrense skadeomfanget. Dette innebærer at beboere selv kan kontakte håndverkere (f.eks. rørlegger) før takstmann har blitt kontaktet. Egenandel Selv om borettslagets forsikring brukes, har hver enkelt andelseier vedlikeholdsplikt i sin leilighet. I henhold til Borettslagsloven §5-13 belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Eksempler på andelseiers ansvar kan være: - Skade forårsaket av bereder som er eldre enn 15 år. - Skade forårsaket av oppvaskmaskin som er eldre enn 15 år. - Skade som følge av all form for rørarbeid som er ufagmessig utført (gjelder også kobling/montering av maskiner og utstyr med vanntilførsel/avløp). - Skade som følge av tette sluk/avløp. - Skade fra vaskemaskin som er montert i rom uten sluk. - Følgeskade fra dusjing direkte på badegulv uten membran. - Skade i eierseksjon fra alle rør som er eldre enn 25 år (fra stoppekran og videre inn i leiligheten). Unntatt er rør som opprinnelig er støpt ned/inn i betong. - Skade som oppstår ved at avfallsbøtter (kildesortering m.v.) som står inne i skap kommer borti avløpsrør, som deretter løsner. På generelt grunnlag vurderer styret det som urimelig at fellesskapet belastes for skader som lett kunne vært unngått. Standard egenandel er kr 6.000,-. Ved vannskader og ledningsbrudd utgjør egenandelen kr 10.000,-. Merk at skader som skyldes sopp/råte ikke er dekket av borettslagets bygningsforsikring. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.