Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Fellesrom - Bruk dem fornuftig

Vi minner om at fellesrom og fellesarealer ikke skal benyttes som lagringsplass. Bruk private boder til dette. Fellesrom i kjeller er kun for sykler og barnevogner, kjelker og lignende. Bildekk, TV, hvitevarer, møbler og lignende skal ikke settes i fellesrom eller i gangene på loft og kjeller. Det er ikke tillatt å sette husholdningsavfall utenfor inngangsdørene. Vennligst bær posene ut med en gang, så vi slipper unødig stank og øvrige hygieneutfordringer. Hyller, f.eks. for sko, skal ikke stå i trappeoppgangen.