Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Etterstad Vel - en lokal aktør for økt trivsel

Borettslaget er medlem av Etterstad Vel, der saker av allmenn interesse for hele Etterstad blir tatt opp. Vel' et har jevnlig møter, og alle borettslagene på Etterstad stiller med en representant. Årlig arrangeres ”Sommerfest” til glede for hele familien. Se ogsåwww.etterstad.no Leder i Etterstad Vel er i skrivende stund Knud Therkildsen, Etterstadsletta 95B, telefon 21 90 92 10.