Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Elektrisk anlegg / Avtale med elektrikerfirma

Den enkelte andelseier har ansvar for kontroll av det elektriske anlegget i egen boenhet. Ved feil og mangler må andelseieren selv bestille og bekoste autorisert elektroinstallatør. Med egen boenhet menes alt som er tilkoblet hovedstrømledningen som kommer inn til leiligheten. Har du mistanke om feil ved det elektriske opplegget i din bolig, ta kontakt med elektrofirma. Vanlige el-skader er f.eks.: - overbelastning eller feil i sikringsskapet - overbelastning i ledningsnett og kontakter - manglende renhold og uvettig bruk av husholdningsartikler, panelovner og belysning. Se også vedtektene §5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt Hafslund Nett AS foretok høsten 2015 en omfattende tilsynsrunde i vårt område. Mange av våre beboere fikk pålegg om forbedringstiltak. AVTALE MED ELEKTRIKER Borettslaget har inngått en avtale med Elektro-Sivert. Denne avtalen kan også våre beboere benytte seg av. Timepris for elektriker er i år 740,- eks mva. Elektro Sivert kan nås på telefon 23 34 45 56 eller e-post: firmapost@elektro-sivert.no. Oppgi at du bor i Etterstad Sør Borettslag.