Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Dyrehold

Det er tillatt å holde dyr. Styret skal kontaktes før anskaffelse og dyreholdserklæring skal underskrives. Aktuell skjema finner du her. Les mer om dette tema under "husorden"! Dersom en ønsker å holde mer enn en hund/katt må også dette godkjennes av styret (bruk skjema). Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette er dyreeiers ansvar. Det er ikke lov å mate dyr eller fugler, verken fra balkong eller fra bakken, fuglematere i trær osv. Dette blant annet fordi avfall tiltrekker seg rotter. Det finnes dessverre rotter på sletta. Rottegift legges ut årlig.