Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Brannvern og Branninnstruks

Her finner du branninstruks for borettslaget, praktiske råd og veiledninger, samt oppfordringer fra Oslo kommune i forhold til brann. I følge ny lov om brannvern er hver enkelt leilighetseier selv forpliktet til å sørge for at det er godkjent brannslukningsapparat og røykvarsler i leiligheten. Brannslukkingsapparat og røykvarsler i din leilighet skal følge leiligheten og må ikke fjernes ved flytting. Alle beboere fikk nye brannslukkingsapparater i mai 2014. Høsten 2015 fikk vi nytt brannvarslingsanlegg i vårt borettslag. Ny branninnstruks gjelder fra september 2015. 1. HOVEDREGEL: EN UTLØST ALARM ER ALLTID REELL. - Iverksett umiddelbart evakuering av deg selv og andre. - Gjør deg kjent med rømningsveier. 2. HVIS BRANN OPPSTÅR - Hvis mulig, prøv å slukke. - Trykk på manuell brannmelder ved inngangspartiet i oppgangen hvis brannalarmen ikke er utløst. - Iverksett evakuering. - Ring brannvesenet - 110 - Samlingsplass foran inngangspartiet, men i god avstand fra blokken. 3. HVIS BRANNALARMEN GÅR: - Lukk dører og vinduer. - Evakuer deg selv og andre. - Dersom det er tvil om det er falsk alarm - ring brannvesenet på 110. - Samlingsplass foran inngangspartiet, men i god avstand fra blokken. Alarmen kan tilbakestilles av beboer når det helt sikkert er falsk alarm. Beboer må da først bekrefte korrekt brannmelder som er utløst ved å avlese utløst alarm på betjeningspanel, samt med sikkerhet lokalisere korrekt brannmelder. Ring vakttelefon for veiledning hvis nødvendig - 07023. Om punktene: REDDE/EVAKUERE: Sørg for å varsle alle som oppholder seg i blokka. Hjelp hverandre ut til samlingsplassen foran inngangspartiet, i god avstand fra blokken.. Sjekk at alle har kommet seg ut. VARSLE: Varsle brannvesenet på 110 . Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære dine barn. Avslutt ikke samtalen før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker med dem. SLUKKE: Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slukke med tilgjengelig utstyr. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. DØRER OG VINDUER: Om du uten fare for deg selv kan lukke vinduer og dører, gjør det. Lukk, men ikke lås inngangsdøren til din leilighet. Det er viktig at dører til rom hvor det brenner, holdes lukket for å hindre spredning. Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Dette overlates til brannvesenet.