Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Avfallsbehandling

Avfallsbrønner Alt avfall i borettslaget skal sorteres i henhold til Oslo kommunes gjeldende retningslinjer for avfall. Det er nedfelt i husordensreglene. For restavfall brukes vanlige handleposer. Plastavfall skal i blå poser og matavfall i grønne poser. Blå og grønne poser får du på butikken, for eks fra Rema 1000. Det er ikke tillatt å stille avfall utenfor søppelbrønner. Er søppelbrønnen full, ta avfallet med deg hjem igjen, og legg det ut når søppelet er tømt. Mat som ligger ute tiltrekker seg skadedyr som rotter, veps, grevlinger og fugler. Det er ikke lov å mate fugler på borettslagets område. Glass og metall kan kastes i egne returpunkter ved Rema 1000, Etterstad videregående/Coop Prix og bussholdeplassen Etterstadkroken. Lyspærer og brukte batterier kan leveres innenfor inngangen til Rema1000. Spesialavfall , slik som maling, brannfarlige og aggressive væsker, enkelte typer batterier, lysstoffrør, sparepærer og lignende skal deponeres på en miljøstasjon. Gjenbruksstasjon hver onsdag Hver onsdag kl 18 - 19.30 er en mobil gjenbuksstasjon på parkeringsplassen ved Etterstad videregående skole. Benytt den til å kvitte deg med diverse avfall. Du kan levere bl.a. papp, klær, metall, keramikk, batterier, farlig avfall, små elektriske apparater, isopor og farlig avfall. Se https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/etterstad-mobile-minigjenbruksstasjon/ for mer info. Brukte og ødelagte klær Det er Fretex-konteiner utenfor nærbutikken i 61, og ved Rema 1000 og hos naboene våre i Etterstad Vest Borettslag (ved nr 95c). Fretex tar også imot ødelagte klær, tekstiler og sko. Containeraksjon/ryddeaksjon Vi har de siste årene arrangert en ryddeaksjon eller containeraksjon en eller to ganger per år. Da kan beboerne bære ut ting som skal kastes - rett utenfor inngangene. Vår vaktmester sorterer og kaster i en innleid container. Vi sender ut et rundskriv med informasjon om datoen for ryddeaksjonen, og informasjon om hva som kan settes ut. Elektrisk avfall skal leveres til miljøstasjoner. Oslo kommune samler inn elektrisk avfall hver september - det kommer et brev om dette til alle husholdninger. Renovasjonsetaten tilbyr innsamling av juletrær. Se renovasjonsetatens sider. I Oslo skal alle typer julegavepapir sorteres som vanlig papir. Mer informasjon om Oslo kommune, kildesortering, gjenbruk, miljøstasjoner osv. får du fra Renovasjonsetaten .