Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Om oss

Borettslaget består av til sammen 300 leiligheter fordelt på 20 blokker (pluss vaktmesterbygning). De aller fleste leiligheter har tre rom (264 stk). Det er en to-romsleilighet, og 36 stk ett-roms leiligheter. Arkitektene som tegnet blokkene heter Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde. Blokkene i Etterstad Sør Borettslag ble bygget i årene 1949-1950. Den første innflyttingen var i juni 1950, og siste i oktober 1951. Borettslaget ble formelt etablert i 1952. Borettslagets leiligheter var blant de første som OBOS bygde etter krigen. Borettslaget ligger i bydelen Gamle Oslo i Oslo kommune. Gåavstanden til Oslo S er 2,9 km. Borettslaget kjøpte tomten i 1986 fra Oslo kommune. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: 237 - 18. Forretningsfører er OBOS. Tomtearealet er 47 414 m2, gulvareal 23 328 m2 og netto bo/leieareal er 18 062 m2. Utnyttelsesgrad er 0,49. I tillegg kjøpte borettslaget et areal på ca 350 kvm for parkeringsformål i 2016. Blokkene fikk nye balkonger i 1995. Badene, med nye rør, ble totalrenovert i 1998. Man har også installert nytt elektrisk anlegg/opplegg, og oppgangene ble blitt pusset opp med nye postkasser i 2002. Nye tak ble bygget i 1998. Pipene på alle tak ble rehabilitert 2011-2012. Generalforsamling 2014 vedtok å rehabilitere uteområder. Dette ble gjennomført i årene 2015 og 2016. Vi har generalforsamling en gang per år (om våren), mens styret har månedlige møter. Ønsker du kontakt med styret, bruk vårt kontaktskjema på www.etterstadsor.no I dag har beboere om lag 200 parkeringsplasser til disposisjon ute. Vi har gratis parkeringsmuligheter langs adkomstveier, og 65 nummererte parkeringsplasser til utleie. Vi har to garasjeplasser til utleie - etter ansiennitet.