Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Fyringsforbud i alle leiligheter med ildsted

  Publisert 17. jan. 2020

  Det siste halve året har det blitt satt i gang flere tiltak for å komme til bunns i ulike problemer knyttet til ventilasjon/røykinnsig. Dette er styret forpliktet til å følge opp, også gjennom HMS. Det er strenge føringer til borettslag gjennom forskrift om at styret til enhver tid skal ha kontroll på ildsteder/skorsteinsløp. Med bakgrunn i dette har Feie og tilsynstjenester AS, en underleverandør av OPAK, nylig filmet alle skorsteinsløpene våre. Resultatene er dessverre ganske nedslående, og vi ser oss derfor nødt til å innføre et omgående fyringsforbud.

  Det varierer fra skorsteinsløp til skorsteinsløp hva som er feil, men gjennomgående er feil ved montering av murstuss/røykrør fra leiligheter, innmuring etter bytter av røykrør, ulovlig og brannfarlig tetting av hull etter fjerning av ildsted og ulike sprekker i skorsteinsløpene.

  For å få totalbildet må OPAK inn i alle leiligheter (uke 6 og 7) og gjøre en mer omfattende kontroll. Det gjelder også de som ikke har ildsted, da alle leiligheter har skorstein/pipeløp gjennom leilighetene. I samme kontrollrunde blir også alle avvik registrert av Jensen Systemer (ventilrens), Norsk brannvern og Oslo Brann- og redningsetat bli fulgt opp og kontrollert at har blitt utbedret.

  Styret har anledning til å kreve dette gjennom blant annet ved henvisning til vedtektene våre, punkt 5.2: "Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting"

  Andelseiere som ikke selv er tilstede, eller gir nøkkel til oppgangsansvarlig (se under) må selv dekke timepris for nytt besøk fra OPAK. Prisen varierer om det er flere de kan ta samme dag. Ved enkeltbesøk er summen ca. 4 300 kr. Styret forventer at andelseierne bidrar til at kontrollen går smidig, da dette er svært viktig for å igangsette riktige tiltak for et fremtidig bedre bomiljø for alle.

  Etter OPAKs befaring får vi en totalrapport med tiltak som må gjøres for å få fyringsanlegget vårt godkjent igjen. Resultatet blir presentert på et beboermøte, alternativt på eller i forbindelse med generalforsamlingen 2. april. Med bakgrunn i at vi til nå ikke har hatt søknadsplikt for endringer av ildsted er utbedringene av alle skorsteinsløp innvendig noe som må dekkes av fellesskapet. Styret presenterer en sak for generalforsamlingen 2. april som sikrer at fremtidig feilinnstalleringer må dekkes av hver beboer. Åpenbare feil/avvik ved ildsted inne i selve leilighetene dekkes av hver enkelt beboer, f.eks. fjerning av gips/plater/tapet over skorsteinsløp.

  Oppgangsansvarlige søkes!
  For å sikre en så smidig og økonomisk rimelig prosess som mulig, for å få tilgang til alle leiligheter, etterspør vi nå en ansvarlig per oppgang. Beboere som ikke selv kan være hjemme må gi nøkkel til ansvarlig før kontrollen. Oppgangsansvarlig tar imot OPAK når de kommer og låser de inn for kontroll i beboers fravær. Vi sender egne mailer til hver oppgang og ber om at dere enes om en oppgangsansvarlig.

  Tidspunkter for kontroll:

  Uke 6 (07.00 – ca. 15:30)
  Mandag 3/2 51a, 51b, 53a, 53b, 55a og 55b
  Tirsdag 4/2 57a, 57b, 59a, 59b og 61a
  Torsdag 6/2 61b, 61c, 63a, 63b og 65a
  Fredag 7/2 65b, 67a, 67b, 69a og 69b

  Uke 7 (07.30 – 15:30)
  Mandag 10/2 71a, 71b, 73a og 73b
  Tirsdag 11/2 75a, 75b, 77a, 77b og 79a
  Onsdag 12/2 79b, 81a, 81b og 83a
  Torsdag 13/2 83b, 85a, 85b og 87a
  Fredag 14/2 87b, 89a og 89b

  Det er dessverre ikke mulig å anslå når du får besøk i din leilighet, utover datoen. Befaringen vil hos noen ta få minutter, og hos andre lengre tid. I uke 6 skal et høyere antall leiligheter kontrolleres og sluttidspunktet er angitt til ca. 15.30, men det kan bli senere.

  Vedlagt er rundskriv delt ut i dag med samme informasjon.
 • Viktig info: Ny link til gjesteparkering

  Publisert 09. jan. 2020

  Fra 1. Februar må alle som skal registrere gjester benytte følgende URL: http://gjest.p-service.no

  Brukernavn og passord er det samme som i løsningen vi har i dag. Kontakt styret dersom du ikke husker infoen.

  Hovedgrunnen til byttet er pga GDPR (datasikkerhet). Ny løsning er også mye enklere å bruke når du skal velge tid bilen skal stå parkert. Til nå har mange registrert feil på kun 1 dag, når behovet har vært 2 eller 3 dager. Karanteneregler gjelder som i dag.

  Begynn gjerne å bruke den nye løsningen i dag. 1. februar vil ikke gamle p-kort.no fungere lenger.

  All info om parkering og regler finner du på praktisk info: https://etterstadsor.no/info_pages/1869
 • Nye regler for utleie fra 1.1.2020

  Publisert 14. jan. 2020

  Fra 1. januar kom en lovendring i borettslagsloven for korttidsutleie av borettslagsleiligheter. Med de nye reglene gis andelseiere i borettslag rett til å leie ut hele leiligheten på døgn- og ukesbasis i inntil 30 dager i året, uten styrets samtykke. De nye utleiereglene innebærer en oppmykning av de ellers noe strenge reglene om utleie i borettslag.

  Utleie utover dette må søkes om via OBOS, slik som før:
  https://etterstadsor.no/info_pages/1876

  Husk at du som andelseier er ansvarlig for at husordensregler følges ved utleie.
 • Lokal kokeanbefaling ved område Etterstad og Teisen

  Publisert 13. jan. 2020

  Oppdatert 16. januar: Vannet kan nå benyttes som normalt.

  Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) har iverksatt lokal kokeanbefaling i et mindre område ved Etterstad og Teisen. Se kart på våre nettsider om du er berørt. Alle beboere som er berørt er blitt varslet via SMS. Kokeanbefalingen gjelder fra 13. januar klokken 10.30 inntill ny beskjed blir gitt.

  Bakgrunnen for kokeanbefaling

  Årsaken til at vi anbefaler å koke drikkevannet er funn av bakterietypen Clostridium perfringens. Ved slike hendelser varsler vi om kokeanbefaling rutinemessig ifølge føre-var prinsippet. Kokeanbefalingen er i samråd med helsemyndighetene.

  Kokeråd
  Gi drikkevannet et oppkok. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider. Helserelaterte spørsmål besvares av helsemyndighetene i Oslo.

  Kundehenvendelser

  Kundesenter: tlf. 23 44 00 00
  E-post: kunde@vav.oslo.kommune.no
  Sentralbord for Oslo kommune 02180
 • Siste rundskriv og riktig god jul

  Publisert 16. des. 2019

  Med snart bare en uke til julaften, er årets siste rundskriv lagt i alles postkasser. Her kan du blant annet lese om:

  - HMS: Styrets arbeid, og beboers ansvar (+ skjema for elsikkerhet i hjemmet)
  - Bytte av filter på vanninntak. Vann stenges ved arbeid, følg med på informasjon
  - En suksesshistorie fra noen som har fjernet mekanisk vifte
  - Maling av oppganger fra 2020

  Styret ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nyttår.
 • Oslo brann- og redningsetat kommer!

  Publisert 03. des. 2019

  De fleste skal ha mottatt en SMS fra Brann- og redningsetaten, med varsel om tilsyn av skorstein og ildsted. Eier eller beboer må være tilstede. Feieluke/sotluke har vi i fellesområder (loft/kjeller), men ildsted/skorsteinsløp skal kontrolleres i hver enkelt leilighet og behov for feiing vurderes.

  Viktig! Dette er det ikke styret som koordinerer så har dere spørsmål, vennligst rett disse til kontaktinfo som står i SMS dere har fått.

  Har du ikke fått SMS? Her er tidspunktene de kommer i de ulike blokkene.

  Mandag den 09.12.2019
  09.00 - 12.00
  Etterstadsletta 51 A, 51 B, 53 A, 53 B, 55 A, 55 B, 57 A, 57 B, 59 A, 59 B, 61 B, 61 C og 63 A
  12.30 - 14.00
  Etterstadsletta 61 A og 63 B

  Tirdag den 10.12.2019
  09.00 - 12.00
  Etterstadsletta 65 A, 65 B, 67 A, 67 B, 69 A, 69 B, 71 A, 71 B, 73 B, 75 A, 77 A og 77 B
  12.30 – 14.00
  Etterstadsletta 73A og 73 B

  Onsdag den 11.12.2019
  09.00 - 12.00
  Etterstadsletta 79 A, 79 B, 81 B, 83 A, 85 A, 85 B, 87 B og 89 A
  12.30 - 14.00
  Etterstadsletta 81 A, 83 B, 87 A og 89 B
 • Julegrantenning - endret tidspunkt!

  Publisert 25. nov. 2019

  Tid: 15:45 - 16:30, Flaggplassen
  Velkommen til julegrantenning ved flaggplassen, søndag 1. desember. Styret invitere til gløgg, pepperkaker og clementiner fra 15.45. Korpset kommer ca. 16.00. OBS! Endret fra estimert 16.30 som står på skriv i oppgangene.

  Dette er en veldig hyggelig tradisjon, både for store og små:)

  Mvh
  Styret
 • Oppsummering fra beboermøte 11. november

  Publisert 25. nov. 2019

  Takk til alle som stilte på beboermøtet! Mye viktig informasjon, blant annet om ventilasjon ble informert om og beboere fikk stille spørsmål. Vedlagt følger en oppsummering til alle dere som ikke var tilstede.
 • Vaskeriet ute av drift

  Publisert 23. nov. 2019

  Vaskeriets intetnettkobling har streiket og det er således ikke mulig å starte maskinene. Vi beklager ulempen dette har medført i dag. På grunn av dette holdes vaskeriet stengt til og med 26.11.19. Vi vet i løpet av kvelden 26.11 om det blir i orden.
  Mvh
  Styret
 • Vaskeriet stengt mandag 11. november

  Publisert 05. nov. 2019

  Gulvet skal skrubbes/bones og vinduer vaskes på fellesvaskeri og vaktmesterkontor førstkommende mandag. Vaskeriet holder derfor stengt hele den dagen. Har du booket tid, gå inn i nettløsningen og gjør om på bookingen din.

  Mvh Styret.