Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Lyst på bedre sykkelparkering i borettslaget?

  Publisert 09. mar. 2020

  Flere har tatt opp med styret behov for bedre muligheter til sykkelparkering, hele året. Styret har vært i kontakt med noen miljøer for innspill. Men ønsker at det flere i borettslaget kan bidra i dette arbeidet.

  - Skal vi lage en beboerundersøkelse?
  - Hvor kan vi skaffe midler til sykkelparkering?
  - Hva finnes av ferdige løsninger, og hva passer her hos oss?

  Vi trenger deg som har lyst til å bidra!

  Ta kontakt med Anne-Cathrine Hjertaas, på mail ancahjertaas@gmail.com eller mobil 913 38 709
 • Felling av tre ved 81 A

  Publisert 09. mar. 2020

  Styret har oppdaget at hengebjørka ved 81 A har begynt å tippe litt vel mye utover mot veien. Styret har derfor besluttet å ta den ned fordi det er uforsvarlig å ha den stående. Dette vil skje onsdag den 11. mars fra kl. 10:00 på morgenen. Dette er for øvrig avklart med Oslo kommune.

  Styret vil sørge for å plante et nytt tre i mai, omtrent på samme sted.
 • Oppsummering fra beboermøte, 3. mars

  Publisert 05. mar. 2020

  Takk til alle som kom på beboermøtet. Det var godt oppmøte, men alltid plass til flere.

  Vedlagt er referat, presentasjoner fremvist av styret/OPAK samt rapporten til OPAK på fyring- og ventilasjonsanlegget vårt.
 • Nye Get-kontakter for raskere nett

  Publisert 27. feb. 2020

  Etterstad Kabel-TV AS, som borettslaget vårt har en eierandel i, har inngått avtale med Get for omkobling til såkalt Docsis 3.1 teknologi som gir raskere nett til alle beboere. I den forbindelse skal utførende firma, Aksessnett, installere nye veggkontakter. De sender egne brev med dato/tid for installasjon, og hva beboer må gjøre ift å gi lett tilgang til kontaktpunktet i boligen.

  Arbeidet vil foregå mellom kl 16-20 i ukene 12-14. Alle spørsmål rundt dette arbeidet må rettes til kontaktinfo som blir oppgitt i brevet dere får i postkassen ca. 2 uker før.

  Oppdatering: På grunn av Koronaviruset vil antakelig ikke arbeidet bli startet til avtalt tid.

  Styret
 • Rundskriv februar

  Publisert 25. feb. 2020

  Nytt rundskriv er delt ut i alles postkasser. Her kan du lese om:

  - Beboermøtet 3. mars
  - Viktige datoer for feiing, dugnad og kontaineraksjon.
  - Fyringsforbudet, melding fra OBRE og OPAK-befaringen
 • Velkommen til beboermøte, tirsdag 3. mars

  Publisert 14. feb. 2020

  Tid: 18:00 - 20:00, Etterstad videregående skole
  Det blir beboermøte på Etterstad videregående skole, tirsdag 3. mars klokken 18.00.
  Hovedtema for møtet er utfordringene vi har med ventilasjon og skorsteinsløpene våre. Det blir vist utdrag fra film/rapporter, samt resultater fra OPAK-befaringen som har vært i uke 6 og 7. Bjørn Brodin fra OPAK stiller på møtet. Velkommen!
 • OBRE (Oslo brann- og redningsetat) kommer og feier

  Publisert 04. feb. 2020

  Som vi har skrevet tidligere har styret hatt tett dialog med OBRE vedrørende skorsteinsløpene våre, og det innførte fyringsforbudet. Basert på vurderingen av videofilmene som de har fått tilgang til og OBREs egen befaring før jul kommer de nå og feier/freser flere av skorsteinsløpene våre i uke 7. Feiing/fresing er en del av deres oppgaver og som vi betaler for gjennom kommunale avgifter. Dette skulle de egentlig ikke gjøre før til våren/sommeren, men styret har fått fremskyndet dette slik at vi kan komme i gang med tiltak raskere i noen løp.

  OBRE har som vanlig rutine sendt SMS-varsel til beboere i oppganger det skal feies. De aller fleste trenger kun å stenge luker og spjeld for å unngå sotskader. Styret sørger for at OBRE får tilgang til feieluker i fellesarealer på loft og kjeller. De som har kjellerleilighet med sotluke må gi tilgang eller selv være hjemme slik at OBRE får tømt luken.
 • OPAK-befaring, en god start - og en god fortsettelse

  Publisert 03. feb. 2020

  Første dag med OPAK-befaring er gjennomført. Dagen forløp uten problemer og forsinkelser, og 40 leiligheter var befart til litt utpå dagen. Flott at alle beboerne enten var hjemme eller hadde levert sin nøkkel til oppgangsansvarlig! Det viser at god informasjon og godt samarbeid gir resultater.
  Tilbakemeldingen var at det var veldig stor forskjell på innelufta og mangler. Og de som var rundt møtte mange trivelige beboere.
  Enkelte beboere har allerede meldt oss at de har fått en vekker gjennom dagens befaring.
  Dette lover bra for fremdriften i prosjektet og resultatet av arbeidet!

  Tusen takk!

  Mvh styret

  Saken oppdateres daglig

  04.02: I dag ble det ikke like stor treffprosent som i går, dessverre. Vi går for en bedre dag på torsdag!

  06.02: Tusen takk til alle som i dag hadde besøk av OPAK, samtlige var hjemme/hadde levert nøkler. Dette lover godt og i morgen er vi halvveis!

  07.02: Dette går fortsatt helt strålende dere, tusen takk! Vi er halvveis, og OPAK gjør dette raskere enn hva vi kunne håpe på!

  10.02: Dere og vi fortsetter den gode trenden, tusen takk!

  11.02: Enda en 100 % dag. Tusen takk! 3 dager igjen, og vi håper det fortsetter slik at vi ikke får forsinkelser!

  12.02: En liten hump i veien denne dagen, men vi satser på å ta det inn igjen! Tusen takk!

  13.02: Alle hjemme eller gitt nøkkel til noen og OPAK fikk tatt igjen gårsdagen! Utrolig bra, tusen takk!

  14.02: Alle hjemme, og vi er i mål på ny rekord i antall leiligheter! Tusen takk alle sammen!
 • Alvorlig hendelse: Pipebrann i 60-raden

  Publisert 31. jan. 2020

  Vi har i dag hatt pipebrann i 60-raden, til tross for innført fyringsforbud.
  Det er også observert at det har blitt fyrt andre steder.

  Det er særdeles alvorlig at styrets pålegg om fyringsforbud ikke etterleves. Fyringsforbudet er innført da skorsteinsløpene våre har svakheter som ved fyring eller pipebrann kan gi brann i leilighetene. Ved å fyre utsetter dere dere selv for en potensielt farlig situasjon, men ikke nok med det dere utsetter også naboene deres for det samme.

  Styret forventer at den enkelte beboer etterlever pålagt fyringsforbud og ikke utsetter seg selv eller andre for skade eller tap av liv.


  Bilde er lånt fra piperehabiliteringen.no
 • OPAK befaring - oppgangsansvarlige søkes

  Publisert 20. jan. 2020

  Som varslet via rundskriv og nettside må OPAK inn i alle leiligheter for å gjøre en innvendig befaring av alle ildsted og andre oppfølgingspunkter knyttet til ventilasjon. Dette gjelder alle 300 leiligheter, 1-roms, 2-roms og 3-roms.

  For at dette skal gå så smidig som mulig søker vi etter oppgangsansvarlige, som kan bistå gode naboer som ikke selv har anledning til å være hjemme med å ta vare på nøkkel så OPAK kommer seg inn i alle leiligheter på oppsatt dag. De som ikke er hjemme, eller leverer nøkkel til oppgangsansvarlig må dekke kostnaden for OPAK som må komme tilbake en annen gang.

  Tidspunkter for befaring:

  Uke 6 (07.00 – ca. 15:30)
  Mandag 3/2: 51a, 51b, 53a, 53b, 55a og 55b
  Tirsdag 4/2: 57a, 57b, 59a, 59b og 61a
  Torsdag 6/2: 61b, 61c, 63a, 63b og 65a
  Fredag 7/2: 65b, 67a, 67b, 69a og 69b

  Uke 7 (07.30 – 15:30)
  Mandag: 10/2 71a, 71b, 73a og 73b
  Tirsdag: 11/2 75a, 75b, 77a, 77b og 79a
  Onsdag: 12/2 79b, 81a, 81b og 83a
  Torsdag: 13/2 83b, 85a, 85b og 87a
  Fredag: 14/2 87b, 89a og 89b

  Kan du hjelpe? Send svar til styret her: https://etterstadsor.no/contact_board
  Velg «oppgangsansvarlig» som kategori for henvendelsen. Frist: søndag 26. januar.

  I oppgangene 59a, 69a, 69b, 81a, 81b og 87b bor det medlemmer av styret som selv stiller som ansvarlig denne dagen.

  Etter fristens utløp vil alle få beskjed hvem som stiller fra sin oppgang.

  Mvh,
  Styret