Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

  • Flere ladestasjoner!

    Publisert 04. feb. 2018

    Borettslaget har fått 190.000 kroner i støtte fra OBOS for å installere flere ladestasjoner for biler. Litt av en julegave! Det finansierer nærmere 40 prosent av kostnadene for å utvikle til sammen 12 plasser. For at prosjektet skal bli rimeligst mulig, har styret valgt å utnytte kapasiteten i den allerede eksisterende infrastrukturen. Vi har en trafostasjon midt på området vårt og den har kapasitet til å serve alle de 12 nye plassene. Graving er dyrt, derfor ønsker vi å ha alle de nye ladeparkeringsplassene i umiddelbar nærhet av denne trafoen. Det betyr at alle de tverrstilte parkeringsplassene mellom 77 og 79 vil bli reservert til ladbare biler. En del av prosjektet vil også være å gjøre om dagens fire doble ladepunkt til enkeltplasser – men med høyere effekt. Når prosjektet er ferdig vil borettslaget til sammen ha 16 semihurtige ladestasjoner. I fjor var hver tredje bil som ble solgt i Oslo en elbil. I tillegg kommer et betydelig salg av ladbare hybrider. Fra 1. januar stilles det også krav til sameier (og snart borettslag) om å legge til rette for lading. Det er godt å være i forkant!

  • VIKTIG: Spyling av rør

    Publisert 04. feb. 2018

    Resultatet av rørspylingen var at med 8 leiligheter i 1 etg. som ikke var hjemme, resulterte det i at 24 leiligheter ikke ble spylt. Totalt antall leiligheter som ikke ble spylt var 31 . Vi kommer tilbake om det blir en ny runde for å få spylt alle leilighetene i løpet av kort tid. Alle leilighetene skal besøkes. Det er viktig at dere er hjemme kl 08 for å overlevere nøklene til representanter for Gravco eller vaktmester. Dersom man ikke kan være hjemme, må man avtale med noen av naboene. Merkede nøkler blir levert i postkassene. Dersom Gravco ikke kommer seg inn en leilighet vil det påføre ekstra kostnader. Dersom firmaet ikke kommer seg inn i leilighetene i første etasje, må spylingen for etasjene over også utsettes. Rengjøringen vil foregå i tidsrommet 08:00 – 15:00.