Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Oppstart skorsteinsrehabiliteringen

  Publisert 17. jun. 2020

  Sist oppdatert 29/6-20 med ny dato infomøte 70-raden.

  Som varslet er det Oslo Murmesterbedrift AS (OMB) som er valgt som entreprenør av skorsteinsrehabiliteringen. De starter i blokk 89 onsdag 1. juli og vedlagt i saken kan du se hele fremdriftsplanen for prosjektet og når din blokk står på planen. Dette er en tentativ plan, som det kan skje endringer på. Varsel fra entreprenør blir hengt opp 1 dag før de starter i din oppgang, og styret vil også sørge for å oppdatere nettsiden vår ved eventuelle forsinkelser og/eller oppstart tidligere enn opprinnelige plan.

  Det er nå satt opp sperringer på et område på 80-raden for å holde av plass til brakke og container til entreprenør.

  Entreprenøren avholder info/beboermøte for hver rad, ca. 14 dager før oppstart, slik at alle har mulighet til å stille spørsmål og levere fra seg nøkkel til entreprenør. Det er avgjørende for fremdriften av prosjektet at alle gir entreprenøren nøkkel, da de kommer til å måtte inn og ut av leiligheter flere ganger. Dette er det umulig å gi eksakte tider på. Hvis ikke du overleverer nøkkel må du selv være tilstede mellom 07-16 hver dag i byggeperioden for din blokk. Dersom entreprenør ikke har tilgang til den enkelte leilighet fører dette til forsinkelser på hele prosjektet, og det vil heller ikke bli åpnet for å fyre igjen i blokken før absolutt alle leiligheter i oppgangen er rehabilitert og kontrollert. Faktura for ekstra oppmøte i leiligheter som de ikke hadde tilgang til blir sendt direkte til beboer.

  Første info/beboermøte er onsdag 24. juni (kl 17) utenfor nr 89. Dette er for beboere i blokkene 81, 83, 85, 87 og 89 som alle skal alle rehabiliteres ila juli. Deretter følger nytt beboermøte den 16. juli for blokk 71, 73 og 75 (OBS! Endret fra 17. juli). For blokk 77 og 79 blir det infomøte mandag 10. august klokken 17 ved flaggplassen. Dersom du bor tidlig i 70-raden og er bortreist ved ditt info/beboermøte kan du komme og levere nøkkel på møtet 24. juni, eller kontakte styret. Har du oppstart i juli og ikke får levert nøkkel den 24/6, vennligst kontakt styret via kontaktskjema slik at vi får nøkkel som deretter gis til entreprenør. Alle nøkler loggføres mottatt av entreprenør. Entreprenøren har lang erfaring med nøkkelhåndtering og gode rutiner knyttet til dette. Ved ferdigstilling legges nøkler i din postkasse. For beboere i 60- og 50-raden kommer vi tilbake til dato for deres info/beboermøte.

  Entreprenøren skal først inn i leilighetene og klargjøre for feiing. De dekker her til peisen/ovnen med et plasttelt (mer detaljert skriv fra entreprenør om hva som må forberedes legges i postkasser når tiden nærmer seg for hver enkelt). Deretter feies pipene, og tilslutt må de igjen inn i alle leiligheter å koble tilbake ildsted, gjøre eventuelle utbedringer fra leilighetssiden samt utføre rehabilitering av skorsteinen innvendig. Dette gjelder også leiligheter som ikke har ildsted i dag, da det kan være de må gjøre utbedringer, da det i mange tilfeller ikke er forskriftsmessig tettet ved tidligere fjerning av ildsted. 1-roms leilighetene har ikke skorsteinsløp og blir ikke berørt av feiingen. Derimot får alle 1-roms også besøk innenfor varslede byggedager på sin blokk for å sjekke at avvik knyttet til ventilasjon registrert av OPAK er utført, så nøkler til disse må også leveres inn.

  Kledning på skorsteinsløpene

  Det er mange som har kledd en eller flere av skorsteinens 4 flater med plater/strie/tapet ol. Her er regelverket tydelig, for en teglsteinskorstein må alle 4 sider være tilgjengelig for inspeksjon og for å kunne se ev. sprekkdannelser. I en del tilfeller er jobben med å fjerne/rive kledning overkommelig å gjøre selv for enkelte beboere, mens andre kan ha behov for å leie inn håndverkere. I samråd med entreprenør anbefales det å dele jobben i to. Fjerne kledningen før rehabilitering, og deretter fullføre med sparkling/maling etter rehabiliteringen. Dette fordi det kan være det må slås hull i skorstein fra innsiden, hvor entreprenør tetter og finpusser, men ikke sparkler/maler/legger nye fliser.

  Styret har derfor snakket med Spikern Bygg AS (som har gitt priser på småjobber) og de står klare til å hjelpe beboere med fjerning av kledning, og prioriterer de i 80-rekken nå før byggestart. Dere andre kan vente med å gjøre noe til tettere på deres dato for byggestart. Fastpris (for hele pipa) går de nå bort fra, da kompleksiteten og antall sider folk har behov for hjelp til varierer stort. Du skal altså ikke måtte betale for hele pipa om du kun trenger hjelp til å ta en eller to sider. Dere kan kontakte Spikern Bygg og be om tilbud basert på hvor mange sider av skorsteinen du har behov for hjelp til, hvilken kledning du har (tapet/strie, plater/gips eller treverk), og hvilken finish du ønsker tilslutt (f.eks sparklet/malt eller fliser/skifer).

  Kontaktinfo:

  Spikern Bygg AS

  Vålerenggata 43B, 0658 Oslo

  Epost: jo.ryste@spikernbygg.no

  Telefon: 97 61 11 12 (har telefontid kl. 08-12 tirsdager og 08-12 fredager)

  Elektronisk booking: https://outlook.office365.com/owa/calendar/SpikernByggAS@spikernbygg.no/bookings/

  Dersom dere ønsker å hente tilbud og benytte noen andre enn Spikern Bygg AS kan dere gjøre det, men anbefalingen er samme her: Først fjerne kledning på skorsteinsløpet før rehabilitering, og ferdigstille etter byggeperioden i din oppgang.

  80-raden: Utbedring av andre avvik (ventilasjon)

  For dere i 80-raden som har oppstart først forstår vi det blir kort frist å fikse andre eventuelle avvik basert på OPAK-rapporten. Fjerning av eventuelle mekaniske vifter og sette inn spalter i dører kan dere (om dere ikke alt har gjort det) gjøre senere og kontroll blir utført i etterkant. For de resterende blokkene/oppgangene ser dere av fremdriftsplanen når alle deres avvik må være utbedret.

  Tilbud på bytte av ildsted

  Som en del av anbudet har OMB gitt tilbud på ulike rentbrennende ildsteder til beboere som ønsker å bytte eller sette inn dette. Arbeidet blir gjort samtidig som de er i din leilighet, og OMB ordner da alt det praktiske med å fjerne det gamle og sette inn nytt ildsted på forskriftsmessig måte. Pristilbud og bestillingsskjema på dette ligger vedlagt i saken og i tillegg til pris for selve ildstedet kommer en monteringspris på 5000 inkl. mva.

  Torsdag 25. juni mellom 17-20 kan du møte opp på styrerommet på baksiden av 87 blokka og se ildstedene samt få besvart eventuelle spørsmål. Det gis støtte fra Oslo kommune på 6 000 kroner (innenfor ring 3) dersom du fra før har en ikke rentbrennende ovn (eldre enn 1998). For å få støtte må dette søkes om og de har ca. 2 ukers behandlingstid. For de av dere som er først ute med rehabiliteringen, søk allerede i dag om du vet du skal bytte: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/vedovntilskudd-til-utskifting-av-gamle-vedovner/#gref

  Vi setter også opp en ny visningsdato ila. august for de det ikke passer for kommende torsdag. Informasjon om dette kommer på nettsiden vår.

  OBS! Spørsmål om selve prosjektet ber vi dere aller helst stille direkte til entreprenør på infomøtene. Ved stor pågang til styret prioriteres svar til de som står for tur i rehabiliteringsprosjektet.

 • Skorsteinsrehabiliteringen

  Publisert 12. jun. 2020

  Da kan vi endelig meddele at vi har valgt leverandør til skorsteinsrehabiliteringen. Vi ble dessverre satt litt tilbake på grunn av Korona, og alt tok litt lenger tid. 20. mai hadde 4 leverandører svart på anbudet vi hadde ute. Prisene ble deretter kontrollregnet og styret fikk en anbefaling på leverandør fra OPAK. I går hadde vi møte med valgt leverandør, Oslo Murmesterbedrift AS hvor vi ble enig om fremdriftsplan. For å komme i mål til starten av desember, må vi starte opp allerede 1. juli.

  Arbeidene starter i 80-raden og Oslo Murmesterbedrift AS må inn i alle leiligheter. Noen steder for å gjøre utbedringer på skorsteinsløpet fra innsiden og andre kun for å kontrollere avvik etter rapporten. Vi vet, og har forståelse for at det for noen blir kort frist å utbedre eventuelle avvik, som vi også utvidet fristen på til 31. juli. Vi håper likevel så mange som mulig rekker å fjerne mekaniske vifter, sette inn spalter i dører samt fjerne kledning på skorsteinene slik at leiligheten kan hukes av som ok. For de som ikke rekker, blir det satt opp en ekstra kontrollrunde. Vi jobber også med en ordning for levering av nøkler for de som er bortreist.

  Vi forstår dere sikkert har mange spørsmål, men vi må be om litt tålmodighet til vi har hatt et planleggingsmøte tidlig neste uke før vi kan gå ut med mer detaljert informasjon. Neste uke kommer vi også ut med et tilbud på ildsteder for de beboere som ønsker å bytte/sette inn rentbrennende ovn.
 • Heisann!

  Publisert 12. jun. 2020

  "Jeg heter Håvard Svanes Bertelsen, er 37 år og bor på Etterstadsletta med samboeren min. I sommer skal jeg være vikar for vaktmester Magnus. Jeg blir å se på plenklipperen og litt rundt omkring for å gjøre småjobber. Dette er første gang jeg opererer som vaktmester, men jeg har tatt i verktøy før og er veldig glad i praktisk arbeid, så jeg håper at dette skal gå bra. Ser fram til å gjøre mitt for å holde gresset pent og for at denne sommeren også skal bli trivelig her på Etterstad."

  Styret synes det er fantastisk at vi med interne ressurser har klart å løse de viktigste driftsoppgavene en tid fremover. Håvard er leid inn 50%, og kommer ikke til å ha faste arbeidstider og kontaktinformasjon lagt ut for forespørsler om andre jobber. Disse henvendelsene ber vi dere fortsatt legge inn via kontaktskjema på nettsiden som styret deretter prioriterer og videreformidler til Håvard. Vi håper dere hilser og gir han en solid tommel opp for innsatsen når han suser forbi på plenklipper`n i sommer :)
 • Priser småjobber

  Publisert 08. jun. 2020

  Først må vi bare beklage at dette har tatt tid. Det har vært utfordrende å finne leverandører som har kapasitet til å påta seg arbeid i disse dager. Vi har også i det lengste forsøkt å få til fastpriser på alt, men det er var dessverre ikke mulig på fjerning av mekaniske vifter da det er for store variasjoner både i mengde arbeid og kompleksiteten til at det var mulig.

  Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et tilbud dere KAN velge å benytte dere av, men ikke er et krav om at dere MÅ bruke. Dere står fritt til å selv sjekke priser og engasjere andre leverandører. Denne type arbeid dekkes for beboers regning. Når det gjelder skorsteinsløpene anbefales det fortsatt å vente med å ferdigstille dette til vi har hele prosjektplanen klar for rehabiliteringen.

  Luftespalter med ventil i dører:
  Utføres for kr. 1 500 pr. stk eks. mva. Risten som leveres er som på vedlagt bilder. Det kan velges mellom hvit og matt aluminium.

  Fjerning av mekanisk avtrekk:
  Dette er det umulig å gi fastpris på uten å vite hva slags vifte som er montert, og uten å vite om den er bygd inn og om avtrekket er bygd inn. Det betyr også litt hva slags kullfiltervifte som skal settes inn. Vi kommer gjerne på befaring der det er aktuelt, og kan på bakgrunn av det gi tilbud på hele jobben inkl. ev kjøp av ny kullfiltervifte.

  Fjerne kledning på skorsteinsløp:
  Prises individuelt - se oppdatert sak på nettsiden fra 17.06.2020.

  Kontaktinfo: Spikern Bygg AS – www.spikernbygg.no

  Jo Ryste
  Ass. leder
  Tlf: 976 11 112
  E-post: jo.ryste@spikernbygg.no
 • Sykdom

  Publisert 08. jun. 2020

  Vår vaktmester er dessverre sykmeldt en tid fremover. Planlagt feiing og merking av parkeringsplasser i de siste radene denne uken utsettes. Vi ber om forståelse for at kun kritiske driftsoppgaver blir prioritert i en periode fremover.
 • Levere farlig avfall

  Publisert 05. jun. 2020

  På mandag formiddag kommer Oslo kommune med noen kasser slik at beboere i vårt borettslag kan kvitte seg med farlig avfall på en enklere måte. Det er viktig at alle leser skrivene på inngangsdørene før levering, både hva som kan leveres og noen spesielle regler i disse koronatider.

  Det er også viktig at kassene skal være låst, og at det ikke settes avfall utenfor. Er det fullt, skal det ikke settes på utsiden av kassene. Vi som borettslag risikerer å få en regning dersom vi ikke etterlever reglene fra kommunen, så vær snill og følg disse slik at vi kan gjenta dette flere ganger.

  Kassene settes utenfor vaktmesterbygget ved 61D og står der ut neste uke.

  Mvh
  Styret
 • UTSATT PGA SYKDOM: Gatene skal feies og parkeringsplasser merkes opp på nytt!

  Publisert 31. mai. 2020

  Det er nå noe bedre kapasitet på p-plasser i gatene og vaktmester skal derfor feie/vaske veiene våre, samt merke opp (male) alle parkeringsplassene på nytt. Vi tar en rad av gangen, slik at det skal være fint mulig å finne plass i en annen rad mens arbeidet pågår.

  Vaktmester feier/vasker på morgenen fra kl. 07.00 og parkeringsplasser merkes på slutten av dagen. ALLE biler i den aktuelle raden, også på leide plasser, må flyttes til en annen rad den dagen dette gjennomføres. Biler som ikke er fjernet kan bli bøtelagt og/eller tauet bort. Etter kl. 17.00 kan bilene flyttes tilbake til aktuell rad.

  Datoer for gjennomføring:
  Tirsdag 2. juni: rad 50
  Onsdag 3. juni: rad 60 (feid, men merking utsatt pga sykdom hos vaktmester)
  Tirsdag 9. juni: rad 70 (utsatt pga sykdom hos vaktmester)
  Onsdag 10. juni: rad 80 (utsatt pga sykdom hos vaktmester)

  ❗️OBS! Forutsetningen for maling av striper på parkeringsplasser er at det er oppholdsvær, og at asfalten er tørr når det utføres. Men uansett vær så skal veiene våre feies/vaskes.
 • Nytt digitalt rundskriv og litt om oppussing

  Publisert 25. mai. 2020

  Styret fortsetter den digitale hverdagen litt til og har laget et nytt digitalt rundskriv.
  I tillegg har vi et lite skriv om hva du bør tenke på dersom du har planer om å pusse opp.

  I rundskrivet kan du lese om:
  - Dugnad og kontaineraksjon
  - Gatefeiing og merking av parkeringsplasser
  - Kasting av farlig avfall
  - Scene på sletta
  - Blomstereng
  - OPAK-rapport og status priser

  Ønsker dere alle en fin uke. Nyt det deilige vårværet :)

  Mvh,
  Styret
 • Flaggheising 17. mai

  Publisert 09. mai. 2020

  Tid: 08:15 - 08:35, Flaggplassen
  OBS! Nytt tidspunkt. Flaggheising blir klokken 08.20 og ikke 08.30 som først varslet fra korpset.

  I år blir en litt annerledes 17. mai, men det blir selvfølgelig flaggheising. Skolekorpset til Vålerenga har 100-års jubileum i år, og selv om det ikke blir barnetog, så har 17. mai-komiteen invitert de til å spille på kransenedlegginger i sentrum på morgenen. Det betyr at de ikke rekker flaggheising hos oss i år, men vi er så heldige at Vålerenga Janistsjaren stiller opp! Klokken 8.20 heises flagget og vi håper flere følger med fra balkonger eller tar turen til flaggplassen hvor vi opfordrer til god avstand.

  Skolekorpset kommer til å gå en runde på Etterstad mellom 1200 og 1300 for å lage 17. mai-stemning. Sidan de har et stort inntektstap på 17. mai kommer de til å spille for hatten (Vipps). De håpar borettslagene kan gi et lite bidrag når de går forbi (Vipps nr 10467).

  Mvh
  Styret
 • Utsendelse av rapporter fra OPAK-befaring

  Publisert 27. apr. 2020

  Vi har fortsatt ikke fått alle priser, men har besluttet å starte utsendelsen av rapportene nå. Priser legger vi ut på nettsiden vår og varsler når de er tilgjengelige. Utsendelsen skjer til de aller fleste av dere via e-post og i postkassen til de uten e-post. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av en uke, ta kontakt med oss da vi kanskje har feil kontaktinformasjon på deg/dere.

  Mvh,
  Styret