Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Visning ildsteder

  Publisert 05. aug. 2020

  Tid: 18:30 - 20:00, Styrerommet - baksiden av 87 blokka

  For de som ønsker å kjøpe ildsted blir det en ny visning og mulighet for bestilling mandag 10. August mellom 18.30-20.00 på styrerommet, balkongsiden av 87-blokka.

  Dette blir nest siste gang ildstedene kan sees.

  Lenger ned på nettsiden kan du se tilbudet på de ulike ildstedene.

 • Revidert fremdriftsplan

  Publisert 20. jul. 2020

  På grunn av en del mer tidkrevende arbeid med skorsteinsløpene, samt mange ildsteder som skulle byttes i de første blokkene er entreprenør nå litt etter skjema. En ny tentativ fremdriftsplan ligger vedlagt. For 83 blokka er det mulig de er ytterligere 1-2 dager forsinket, men de forventer å ta inn igjen litt tid på 83 og 81 blokka da det er færre leiligheter og håper å være i rute igjen til oppstart i 70-raden. OMB varsler med lapp på døra 1-2 dager før de starter inne i leilighetene.

 • Visning av ildsteder

  Publisert 14. jul. 2020

  For de som ønsker å kjøpe ildsted blir det ny visning og mulighet for bestilling torsdag 16. Juli mellom 18.30-20.00 på styrerommet, balkongsiden av 87 blokka. OBS! Oppstart tidligere informert kl 18 er skjøvet til 18.30.

  Det blir satt opp et par visninger etter sommeren.

  Lenger ned på nettsiden kan du se tilbudet på de ulike ildstedene.

 • Skorsteinsrehabilitering - infomøter for 70-raden

  Publisert 09. jul. 2020

  Da er vi inne i uke to med skorsteinsrehabiliteringen og alt går foreløpig smertefritt og etter planen. For beboere i blokkene 71, 73 og 75 er det infomøte med levering av nøkler neste torsdag 16. juli kl. 17.00 utenfor 71-blokka. Har du ikke selv anledning til å møte og levere nøkkel, send den med en nabo. Nøkkel leveres i konvolutt merket med navn, adresse (inkl h.nr, f.eks H0102) + telefonnummer. At entreprenør har nøkkel og fri adkomst til alle leiligheter er veldig viktig. Dersom de ikke kommer inn i en leilighet fører det til forsinkelser og økonomiske konsekvenser for andelseier. Samtidig berører det også alle dine naboer i samme skorsteinsløp da entreprenør ikke får feid og gjort utbedringer der.

  Beboere i 77 og 79 har sitt infomøte mandag 10. august kl 17.00 ved flaggplassen. Er du ikke hjemme da, kan du komme på infomøte neste torsdag og levere nøkkel. Alternativt spørre en nabo om å levere for deg.

  Ha en fortsatt fin sommer!

 • Kledning på skorsteinen

  Publisert 29. jun. 2020

  Før entreprenøren kommer til din leilighet er det svært viktig at alle 4 sidene på skorsteinen er gjort tilgjengelige for inspeksjon og utbedringer. Har du fått bemerkning fra OPAK om at du har strie, tapet, plater, gips eller annet på skorsteinen må dette altså tas av. Etter fjerning anbefales det å vente med å gjøre den ferdig til etter entreprenøren har vært der, da de i mange tilfeller må slå hull fra leilighetssiden for å utbedre feil i skorsteinsløpet. Etter rehabilitering kan du i henhold til reglene gjøre følgende med skorsteinen: Pusse/sparkle, male, kle med keramisk flis (ikke bruddskifer på netting) eller tapetsere med tynn papirtapet men papirtapeten kan ikke males. Det er ikke lov å kle skorstein med produkter som har riss overbyggende egenskaper, da det vil gjøre at eventuelle sprekker på skorsteinen ikke synes. Du kan heller ikke henge opp bilder/hyller eller annet på noen av de fire sidene.

  Hvilke regler gjelder for teglsteinsskorstein?

  For oppstillingsvilkår til skorsteiner murt av teglstein henviser vi til SINTEF Byggforsk detaljblad 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner

  Viktigste utdrag:

  Avstand til brennbart materiale. Når en vegg støter mot en teglskorstein, må røykløpets indre flate være minst 230 mm fra brennbart materiale i veggens endeflate. Eventuelt må man på annen måte sikre at temperaturen på brennbart materiale nær skorsteinen ikke overstiger romtemperaturen med mer enn 65 °C. Det gjelder også mot skap, kleskott, søppelrom o.a. Gulvbord, parkett, himlingskledning samt listverk kan likevel legges inntil skorsteinen hvis skorsteinen har minst 20 mm puss, og det mellom puss og treverk er et lag ubrennbare plater med varmemotstand på minst 0,02 m2K/W.

  Tilgjengelighet for inspeksjon. En teglskorstein må oppstilles slik at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapeter som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker. Tynne papirtapeter, som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen, kan likevel brukes (kan ikke males over).

  Hvor går skorsteinen? Og hvor mye må tas av i bredden?

  Vedlagt i saken ligger tegninger over de ulike planløsningen som finnes i borettslaget vårt. Her ser du hvor alle 4 sidene er i de ulike leilighetene. Har du en eller to sider mot bad er flis ok å ha på skorstein og skal ikke gjøres noe med. Ved ildsted kan du ta av 23 cm på hver side av røykrør. De andre sidene er lokalisert litt ulikt, men mange er på soverom/gang. Her kan du ta av 50 cm med kledning i bredden, fra gulv til tak.

 • Oppstart skorsteinsrehabiliteringen

  Publisert 17. jun. 2020

  Sist oppdatert 29/6-20 med ny dato infomøte 70-raden.

  Som varslet er det Oslo Murmesterbedrift AS (OMB) som er valgt som entreprenør av skorsteinsrehabiliteringen. De starter i blokk 89 onsdag 1. juli og vedlagt i saken kan du se hele fremdriftsplanen for prosjektet og når din blokk står på planen. Dette er en tentativ plan, som det kan skje endringer på. Varsel fra entreprenør blir hengt opp 1 dag før de starter i din oppgang, og styret vil også sørge for å oppdatere nettsiden vår ved eventuelle forsinkelser og/eller oppstart tidligere enn opprinnelige plan.

  Det er nå satt opp sperringer på et område på 80-raden for å holde av plass til brakke og container til entreprenør.

  Entreprenøren avholder info/beboermøte for hver rad, ca. 14 dager før oppstart, slik at alle har mulighet til å stille spørsmål og levere fra seg nøkkel til entreprenør. Det er avgjørende for fremdriften av prosjektet at alle gir entreprenøren nøkkel, da de kommer til å måtte inn og ut av leiligheter flere ganger. Dette er det umulig å gi eksakte tider på. Hvis ikke du overleverer nøkkel må du selv være tilstede mellom 07-16 hver dag i byggeperioden for din blokk. Dersom entreprenør ikke har tilgang til den enkelte leilighet fører dette til forsinkelser på hele prosjektet, og det vil heller ikke bli åpnet for å fyre igjen i blokken før absolutt alle leiligheter i oppgangen er rehabilitert og kontrollert. Faktura for ekstra oppmøte i leiligheter som de ikke hadde tilgang til blir sendt direkte til beboer.

  Første info/beboermøte er onsdag 24. juni (kl 17) utenfor nr 89. Dette er for beboere i blokkene 81, 83, 85, 87 og 89 som alle skal alle rehabiliteres ila juli. Deretter følger nytt beboermøte den 16. juli for blokk 71, 73 og 75 (OBS! Endret fra 17. juli). For blokk 77 og 79 blir det infomøte mandag 10. august klokken 17 ved flaggplassen. Dersom du bor tidlig i 70-raden og er bortreist ved ditt info/beboermøte kan du komme og levere nøkkel på møtet 24. juni, eller kontakte styret. Har du oppstart i juli og ikke får levert nøkkel den 24/6, vennligst kontakt styret via kontaktskjema slik at vi får nøkkel som deretter gis til entreprenør. Alle nøkler loggføres mottatt av entreprenør. Entreprenøren har lang erfaring med nøkkelhåndtering og gode rutiner knyttet til dette. Ved ferdigstilling legges nøkler i din postkasse. For beboere i 60- og 50-raden kommer vi tilbake til dato for deres info/beboermøte.

  Entreprenøren skal først inn i leilighetene og klargjøre for feiing. De dekker her til peisen/ovnen med et plasttelt (mer detaljert skriv fra entreprenør om hva som må forberedes legges i postkasser når tiden nærmer seg for hver enkelt). Deretter feies pipene, og tilslutt må de igjen inn i alle leiligheter å koble tilbake ildsted, gjøre eventuelle utbedringer fra leilighetssiden samt utføre rehabilitering av skorsteinen innvendig. Dette gjelder også leiligheter som ikke har ildsted i dag, da det kan være de må gjøre utbedringer, da det i mange tilfeller ikke er forskriftsmessig tettet ved tidligere fjerning av ildsted. 1-roms leilighetene har ikke skorsteinsløp og blir ikke berørt av feiingen. Derimot får alle 1-roms også besøk innenfor varslede byggedager på sin blokk for å sjekke at avvik knyttet til ventilasjon registrert av OPAK er utført, så nøkler til disse må også leveres inn.

  Kledning på skorsteinsløpene

  Det er mange som har kledd en eller flere av skorsteinens 4 flater med plater/strie/tapet ol. Her er regelverket tydelig, for en teglsteinskorstein må alle 4 sider være tilgjengelig for inspeksjon og for å kunne se ev. sprekkdannelser. I en del tilfeller er jobben med å fjerne/rive kledning overkommelig å gjøre selv for enkelte beboere, mens andre kan ha behov for å leie inn håndverkere. I samråd med entreprenør anbefales det å dele jobben i to. Fjerne kledningen før rehabilitering, og deretter fullføre med sparkling/maling etter rehabiliteringen. Dette fordi det kan være det må slås hull i skorstein fra innsiden, hvor entreprenør tetter og finpusser, men ikke sparkler/maler/legger nye fliser.

  Styret har derfor snakket med Spikern Bygg AS (som har gitt priser på småjobber) og de står klare til å hjelpe beboere med fjerning av kledning, og prioriterer de i 80-rekken nå før byggestart. Dere andre kan vente med å gjøre noe til tettere på deres dato for byggestart. Fastpris (for hele pipa) går de nå bort fra, da kompleksiteten og antall sider folk har behov for hjelp til varierer stort. Du skal altså ikke måtte betale for hele pipa om du kun trenger hjelp til å ta en eller to sider. Dere kan kontakte Spikern Bygg og be om tilbud basert på hvor mange sider av skorsteinen du har behov for hjelp til, hvilken kledning du har (tapet/strie, plater/gips eller treverk), og hvilken finish du ønsker tilslutt (f.eks sparklet/malt eller fliser/skifer).

  Kontaktinfo:

  Spikern Bygg AS

  Vålerenggata 43B, 0658 Oslo

  Epost: jo.ryste@spikernbygg.no

  Telefon: 97 61 11 12 (har telefontid kl. 08-12 tirsdager og 08-12 fredager)

  Elektronisk booking: https://outlook.office365.com/owa/calendar/SpikernByggAS@spikernbygg.no/bookings/

  Dersom dere ønsker å hente tilbud og benytte noen andre enn Spikern Bygg AS kan dere gjøre det, men anbefalingen er samme her: Først fjerne kledning på skorsteinsløpet før rehabilitering, og ferdigstille etter byggeperioden i din oppgang.

  80-raden: Utbedring av andre avvik (ventilasjon)

  For dere i 80-raden som har oppstart først forstår vi det blir kort frist å fikse andre eventuelle avvik basert på OPAK-rapporten. Fjerning av eventuelle mekaniske vifter og sette inn spalter i dører kan dere (om dere ikke alt har gjort det) gjøre senere og kontroll blir utført i etterkant. For de resterende blokkene/oppgangene ser dere av fremdriftsplanen når alle deres avvik må være utbedret.

  Tilbud på bytte av ildsted

  Som en del av anbudet har OMB gitt tilbud på ulike rentbrennende ildsteder til beboere som ønsker å bytte eller sette inn dette. Arbeidet blir gjort samtidig som de er i din leilighet, og OMB ordner da alt det praktiske med å fjerne det gamle og sette inn nytt ildsted på forskriftsmessig måte. Pristilbud og bestillingsskjema på dette ligger vedlagt i saken og i tillegg til pris for selve ildstedet kommer en monteringspris på 5000 inkl. mva.

  Torsdag 25. juni mellom 17-20 kan du møte opp på styrerommet på baksiden av 87 blokka og se ildstedene samt få besvart eventuelle spørsmål. Det gis støtte fra Oslo kommune på 6 000 kroner (innenfor ring 3) dersom du fra før har en ikke rentbrennende ovn (eldre enn 1998). For å få støtte må dette søkes om og de har ca. 2 ukers behandlingstid. For de av dere som er først ute med rehabiliteringen, søk allerede i dag om du vet du skal bytte: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/vedovntilskudd-til-utskifting-av-gamle-vedovner/#gref

  Vi setter også opp en ny visningsdato ila. august for de det ikke passer for kommende torsdag. Informasjon om dette kommer på nettsiden vår.

  OBS! Spørsmål om selve prosjektet ber vi dere aller helst stille direkte til entreprenør på infomøtene. Ved stor pågang til styret prioriteres svar til de som står for tur i rehabiliteringsprosjektet.

 • Skorsteinsrehabiliteringen

  Publisert 12. jun. 2020

  Da kan vi endelig meddele at vi har valgt leverandør til skorsteinsrehabiliteringen. Vi ble dessverre satt litt tilbake på grunn av Korona, og alt tok litt lenger tid. 20. mai hadde 4 leverandører svart på anbudet vi hadde ute. Prisene ble deretter kontrollregnet og styret fikk en anbefaling på leverandør fra OPAK. I går hadde vi møte med valgt leverandør, Oslo Murmesterbedrift AS hvor vi ble enig om fremdriftsplan. For å komme i mål til starten av desember, må vi starte opp allerede 1. juli.

  Arbeidene starter i 80-raden og Oslo Murmesterbedrift AS må inn i alle leiligheter. Noen steder for å gjøre utbedringer på skorsteinsløpet fra innsiden og andre kun for å kontrollere avvik etter rapporten. Vi vet, og har forståelse for at det for noen blir kort frist å utbedre eventuelle avvik, som vi også utvidet fristen på til 31. juli. Vi håper likevel så mange som mulig rekker å fjerne mekaniske vifter, sette inn spalter i dører samt fjerne kledning på skorsteinene slik at leiligheten kan hukes av som ok. For de som ikke rekker, blir det satt opp en ekstra kontrollrunde. Vi jobber også med en ordning for levering av nøkler for de som er bortreist.

  Vi forstår dere sikkert har mange spørsmål, men vi må be om litt tålmodighet til vi har hatt et planleggingsmøte tidlig neste uke før vi kan gå ut med mer detaljert informasjon. Neste uke kommer vi også ut med et tilbud på ildsteder for de beboere som ønsker å bytte/sette inn rentbrennende ovn.
 • Heisann!

  Publisert 12. jun. 2020

  "Jeg heter Håvard Svanes Bertelsen, er 37 år og bor på Etterstadsletta med samboeren min. I sommer skal jeg være vikar for vaktmester Magnus. Jeg blir å se på plenklipperen og litt rundt omkring for å gjøre småjobber. Dette er første gang jeg opererer som vaktmester, men jeg har tatt i verktøy før og er veldig glad i praktisk arbeid, så jeg håper at dette skal gå bra. Ser fram til å gjøre mitt for å holde gresset pent og for at denne sommeren også skal bli trivelig her på Etterstad."

  Styret synes det er fantastisk at vi med interne ressurser har klart å løse de viktigste driftsoppgavene en tid fremover. Håvard er leid inn 50%, og kommer ikke til å ha faste arbeidstider og kontaktinformasjon lagt ut for forespørsler om andre jobber. Disse henvendelsene ber vi dere fortsatt legge inn via kontaktskjema på nettsiden som styret deretter prioriterer og videreformidler til Håvard. Vi håper dere hilser og gir han en solid tommel opp for innsatsen når han suser forbi på plenklipper`n i sommer :)
 • Priser småjobber

  Publisert 08. jun. 2020

  Først må vi bare beklage at dette har tatt tid. Det har vært utfordrende å finne leverandører som har kapasitet til å påta seg arbeid i disse dager. Vi har også i det lengste forsøkt å få til fastpriser på alt, men det er var dessverre ikke mulig på fjerning av mekaniske vifter da det er for store variasjoner både i mengde arbeid og kompleksiteten til at det var mulig.

  Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et tilbud dere KAN velge å benytte dere av, men ikke er et krav om at dere MÅ bruke. Dere står fritt til å selv sjekke priser og engasjere andre leverandører. Denne type arbeid dekkes for beboers regning. Når det gjelder skorsteinsløpene anbefales det fortsatt å vente med å ferdigstille dette til vi har hele prosjektplanen klar for rehabiliteringen.

  Luftespalter med ventil i dører:
  Utføres for kr. 1 500 pr. stk eks. mva. Risten som leveres er som på vedlagt bilder. Det kan velges mellom hvit og matt aluminium.

  Fjerning av mekanisk avtrekk:
  Dette er det umulig å gi fastpris på uten å vite hva slags vifte som er montert, og uten å vite om den er bygd inn og om avtrekket er bygd inn. Det betyr også litt hva slags kullfiltervifte som skal settes inn. Vi kommer gjerne på befaring der det er aktuelt, og kan på bakgrunn av det gi tilbud på hele jobben inkl. ev kjøp av ny kullfiltervifte.

  Fjerne kledning på skorsteinsløp:
  Prises individuelt - se oppdatert sak på nettsiden fra 17.06.2020.

  Kontaktinfo: Spikern Bygg AS – www.spikernbygg.no

  Jo Ryste
  Ass. leder
  Tlf: 976 11 112
  E-post: jo.ryste@spikernbygg.no
 • Sykdom

  Publisert 08. jun. 2020

  Vår vaktmester er dessverre sykmeldt en tid fremover. Planlagt feiing og merking av parkeringsplasser i de siste radene denne uken utsettes. Vi ber om forståelse for at kun kritiske driftsoppgaver blir prioritert i en periode fremover.