Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • De siste to rundskrivene

  Publisert 24. sep. 2020

  I alt arbeid med skorsteinsrehabilitering ble rundskriv for august glemt lagt ut på nettsiden her. Nå har vi nylig laget et nytt, for september. Vedlagt ligger begge for de som liker å lese de digitalt.

  God lesing, og en en riktig god høst ønskes med et fargerikt bilde tatt av vårt varamedlem Anne-Cathrine.

 • Vi er halvveis!

  Publisert 13. sep. 2020

  Vi er nå halvveis i skorsteinsrehabiliteringen, og alt er fortsatt i rute etter siste fremdriftsplan. 


  80-raden + 71, 73 og 75: Styret har de siste ukene hatt veldig mye å gjøre med å følge opp åpne avvik etter utført sluttkontroll av OMB. Ca. 60 andelseiere fikk nytt skriftlig varsel (purring) og en siste kontrollrunde gjøres til uken. 

  77 og 79: Her har vi nylig mottatt sluttrapport fra OMB, og de som fortsatt har åpne avvik mottar brev/e-post fra oss i løpet av kommende uke. Det gledelige her er at antall åpne avvik er mye færre enn i de første blokkene. Vi håper dette fortsetter i blokkene fremover da det ikke kan åpnes for fyring før alle i et skorsteinsløp har utbedret sine avvik. 


  Du kan altså ikke starte å fyre før du skriftlig får klarering til dette fra styret. Til nå er det 6 løp som har fått denne klareringen. Vi håper å kunne åpne en rekke flere løp kommende uke. 


  Kommende uke:

  • Mandag-onsdag: Kontroll for de som har mottatt skriftlig purring på fortsatt åpne avvik (80-raden + 71,73 og 75) 

  • Onsdag 16/9 kl 17.00: Infomøte for blokkene 63 og 61 på p-plass utenfor 61. Husk å levere nøkkel til entreprenør denne dagen!

  • Onsdag 16/9 kl 19-20: Ny mulighet for å hente nøkler der arbeidene er ferdig. Hentes i brakka til Oslo Murmesterbedrift utenfor 89-blokka. 

  • Utsendelse av purring til de med fortsatt åpne avvik i 77 og 79 blokka.


   Styret 

 • Når kan jeg starte å fyre igjen?

  Publisert 05. sep. 2020

  Da er vi snart halvveis med skorsteinsrehabiliteringen. Vi kommer til å åpne for fyring i løp for løp, der alle beboere har utbedret sine avvik knyttet til skorsteinsløp og entreprenør ikke har gjenstående arbeid. De som er tilknyttet disse får beskjed på e-post og/eller sms. Det er svært viktig at ingen andre starter å fyre før de får beskjed, det kan gi alvorlige konsekvenser!

  OBS! Det kan dukke opp tilfeller der vi klarerer til fyring, men der du som beboer på eget initiativ fortsatt jobber i leiligheten og har koblet fra ildstedet igjen. Da må du snarest varsle naboer over og under deg om dette. Det samme gjelder i tiden fremover der entreprenør er ferdig med rehabiliteringen, varsle dine naboer om du skal koble fra ildsted for å gjøre arbeider i leiligheten din.

  Så oppsummert, det er fortsatt fyringsforbud i borettslaget inntil du får beskjed om at du kan starte å fyre igjen. 

 • Åpne avvik og start på fyring for noen løp

  Publisert 02. sep. 2020

  Vi har nå gjennomgått rapportene med åpne avvik for alle blokkene i 80-raden, samt blokkene 71, 73 og 75. Alle som fortsatt har åpne avvik etter ny kontroll, enten knyttet til skorsteinsløp eller ventilasjon har i dag fått ny purring i postkassen. 

   

  Mange har vært veldig flinke og utbedret alt de skulle i sin leilighet, men det er fortsatt en del som har utbedringer som gjenstår.

   

  Kort oppsummert: 

  • Totalt er det ca 60 stk, hvorav halvparten av avvikene er knyttet til skorsteinsløpet. Det vil si at det fortsatt er mange løp som vi ikke kan åpne for fyring før alle har utbedret sine mangler. 

  • 80-raden hadde oppstart av skorsteinsrehabiliteringen før den utvidede fristen for utbedring av avvik gikk ut. Vi håper dette er grunnen til de mange avvikene her og at de aller fleste nå allerede har utbedret disse. Kontakt styret for en siste kontroll. 

  • Det er dessverre fortsatt urovekkende mange mekaniske vifter i borettslaget vårt, noe som flere ble varslet om at ikke er lov og ble pålagt fjernet allerede etter ventilrens i 2019. 

  • Vi har nå 9 løp som snart er klare for å kunne fyres i. Venter kun på en siste bekreftelse fra entreprenør så de ikke har gjenstående arbeider i de aktuelle løpene. De som er tilknyttet disse løpene får egen beskjed via mail i løpet av uken. Viktig: Selv om naboen over gangen får klarsignal til å fyre, er det fortsatt fyringsforbud i hele borettslaget inntil du får egen beskjed. Fyring i et løp som ikke er åpnet kan i verste fall føre til fullstendig røyklegging av leiligheter i samme løp som ikke er ferdig med sine utbedringer. 

   

  Det blir fort kaldere og behovet og ønsket om fyring blir mer og mer aktuelt. Her må vi komme med en klar oppfordring til alle blokkene som gjenstår, for å sikre en så smidig og rask åpning av skorsteinsløpene som mulig. 

   

  • Sjekk rapporten fra OPAK om du har avvik som må utbedres. Har du ikke fått den, kontakt styret via kontaktskjema på nettsiden. 

  • Dersom du vet du har kledning på skorstein eller andre avvik som ikke er fanget opp av OPAK, betyr ikke det at du slipper gjøre noe med de. 

  • Vi oppfordrer alle til å delta på infomøte med entreprenør ca. 2-3 uker før oppstart. Egne varsler kommer i postkasse og på ytterdør. Etter møtet går OMB også en rask befaring i alle leiligheter, hvor du kan få svar på eventuelle spørsmål om hva som må gjøres hos deg. 

  • Eventuelle åpne avvik varsles nå blokkvis fortløpende etter sluttkontroll, med kort frist for utbedring. 

   

  OBS! Dette er et stort prosjekt med mange momenter og i noen tilfeller kan feil i rapportering/utsendelser oppstå. Er dette tilfelle hos deg, ta kontakt med styret så ordner vi opp i det 😊

 • Infomøte, siste visning ildsteder og tilbakelevering nøkler

  Publisert 22. aug. 2020

  Infomøte for blokkene 69, 67 og 65 holdes torsdag 27. august kl. 17.00 ved flaggplassen. Husk å ta med nøkkel til entreprenør! For blokkene 63 og 61 er infomøte onsdag 16. september kl 17.00 ved p-plass 61-blokka. Saken her oppdateres med tidspunkt, samt at det kommer varsel fra entreprenør i alles postkasse.

   

  For de som har planlagt å bytte ildsted er det siste sjanse for å fysisk se ildstedene det er tilbud på på styrerommet (balkongsiden av 87 blokka) torsdag 27. august mellom 19.00-20.30. Du kan bestille ildsted etter dette ved å bruke skjema på nettsiden, men husk å bestille senest 3 uker før oppstart i din blokk.

   

  For de som er ferdig med rehabilitering: Ny mulighet for å hente din nøkkel blir i brakka til entreprenøren utenfor 89, torsdag 27. august mellom 20.30 og 21.30.

 • Visning ildsteder

  Publisert 05. aug. 2020

  Tid: 18:30 - 20:00, Styrerommet - baksiden av 87 blokka

  For de som ønsker å kjøpe ildsted blir det en ny visning og mulighet for bestilling mandag 10. August mellom 18.30-20.00 på styrerommet, balkongsiden av 87-blokka.

  Dette blir nest siste gang ildstedene kan sees.

  Lenger ned på nettsiden kan du se tilbudet på de ulike ildstedene.

 • Revidert fremdriftsplan

  Publisert 20. jul. 2020

  På grunn av en del mer tidkrevende arbeid med skorsteinsløpene, samt mange ildsteder som skulle byttes i de første blokkene er entreprenør nå litt etter skjema. En ny tentativ fremdriftsplan ligger vedlagt. For 83 blokka er det mulig de er ytterligere 1-2 dager forsinket, men de forventer å ta inn igjen litt tid på 83 og 81 blokka da det er færre leiligheter og håper å være i rute igjen til oppstart i 70-raden. OMB varsler med lapp på døra 1-2 dager før de starter inne i leilighetene.

 • Visning av ildsteder

  Publisert 14. jul. 2020

  For de som ønsker å kjøpe ildsted blir det ny visning og mulighet for bestilling torsdag 16. Juli mellom 18.30-20.00 på styrerommet, balkongsiden av 87 blokka. OBS! Oppstart tidligere informert kl 18 er skjøvet til 18.30.

  Det blir satt opp et par visninger etter sommeren.

  Lenger ned på nettsiden kan du se tilbudet på de ulike ildstedene.

 • Skorsteinsrehabilitering - infomøter for 70-raden

  Publisert 09. jul. 2020

  Da er vi inne i uke to med skorsteinsrehabiliteringen og alt går foreløpig smertefritt og etter planen. For beboere i blokkene 71, 73 og 75 er det infomøte med levering av nøkler neste torsdag 16. juli kl. 17.00 utenfor 71-blokka. Har du ikke selv anledning til å møte og levere nøkkel, send den med en nabo. Nøkkel leveres i konvolutt merket med navn, adresse (inkl h.nr, f.eks H0102) + telefonnummer. At entreprenør har nøkkel og fri adkomst til alle leiligheter er veldig viktig. Dersom de ikke kommer inn i en leilighet fører det til forsinkelser og økonomiske konsekvenser for andelseier. Samtidig berører det også alle dine naboer i samme skorsteinsløp da entreprenør ikke får feid og gjort utbedringer der.

  Beboere i 77 og 79 har sitt infomøte mandag 10. august kl 17.00 ved flaggplassen. Er du ikke hjemme da, kan du komme på infomøte neste torsdag og levere nøkkel. Alternativt spørre en nabo om å levere for deg.

  Ha en fortsatt fin sommer!

 • Kledning på skorsteinen

  Publisert 29. jun. 2020

  Før entreprenøren kommer til din leilighet er det svært viktig at alle 4 sidene på skorsteinen er gjort tilgjengelige for inspeksjon og utbedringer. Har du fått bemerkning fra OPAK om at du har strie, tapet, plater, gips eller annet på skorsteinen må dette altså tas av. Etter fjerning anbefales det å vente med å gjøre den ferdig til etter entreprenøren har vært der, da de i mange tilfeller må slå hull fra leilighetssiden for å utbedre feil i skorsteinsløpet. Etter rehabilitering kan du i henhold til reglene gjøre følgende med skorsteinen: Pusse/sparkle, male, kle med keramisk flis (ikke bruddskifer på netting) eller tapetsere med tynn papirtapet men papirtapeten kan ikke males. Det er ikke lov å kle skorstein med produkter som har riss overbyggende egenskaper, da det vil gjøre at eventuelle sprekker på skorsteinen ikke synes. Du kan heller ikke henge opp bilder/hyller eller annet på noen av de fire sidene.

  Hvilke regler gjelder for teglsteinsskorstein?

  For oppstillingsvilkår til skorsteiner murt av teglstein henviser vi til SINTEF Byggforsk detaljblad 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner

  Viktigste utdrag:

  Avstand til brennbart materiale. Når en vegg støter mot en teglskorstein, må røykløpets indre flate være minst 230 mm fra brennbart materiale i veggens endeflate. Eventuelt må man på annen måte sikre at temperaturen på brennbart materiale nær skorsteinen ikke overstiger romtemperaturen med mer enn 65 °C. Det gjelder også mot skap, kleskott, søppelrom o.a. Gulvbord, parkett, himlingskledning samt listverk kan likevel legges inntil skorsteinen hvis skorsteinen har minst 20 mm puss, og det mellom puss og treverk er et lag ubrennbare plater med varmemotstand på minst 0,02 m2K/W.

  Tilgjengelighet for inspeksjon. En teglskorstein må oppstilles slik at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapeter som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker. Tynne papirtapeter, som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen, kan likevel brukes (kan ikke males over).

  Hvor går skorsteinen? Og hvor mye må tas av i bredden?

  Vedlagt i saken ligger tegninger over de ulike planløsningen som finnes i borettslaget vårt. Her ser du hvor alle 4 sidene er i de ulike leilighetene. Har du en eller to sider mot bad er flis ok å ha på skorstein og skal ikke gjøres noe med. Ved ildsted kan du ta av 23 cm på hver side av røykrør. De andre sidene er lokalisert litt ulikt, men mange er på soverom/gang. Her kan du ta av 50 cm med kledning i bredden, fra gulv til tak.