Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Siste infomøte og nøkkelutlevering

  Publisert 25. okt. 2020

  Vi er nå endelig inne i siste rad for skorsteinsrehabiliteringen, 50-raden. Det er og kun et infomøte gjenstående som er for blokk 57 og 59 mandag den 2. november kl 17.00. 


  Hente nøkkel: Siste felles utlevering på ettermiddag/kveld for de blokkene som er ferdig blir mandag 2. nov kl. 18-20 i brakka øverst i 80-raden. Får du ikke hentet da må du selv henvende deg i brakka enten før (06.55) eller etter (14.55) arbeidstid. 


  Blokk 65 og 63 har en siste sluttkontroll til uka for de som har fått purring på avvik. Rapport for 61-blokka er nylig mottatt og de med fortsatt åpne avvik mottar purring i løpet av uken. Vi minner igjen om at fyring ikke kan startes med før du får sms fra styret. Absolutt tidligst åpning for et løp, om alle har utført sine utbedringer, er 2 uker etter rehabilitering da mørtel/puss må få tilstrekkelig tørketid.

 • Video - forklaringer fra styret

  Publisert 16. okt. 2020

  Da skal alle ha mottatt innkallingen til ekstraordinær generalforsamling. Som skrevet der ber vi dere ta en titt på en video vi har spilt inn, hvor vi forklarer og begrunner en del av forslagene som er til votering: https://www.youtube.com/watch?v=AVUbPXeDl5Q&feature=youtu.be

 • Ekstraordinær generalforsamling og samtykke til OBOS

  Publisert 06. okt. 2020

  I april avholdt vi den årlige generalforsamling digitalt, med kun det lovpålagte. Pga korona er det dessverre fortsatt ikke mulig å gjennomføre et fysisk møte, med blant annet behandling av innkomne forslag. Så også denne delen blir digital. Oppslutningen sist var god, men vi ønsker flere med oss. 

  Viktig! For å stemme digitalt må OBOS ha samtykke til elektronisk kommunikasjon. Dette mangler de på ganske mange av våre beboere. De det gjelder får om kort tid en SMS fra OBOS, og vi oppfordrer alle som får denne til å samtykke. Dette for å enklere kunne sende ut innkallinger og for at du/dere skal kunne stemme i denne, og mulige fremtidige digitale generalforsamlinger. Samtidig bidrar du også til at borettslaget sparer penger på print- og portokostnader for utsendelser. 


  Styret jobber i disse dager med innkalling, samt at vi skal lage en video der vi forklarer og begrunner de ulike forslagene som skal opp til votering. Selve avstemmingen blir i OBOS sin løsning som sist, over 8 dager fra 20.10 – 28.10. Mer informasjon kommer.

 • Vaktmesterbytte

  Publisert 04. okt. 2020

  Vår vaktmester Magnus har sagt opp sin stilling og fratrådt. Vi er heldige som fortsatt kan benytte Håvard til han skal starte i ny jobb. Styret starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere en ny vaktmester. Det er bestilt nytt telefonnummer til vaktmester, og om ca. en uke er dette operativt. Nytt nummer er 41 36 28 11, men vi oppfordrer alle til å primært bruke kontaktskjema ved henvendelser til vaktmester - som før.

 • Oppfølging av avvik - husk å utbedre alle

  Publisert 30. sep. 2020

  Styret har nå gjennomgått rapporter for blokkene 69 og 67. Det er en del her som fortsatt har noen åpne avvik. De det gjelder mottar i løpet av dagen et purrebrev med hva som fortsatt ikke er utbedret. Noen få kontaktes via mail for et par oppfølgingsspørsmål. Hører du ikke i fra oss i løpet av uken betyr det at vi ikke lenger har registrert noen avvik hos deg, MEN det betyr ikke at du kan starte å fyre. Som tidligere informert må du vente til du får en SMS med denne beskjeden.

  Det er heldigvis ikke så mange avvik knyttet til kledning på skorstein lenger, så her er de aller fleste veldig flinke :) Men det ser ut til at flere glemmer å utbedre eventuelle andre avvik som tidligere har blitt varslet om. Mekaniske vifter er en gjenganger, det samme er at ventil til sjakt på kjøkken er lukket/bygget inn og må tilgjengeliggjøres. Denne ventilen til sjakt har en viktig funksjon med å kvitte seg med forurenset luft/matos når man samtidig har sørget for tilstrekkelig luft inn, enten via åpen ventil i yttervegg og/eller åpne spalter i vinduet.

  Så igjen en vennlig påminnelse til blokkene som står for tur, sjekk hele OPAK-rapporten om hva som står av eventuelle avvik og sørg for å ha alle utbedret når entreprenøren kommer. Da bidrar du både til at fyringsforbud blir opphevet raskere, samt at styret slipper bruke mye tid på å følge opp med enda en kontroll. Hvis du ikke har rapporten som ble sendt per mail i starten av mai, kontakt styret via kontaktskjema.

 • De siste to rundskrivene

  Publisert 24. sep. 2020

  I alt arbeid med skorsteinsrehabilitering ble rundskriv for august glemt lagt ut på nettsiden her. Nå har vi nylig laget et nytt, for september. Vedlagt ligger begge for de som liker å lese de digitalt.

  God lesing, og en en riktig god høst ønskes med et fargerikt bilde tatt av vårt varamedlem Anne-Cathrine.

 • Vi er halvveis!

  Publisert 13. sep. 2020

  Vi er nå halvveis i skorsteinsrehabiliteringen, og alt er fortsatt i rute etter siste fremdriftsplan. 


  80-raden + 71, 73 og 75: Styret har de siste ukene hatt veldig mye å gjøre med å følge opp åpne avvik etter utført sluttkontroll av OMB. Ca. 60 andelseiere fikk nytt skriftlig varsel (purring) og en siste kontrollrunde gjøres til uken. 

  77 og 79: Her har vi nylig mottatt sluttrapport fra OMB, og de som fortsatt har åpne avvik mottar brev/e-post fra oss i løpet av kommende uke. Det gledelige her er at antall åpne avvik er mye færre enn i de første blokkene. Vi håper dette fortsetter i blokkene fremover da det ikke kan åpnes for fyring før alle i et skorsteinsløp har utbedret sine avvik. 


  Du kan altså ikke starte å fyre før du skriftlig får klarering til dette fra styret. Til nå er det 6 løp som har fått denne klareringen. Vi håper å kunne åpne en rekke flere løp kommende uke. 


  Kommende uke:

  • Mandag-onsdag: Kontroll for de som har mottatt skriftlig purring på fortsatt åpne avvik (80-raden + 71,73 og 75) 

  • Onsdag 16/9 kl 17.00: Infomøte for blokkene 63 og 61 på p-plass utenfor 61. Husk å levere nøkkel til entreprenør denne dagen!

  • Onsdag 16/9 kl 19-20: Ny mulighet for å hente nøkler der arbeidene er ferdig. Hentes i brakka til Oslo Murmesterbedrift utenfor 89-blokka. 

  • Utsendelse av purring til de med fortsatt åpne avvik i 77 og 79 blokka.


   Styret 

 • Når kan jeg starte å fyre igjen?

  Publisert 05. sep. 2020

  Da er vi snart halvveis med skorsteinsrehabiliteringen. Vi kommer til å åpne for fyring i løp for løp, der alle beboere har utbedret sine avvik knyttet til skorsteinsløp og entreprenør ikke har gjenstående arbeid. De som er tilknyttet disse får beskjed på e-post og/eller sms. Det er svært viktig at ingen andre starter å fyre før de får beskjed, det kan gi alvorlige konsekvenser!

  OBS! Det kan dukke opp tilfeller der vi klarerer til fyring, men der du som beboer på eget initiativ fortsatt jobber i leiligheten og har koblet fra ildstedet igjen. Da må du snarest varsle naboer over og under deg om dette. Det samme gjelder i tiden fremover der entreprenør er ferdig med rehabiliteringen, varsle dine naboer om du skal koble fra ildsted for å gjøre arbeider i leiligheten din.

  Så oppsummert, det er fortsatt fyringsforbud i borettslaget inntil du får beskjed om at du kan starte å fyre igjen. 

 • Åpne avvik og start på fyring for noen løp

  Publisert 02. sep. 2020

  Vi har nå gjennomgått rapportene med åpne avvik for alle blokkene i 80-raden, samt blokkene 71, 73 og 75. Alle som fortsatt har åpne avvik etter ny kontroll, enten knyttet til skorsteinsløp eller ventilasjon har i dag fått ny purring i postkassen. 

   

  Mange har vært veldig flinke og utbedret alt de skulle i sin leilighet, men det er fortsatt en del som har utbedringer som gjenstår.

   

  Kort oppsummert: 

  • Totalt er det ca 60 stk, hvorav halvparten av avvikene er knyttet til skorsteinsløpet. Det vil si at det fortsatt er mange løp som vi ikke kan åpne for fyring før alle har utbedret sine mangler. 

  • 80-raden hadde oppstart av skorsteinsrehabiliteringen før den utvidede fristen for utbedring av avvik gikk ut. Vi håper dette er grunnen til de mange avvikene her og at de aller fleste nå allerede har utbedret disse. Kontakt styret for en siste kontroll. 

  • Det er dessverre fortsatt urovekkende mange mekaniske vifter i borettslaget vårt, noe som flere ble varslet om at ikke er lov og ble pålagt fjernet allerede etter ventilrens i 2019. 

  • Vi har nå 9 løp som snart er klare for å kunne fyres i. Venter kun på en siste bekreftelse fra entreprenør så de ikke har gjenstående arbeider i de aktuelle løpene. De som er tilknyttet disse løpene får egen beskjed via mail i løpet av uken. Viktig: Selv om naboen over gangen får klarsignal til å fyre, er det fortsatt fyringsforbud i hele borettslaget inntil du får egen beskjed. Fyring i et løp som ikke er åpnet kan i verste fall føre til fullstendig røyklegging av leiligheter i samme løp som ikke er ferdig med sine utbedringer. 

   

  Det blir fort kaldere og behovet og ønsket om fyring blir mer og mer aktuelt. Her må vi komme med en klar oppfordring til alle blokkene som gjenstår, for å sikre en så smidig og rask åpning av skorsteinsløpene som mulig. 

   

  • Sjekk rapporten fra OPAK om du har avvik som må utbedres. Har du ikke fått den, kontakt styret via kontaktskjema på nettsiden. 

  • Dersom du vet du har kledning på skorstein eller andre avvik som ikke er fanget opp av OPAK, betyr ikke det at du slipper gjøre noe med de. 

  • Vi oppfordrer alle til å delta på infomøte med entreprenør ca. 2-3 uker før oppstart. Egne varsler kommer i postkasse og på ytterdør. Etter møtet går OMB også en rask befaring i alle leiligheter, hvor du kan få svar på eventuelle spørsmål om hva som må gjøres hos deg. 

  • Eventuelle åpne avvik varsles nå blokkvis fortløpende etter sluttkontroll, med kort frist for utbedring. 

   

  OBS! Dette er et stort prosjekt med mange momenter og i noen tilfeller kan feil i rapportering/utsendelser oppstå. Er dette tilfelle hos deg, ta kontakt med styret så ordner vi opp i det 😊

 • Infomøte, siste visning ildsteder og tilbakelevering nøkler

  Publisert 22. aug. 2020

  Infomøte for blokkene 69, 67 og 65 holdes torsdag 27. august kl. 17.00 ved flaggplassen. Husk å ta med nøkkel til entreprenør! For blokkene 63 og 61 er infomøte onsdag 16. september kl 17.00 ved p-plass 61-blokka. Saken her oppdateres med tidspunkt, samt at det kommer varsel fra entreprenør i alles postkasse.

   

  For de som har planlagt å bytte ildsted er det siste sjanse for å fysisk se ildstedene det er tilbud på på styrerommet (balkongsiden av 87 blokka) torsdag 27. august mellom 19.00-20.30. Du kan bestille ildsted etter dette ved å bruke skjema på nettsiden, men husk å bestille senest 3 uker før oppstart i din blokk.

   

  For de som er ferdig med rehabilitering: Ny mulighet for å hente din nøkkel blir i brakka til entreprenøren utenfor 89, torsdag 27. august mellom 20.30 og 21.30.