Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Endring av husordensreglene

  Publisert 05. mar. 2018

  På generalforsamlingen kommer styret til å legge fram reviderte husordensregler. Forslaget publiseres i sin helhet på allerede nå, slik at man får god tid til å gjøre seg opp en mening. Det er generalforsamlingen som vedtar husordensreglene. De ble sist revidert i 2012.

  De viktigste endringene i forslaget er:
  • Påbud om å resirkulere
  • Bedre vern mot støy på søndager/helligdager
  • Tydeliggjøring av parkeringsbestemmelser og trafikkregler
  Ellers er det strøket elementer som i dag ikke er relevante og gjort kosmetiske endringer.

  Vi oppfordrer alle beboere til å lese husordensreglene nøye, uavhengig av årets revisjon.

  Dersom noen har endringsforslag må de leveres til styret innen 11. mars.
 • Generalforsamling 2018

  Publisert 07. feb. 2018

  Tid: 18:00 - 20:00, Etterstad Videregående skole
  Dato for generalforsamlingen blir onsdag 25. april 2018 kl. 1800, og ikke torsdag slik vi tidligere har varslet om. Sett av datoen allerede nå. Husk frist for å fremme saker til generalforsamlingen er søndag 11. mars 2018
 • Flere ladestasjoner!

  Publisert 04. feb. 2018

  Borettslaget har fått 190.000 kroner i støtte fra OBOS for å installere flere ladestasjoner for biler. Litt av en julegave! Det finansierer nærmere 40 prosent av kostnadene for å utvikle til sammen 12 plasser.

  For at prosjektet skal bli rimeligst mulig, har styret valgt å utnytte kapasiteten i den allerede eksisterende infrastrukturen. Vi har en trafostasjon midt på området vårt og den har kapasitet til å serve alle de 12 nye plassene. Graving er dyrt, derfor ønsker vi å ha alle de nye ladeparkeringsplassene i umiddelbar nærhet av denne trafoen. Det betyr at alle de tverrstilte parkeringsplassene mellom 77 og 79 vil bli reservert til ladbare biler.

  En del av prosjektet vil også være å gjøre om dagens fire doble ladepunkt til enkeltplasser – men med høyere effekt. Når prosjektet er ferdig vil borettslaget til sammen ha 16 semihurtige ladestasjoner.

  I fjor var hver tredje bil som ble solgt i Oslo en elbil. I tillegg kommer et betydelig salg av ladbare hybrider. Fra 1. januar stilles det også krav til sameier (og snart borettslag) om å legge til rette for lading. Det er godt å være i forkant!
 • VIKTIG: Spyling av rør

  Publisert 04. feb. 2018

  Resultatet av rørspylingen var at med 8 leiligheter i 1 etg. som ikke var hjemme, resulterte det i at 24 leiligheter ikke ble spylt. Totalt antall leiligheter som ikke ble spylt var 31 .

  Vi kommer tilbake om det blir en ny runde for å få spylt alle leilighetene i løpet av kort tid.

  Alle leilighetene skal besøkes. Det er viktig at dere er hjemme kl 08 for å overlevere nøklene til representanter for Gravco eller vaktmester.

  Dersom man ikke kan være hjemme, må man avtale med noen av naboene.
  Merkede nøkler blir levert i postkassene.

  Dersom Gravco ikke kommer seg inn en leilighet vil det påføre ekstra kostnader. Dersom firmaet ikke kommer seg inn i leilighetene i første etasje, må spylingen for etasjene over også utsettes.

  Rengjøringen vil foregå i tidsrommet 08:00 – 15:00.