Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Vindus utskifting 2018 er ferdig

  Publisert 02. jun. 2018

  Alle vinduer, borsett fra 2, er ferdig montert 30, juni 2018.

  Avslutningen var mye bedre enn starten og DOVM holdt avtalt tid for ferdigstilling.

  Håper alle nå er fornøyd, og har fått utbedret feil eller mangler.
  Ris, ros eller alt av spørsmål, vennligst ta kontakt med DOVM ; post@dovm.no.
  Ta kontakt med styret,hvis dere føler dere blir dårlig behandlet.

  Ha en fortsatt fin sommer !
  Med vennlig hilsen Styret i Etterstad Sør
 • Beplantning uteområder

  Publisert 30. mai. 2018

  Vi har et stort grøntområde der styret i samarbeid med vaktmester har ansvar for beplantning og vedlikehold.

  Til hver enkelt oppgang refunderer borettslaget inntil 400 kroner årlig for de som ønsker gjøre det litt hyggelig rundt sin egen oppgang. Det er kun blomster som skal plantes, ikke busker eller trær. Alt av luking, beskjæring og vedlikehold må gjøres av beboerne.

  Det er kun helt inntil veggene på blokkene som ikke er drenert, det er anledning til å plante på eget initiativ. Bedene kan ikke ha kantstein, da dette gjør plenklipping for vaktmester vanskelig.

  Flere har ytret ønske om pallekarmer. Disse må også plasseres helt inntil veggene på balkongsiden og beises, dersom de har lyst treverk, for å gli mer inn i omgivelsene. Dersom pallekarm og blomsterbed ikke vedlikeholdes, eller anlegges andre steder enn inntil veggene, fjernes de uten varsel.
 • Velkommen til dugnad i dag!

  Publisert 08. mai. 2018

  Den årlige vårdugnaden er i dag 8. mai kl 18. Vi rydder og gjør det fint rundt blokkene våre, så møtes vi til grilling og prat på lekeplassen (55/57) kl 20.

  I år vil vi oppfordre beboere til å legge vekt på følgende områder:
  – fjerne villtrær og busker langs husveggene. (Ikke glem balkongsiden!)
  – fjerne løv og småsøppel fra bed m.m.
  – luke i bed og legg på ny jord (OBS: Det må ikke plantes noe i grusen ved blokkene som er drenert. Dette ødelegger dreneringen)
  – koste foran inngangene
  – koste i kjellergangene

  Vaktmester leverer ut to sekker med jord per oppgang. Disse kan brukes til å fylle på i gamle bed el. Vi har bestilt egen jord til reparasjon av plener etter for eksempel bilkjøring. Vaktmesteren har også grensakser, river, koster mm.

  Vi minner om at hver oppgang får dekket inntil 400 kroner til for eksempel blomster til krukker utenfor oppgangen. Kvittering og kontoinformasjon leveres i en konvolutt i styrets postkasse, balkongsiden av blokk 87. (Borettslaget dekker kun innkjøp av blomster.)

  Spør og ta kontakt med oss i styret under dugnaden hvis du lurer på noe. Vi er godt synlige med gule vester. Dugnadsansvarlig Erlend Friestad kan også nås på mobil under dugnaden (971 43 543).

  Vaktmesteren stiller også opp med sine vaktmesterkolleger fra Etterstad.
 • OBS! Stengte parkeringsplasser på 80-raden neste uke!

  Publisert 24. mai. 2018

  Oppdatert 29. mai: Parkeringsplasser åpnet igjen! Tronslien må komme tilbake for å utføre varmebehandling av jord og replanting av hekk på et senere tidspunkt.

  Tronslien skal fjerne og replante to rader med hekker som har fått en sykdom grunnet
  bakterier i tilført jord. Det er begge plassene på venstre side oppover 80-raden (se bilde) som ingen biler kan parkere før arbeidet er ferdig en gang i løpet av uke 22 (28. mai - 1. juni). Alle biler kan fra søndag 27. mai og til arbeidet er ferdig parkere på motsatt side av veien, langs fortauet slik det er lenger opp i 80-raden. Vi gir beskjed til parkeringsselskap at biler med godkjent oblat/gjestekort har tillatelse til å stå der denne uken.
 • Feiing av gatene 16. og 18. april

  Publisert 11. apr. 2018

  Endelig har frosten og snøen sluppet taket. Det betyr feiing av gatene våre. I løpet av vinteren er det blitt stødd veldig mye og det skal bli godt å få det fjernet.

  Slik bli opplegget:

  Mandag 16. april: 50- og 60-raden
  Onsdag 18. april 70- og 80-raden

  Alle biler må være borte fra gatene/parkeringsplassene i tidsrommet 07-16 på de gitte datoene.

  vh
  styret
 • Konteineraksjonen: mandag 9. april

  Publisert 29. mar. 2018

  I år blir det en liten endring fra tidligere år. Det blir først lov å sette ut fra mandag morgen (9. april). Beboerne har så hele mandagen til å sette ut gjenstander.

  Årsaken er at vi ønsker at minst mulig søppel skal bli stående ute over natta.

  Fjorårets aksjon ble også veldig dyr. En del av skylden må styret ta på seg, da vi ikke informerte godt om hva som kunne kastes. Derfor har vi satt opp noen klare retningslinjer i år:

  • Det vil ikke bli anledning til å sette ut EL-avfall eller farlig avfall. Dette må du selv levere, for eksempel på Etterstad mobile gjenbruksstasjon (hver onsdag på Etterstad VGS kl 18-1930).
  Styret oppfordrer beboerne til å bruke dette tilbudet jevnlig. Her tar de også imot ting som kan brukes på nytt.

  • «Småsøppel» må kastes i gjennomsiktige søppelsekker. Vaktmestrene må vite hva som kastes. Hvis konteineren blir levert med svarte søppelsekker e.l. vil det påløpe store gebyrer - siden det potensielt kan være farlig avfall som må spesialbehandles. Vaktmester vil levere ut gjennomsiktige søppelsekker i oppgangene uken før aksjonen.

  I fjor dukket det også opp avfall fra personer som ikke bor i borettslaget. Det skyldes antakelig at vi reklamerte for aksjonen på Facebook. Dermed holder vi en lav profil på sosiale medier i år.
 • Valgkomiteens innstilling er klar: Evy-Aina Røe foreslås som ny styreleder

  Publisert 19. mar. 2018

  Her er valgkomiteens innstilling:

  Styreleder: Evy-Aina Røe, 81A (for 2 år)

  Styremedlemmer: Erlend Friestad, 85B (for 1 år) *
  Siri Olerud, 87B (for 2 år)
  Tor Midtskog, 59A (for 2 år)

  * Erlend Friestad erstatter styremedlem Torleif Gangstø Skaland som ble valgt inn for 1 år siden for en 2-års periode og flytter ut nå.

  Varamedlemmer: Christian Gjetanger, 67B (for 1 år)
  Inger Marie Selboe, 81B (for 1 år)
  Steinar Nilsskog, 77A (for 1 år)

  Styremedlem Marit Fosse er ikke på valg

  Valgkomiteen har bestått av: Ann Berit Wågbø Ndiaye, Merete Aadnøy Eriksen, Eivind Vetlesen og Pål Bakkevig

  Om Evy-Aina Røe:
  Kjøpte leilighet i borettslaget i januar 2013. Bor sammen med mann og datter på snart 5 år.
  Har utdanning innenfor organisasjons- og ledelsesfag og nær 20 års styreerfaring fra store og små styrer, nasjonale og internasjonale. Har innehatt forskjellige lederposisjoner siden 1997, og er nå tilbake i Oslo kommune.
 • Avslutningsfest for Trond vaktmester 22. mars 2018 kl. 1600-1800

  Publisert 14. mar. 2018

  Tid: 16:00 - 18:00, Vaskeriet, Etterstadsletta 61D
  Vaktmester Trond har sin siste arbeidsdag hos oss før påske, da har han vært vår hjelpende hånd i 19 år! Vi ønsker å invitere alle beboere til en markering/avslutningsfest for Trond torsdag 22. mars 2018. Kom innom vaskeriet, Etterstadsletta 61D, mellom kl 1600-1800.

  Klikk deg gjerne inn på arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/211770122737263/ og gi tilbakemelding på om du kommer. (Greit å vite hvor mye kake vi skal bestille.)
 • E-post til styret er byttet ut med nytt kontaktskjema, se: www.etterstadsor.no

  Publisert 13. mar. 2018

  Vi har nå gått over til den nye nettløsningen fra lettstyrt.no. Vår webadresse er fortsatt www.etterstadsor.no. Vi har også fått satt igang det nye kontaktskjemaet for henvendelser til oss. Du finner skjemaet ved å klikke på "kontakt" nederst på vår webside. Denne løsningen gjør det mye lettere for både styret og beboere å holde dialogen om de sakene som dere lurer på. Også vaktmesteren skal kontaktes via dette kontaktskjemaet.
 • Endringer i GET abonnementet

  Publisert 05. mar. 2018

  GET har i en prøveperiode gitt oss gratis tjenesten "GET50". Denne tjenesten har blant annet gitt beboere gratis adgang til HBO. Denne prøveperioden er nå over. Det som standard er inkludert i felleskostnadene (husleien) er:
  - Gratis HDPVR + mikro dekoder
  - Internett 15/10
  - TV-pakke med 12 kanaler + 30 valgfrie poeng (GET30)

  Den enkelte beboer kan selv for egen regning oppgradere både TV og internett abonnementet som de ønsker. For å gå tilbake til den utvidede TV-pakken så henvend deg til GET eller sende SMS med kodeord START50 til 02123.