Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Feiing av gatene 16. og 18. april

  Publisert 11. apr. 2018

  Endelig har frosten og snøen sluppet taket. Det betyr feiing av gatene våre. I løpet av vinteren er det blitt stødd veldig mye og det skal bli godt å få det fjernet.

  Slik bli opplegget:

  Mandag 16. april: 50- og 60-raden
  Onsdag 18. april 70- og 80-raden

  Alle biler må være borte fra gatene/parkeringsplassene i tidsrommet 07-16 på de gitte datoene.

  vh
  styret
 • Konteineraksjonen: mandag 9. april

  Publisert 29. mar. 2018

  I år blir det en liten endring fra tidligere år. Det blir først lov å sette ut fra mandag morgen (9. april). Beboerne har så hele mandagen til å sette ut gjenstander.

  Årsaken er at vi ønsker at minst mulig søppel skal bli stående ute over natta.

  Fjorårets aksjon ble også veldig dyr. En del av skylden må styret ta på seg, da vi ikke informerte godt om hva som kunne kastes. Derfor har vi satt opp noen klare retningslinjer i år:

  • Det vil ikke bli anledning til å sette ut EL-avfall eller farlig avfall. Dette må du selv levere, for eksempel på Etterstad mobile gjenbruksstasjon (hver onsdag på Etterstad VGS kl 18-1930).
  Styret oppfordrer beboerne til å bruke dette tilbudet jevnlig. Her tar de også imot ting som kan brukes på nytt.

  • «Småsøppel» må kastes i gjennomsiktige søppelsekker. Vaktmestrene må vite hva som kastes. Hvis konteineren blir levert med svarte søppelsekker e.l. vil det påløpe store gebyrer - siden det potensielt kan være farlig avfall som må spesialbehandles. Vaktmester vil levere ut gjennomsiktige søppelsekker i oppgangene uken før aksjonen.

  I fjor dukket det også opp avfall fra personer som ikke bor i borettslaget. Det skyldes antakelig at vi reklamerte for aksjonen på Facebook. Dermed holder vi en lav profil på sosiale medier i år.
 • Valgkomiteens innstilling er klar: Evy-Aina Røe foreslås som ny styreleder

  Publisert 19. mar. 2018

  Her er valgkomiteens innstilling:

  Styreleder: Evy-Aina Røe, 81A (for 2 år)

  Styremedlemmer: Erlend Friestad, 85B (for 1 år) *
  Siri Olerud, 87B (for 2 år)
  Tor Midtskog, 59A (for 2 år)

  * Erlend Friestad erstatter styremedlem Torleif Gangstø Skaland som ble valgt inn for 1 år siden for en 2-års periode og flytter ut nå.

  Varamedlemmer: Christian Gjetanger, 67B (for 1 år)
  Inger Marie Selboe, 81B (for 1 år)
  Steinar Nilsskog, 77A (for 1 år)

  Styremedlem Marit Fosse er ikke på valg

  Valgkomiteen har bestått av: Ann Berit Wågbø Ndiaye, Merete Aadnøy Eriksen, Eivind Vetlesen og Pål Bakkevig

  Om Evy-Aina Røe:
  Kjøpte leilighet i borettslaget i januar 2013. Bor sammen med mann og datter på snart 5 år.
  Har utdanning innenfor organisasjons- og ledelsesfag og nær 20 års styreerfaring fra store og små styrer, nasjonale og internasjonale. Har innehatt forskjellige lederposisjoner siden 1997, og er nå tilbake i Oslo kommune.
 • Avslutningsfest for Trond vaktmester 22. mars 2018 kl. 1600-1800

  Publisert 14. mar. 2018

  Tid: 16:00 - 18:00, Vaskeriet, Etterstadsletta 61D
  Vaktmester Trond har sin siste arbeidsdag hos oss før påske, da har han vært vår hjelpende hånd i 19 år! Vi ønsker å invitere alle beboere til en markering/avslutningsfest for Trond torsdag 22. mars 2018. Kom innom vaskeriet, Etterstadsletta 61D, mellom kl 1600-1800.

  Klikk deg gjerne inn på arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/211770122737263/ og gi tilbakemelding på om du kommer. (Greit å vite hvor mye kake vi skal bestille.)
 • E-post til styret er byttet ut med nytt kontaktskjema, se: www.etterstadsor.no

  Publisert 13. mar. 2018

  Vi har nå gått over til den nye nettløsningen fra lettstyrt.no. Vår webadresse er fortsatt www.etterstadsor.no. Vi har også fått satt igang det nye kontaktskjemaet for henvendelser til oss. Du finner skjemaet ved å klikke på "kontakt" nederst på vår webside. Denne løsningen gjør det mye lettere for både styret og beboere å holde dialogen om de sakene som dere lurer på. Også vaktmesteren skal kontaktes via dette kontaktskjemaet.
 • Endringer i GET abonnementet

  Publisert 05. mar. 2018

  GET har i en prøveperiode gitt oss gratis tjenesten "GET50". Denne tjenesten har blant annet gitt beboere gratis adgang til HBO. Denne prøveperioden er nå over. Det som standard er inkludert i felleskostnadene (husleien) er:
  - Gratis HDPVR + mikro dekoder
  - Internett 15/10
  - TV-pakke med 12 kanaler + 30 valgfrie poeng (GET30)

  Den enkelte beboer kan selv for egen regning oppgradere både TV og internett abonnementet som de ønsker. For å gå tilbake til den utvidede TV-pakken så henvend deg til GET eller sende SMS med kodeord START50 til 02123.
 • Endring av husordensreglene

  Publisert 05. mar. 2018

  På generalforsamlingen kommer styret til å legge fram reviderte husordensregler. Forslaget publiseres i sin helhet på allerede nå, slik at man får god tid til å gjøre seg opp en mening. Det er generalforsamlingen som vedtar husordensreglene. De ble sist revidert i 2012.

  De viktigste endringene i forslaget er:
  • Påbud om å resirkulere
  • Bedre vern mot støy på søndager/helligdager
  • Tydeliggjøring av parkeringsbestemmelser og trafikkregler
  Ellers er det strøket elementer som i dag ikke er relevante og gjort kosmetiske endringer.

  Vi oppfordrer alle beboere til å lese husordensreglene nøye, uavhengig av årets revisjon.

  Dersom noen har endringsforslag må de leveres til styret innen 11. mars.
 • Generalforsamling 2018

  Publisert 07. feb. 2018

  Tid: 18:00 - 20:00, Etterstad Videregående skole
  Dato for generalforsamlingen blir onsdag 25. april 2018 kl. 1800, og ikke torsdag slik vi tidligere har varslet om. Sett av datoen allerede nå. Husk frist for å fremme saker til generalforsamlingen er søndag 11. mars 2018
 • Flere ladestasjoner!

  Publisert 04. feb. 2018

  Borettslaget har fått 190.000 kroner i støtte fra OBOS for å installere flere ladestasjoner for biler. Litt av en julegave! Det finansierer nærmere 40 prosent av kostnadene for å utvikle til sammen 12 plasser.

  For at prosjektet skal bli rimeligst mulig, har styret valgt å utnytte kapasiteten i den allerede eksisterende infrastrukturen. Vi har en trafostasjon midt på området vårt og den har kapasitet til å serve alle de 12 nye plassene. Graving er dyrt, derfor ønsker vi å ha alle de nye ladeparkeringsplassene i umiddelbar nærhet av denne trafoen. Det betyr at alle de tverrstilte parkeringsplassene mellom 77 og 79 vil bli reservert til ladbare biler.

  En del av prosjektet vil også være å gjøre om dagens fire doble ladepunkt til enkeltplasser – men med høyere effekt. Når prosjektet er ferdig vil borettslaget til sammen ha 16 semihurtige ladestasjoner.

  I fjor var hver tredje bil som ble solgt i Oslo en elbil. I tillegg kommer et betydelig salg av ladbare hybrider. Fra 1. januar stilles det også krav til sameier (og snart borettslag) om å legge til rette for lading. Det er godt å være i forkant!
 • VIKTIG: Spyling av rør

  Publisert 04. feb. 2018

  Resultatet av rørspylingen var at med 8 leiligheter i 1 etg. som ikke var hjemme, resulterte det i at 24 leiligheter ikke ble spylt. Totalt antall leiligheter som ikke ble spylt var 31 .

  Vi kommer tilbake om det blir en ny runde for å få spylt alle leilighetene i løpet av kort tid.

  Alle leilighetene skal besøkes. Det er viktig at dere er hjemme kl 08 for å overlevere nøklene til representanter for Gravco eller vaktmester.

  Dersom man ikke kan være hjemme, må man avtale med noen av naboene.
  Merkede nøkler blir levert i postkassene.

  Dersom Gravco ikke kommer seg inn en leilighet vil det påføre ekstra kostnader. Dersom firmaet ikke kommer seg inn i leilighetene i første etasje, må spylingen for etasjene over også utsettes.

  Rengjøringen vil foregå i tidsrommet 08:00 – 15:00.