Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Oppsummering fra beboermøte i Etterstad Sør 30.10.2018

  Publisert 15. nov. 2018

  Takk til alle som trosset sludd, sørpe og vind og tok turen til Brynseng skole. Styret setter stor pris på innspill fra dere beboere på arbeidet vi gjør. På beboermøtet hadde vi tre saker, som er kort oppsummert her.

  1. Per Magnor fra Movel orienterte om ny løsning for Elbil-lading
  Styret har valgt Movel som leverandør av de planlagte ladeplassene på 70-raden. Vi får her 12 nye plasser, samtidig som vi beholder de 8 gamle. Per dags dato har vi 17 biler som betaler for lading, dette forventes kraftig økt de neste årene. Movel viste frem statistikk som viser hvor mye hver bil får av kw på de nye plassene, og at dette er nok til at man ikke trenger lade så ofte. Anlegget fungerer med en RFID brikke, som man kan måle forbruk per bil. Movel og styret viste frem et regnestykke for fordeling av kostnader. Når anlegget er klart må nye kontrakter skrives av de som ønsker tilgang til lading. Endelige priser for dette jobber styret med nå, samt at vi vurderer fortløpende hvor mange av plassene vi skal åpne. Det kom et ønske om at styret lager kjøreregler for bruk av ladeplasser, det kommer informasjon om dette i neste rundskriv som er like om hjørnet. Se hans presentasjon som vedlegg.

  2. Per Atle fra Smart Security orienterte og viste ny parkeringsløsning
  Vi har en utfordring med at gjestekort gis til andre enn reelle gjester, så styret har besluttet å gå over til en helelektronisk løsning, både for faste beboere og gjester. Løsningen, som fungerer både på pc og mobil ble vist frem av Per Atle fra Smart Security, som er vår leverandør av parkeringskontroll. Her registrerer beboer gjesten i et system med registreringsnummer. Man kan maks legge inn gjesteparkering for 72 timer, og deretter følger en 48 timers karantene. Dersom noen skal ha gjester over en lengre periode kan styret legge inn dette. Når det gjelder fastboende med biler sørger styret for å legge inn disse. Løsningen gjelder fra januar 2019. Det kommer snart mer informasjon fra styret, inkl. brukernavn og passord til løsningen. Det ble stilt spørsmål om antall biler man kan ha per leilighet, dette er noe styret vurderer å sette en begrensning på.

  3. Styret jobber med en vedlikeholdsplan
  Styret har laget en oversikt over potensielle vedlikeholdsoppgaver som skal vurderes utført i borettslaget. Her har vi bakgrunnsinfo på noe, men mangler det helhetlige bildet som hjelper oss å prioritere alle behovene etter når det må tas og hva det vil koste. Vi har hentet pris på tilstandsrapport fra to leverandører. OPAK er en av de, til en pris på ca 120 000 + mva. OBOS prosjekt er den andre, til en pris på 188 000 + mva. Det kom føringer fra salen at OBOS prosjekt er noe man bør styre unna. Vi vurdere nå å innhente pris fra en tredje leverandør, for deretter å sammenligne tilbudene og velge en leverandør som kan gi oss best mulig rapport for fremtidig vedlikehold. Det kom kommentarer fra salen på at beboerne er glade for at styret tenker langsiktig med tanke på fremtidige kostnader. Styret kommer til å lage, og vise frem en langsiktig vedlikeholdsplan for Generalforsamlingen våren 2019.
 • JULEGRANTENNING SØNDAG 2. DESEMBER

  Publisert 07. nov. 2018

  Tid: 15:30 - 16:30, Flaggplassen
  Vi inviterer til julegrantenning søndag 2. desember klokken 15.30 ved flaggplassen. Tradisjonen tro kommer Vålerenga skoles musikkorps og spiller stemningsfull julemusikk og styret byr på gløgg🎄 Velkommen!
 • Vedfyring

  Publisert 27. okt. 2018

  Vi går nå inn i ei tid med vedfyring. Vi har hatt episoder hvor naboer har fått røyk inn i sin leilighet ved fyring i leiligheten i etasjen under. Vi har derfor hatt befaring fra Brann og redningsetaten for å vurdere dette. Deres konklusjon er at det ofte fyres feil og med for lite trekk. Vi legger derfor ut deres fyringstips til alle slik at vi kan unngå lignende situasjoner:

  1. Bruk god trekk i opptenningsfasen
  2. Sørg for å fyre med riktig trekk. (Skal se at det er et godt bål)
  3. Legg ikke inn for lite ved. Ha hele tiden god varme.
  4. Hvis det trekker dårlig prøv å hjelp trekken med å åpne et vindu i startfasen.
  5. Ikke ha kjøkken/baderoms vifter i gang i opptenningsfasen.
  6. Sørg for at veden er tørr.
  7. Ha døren på ildstedet åpen til det har tatt skikkelig fyr.


 • Rundskriv oktober 2018

  Publisert 04. okt. 2018

  Nytt rundskriv er distribuert i postkassene. Her kan du lese om HMS-arbeidet som pågår, arbeidet med ladeplasser for el-bil, nye parkeringskort og dato for beboermøte.
 • Beboermøte 30. oktober

  Publisert 17. okt. 2018

  Tid: 18:00 - 20:00, Brynseng skole
  Styret ønsker alle beboere velkommen til beboermøte 30. oktober kl 18-20. Siden Etterstad VGS pusses opp, holdes møtet denne gang i Kunnskapstrappen på Brynseng skole. Adresse: Brynsengfaret 10.

  Vi har følgende punkter på agendaen:
  - Fremtidig vedlikehold og vedlikeholdsplan

  Styret presenterer hvor vi er i arbeidet med å utarbeide en vedlikeholdsplan for borettslaget samt hva styret tenker er veien videre. Vi vil ta for oss områdene som er berørt og som er vurdert eller skal vurderes og presenter tall der dette er kjent. Noe av dette har vært diskutert tidligere. Om det er områder som ikke er berørt i vår presentasjon vil vi gjerne ha innspill på det.

  - Informasjon om de nye ladeplassene for elbil

  Vi har gjennom dette etablert 12 nye ladeplasser på 70 raden. 4,2 kW, pr. uttak og de kan måles. De gamle stolpene er tenkt opprettholdt. Det er da totalt 20 ladeplasser i ESB.
  Plassene vil åpnes for bruk etter behov.

  Styret har valgt Movel til å drifte anlegget. Movel vil delta på møtet å presentere anlegget og mulighetene dette gir. De forskjellige løsningene knyttet til hvordan beboerne kan betale for dette presenteres også. Styret vil gjerne ha med seg innspill fra beboermøte før beslutning tas angående dette.

  - Elektronisk parkeringsløsning

  Smart Security er vår samarbeidspartner på parkeringsovervåkning
  Styret har vedtatt at det blir ny ordning med elektronisk gjesteparkering fra 01.01.19. Dette ordnes via en nettside/app der ESB har egen bruker med passordtilgang.
  Dette gjør at det blir slutt på ut og inn med gjestekort, det blir kun nødvendig å huske/notere bilnummeret til gjesten.
  Smart Security deltar på møtet og presenterer løsningen.


  Velkommen!
 • Bedre vilkår for elbiler.

  Publisert 07. okt. 2018

  De røde markeringene på plenen mot støttemuren på 70 raden, er markering etter kabel påvisning der det skal graves for kabel til de nye lade plassene.
  Om få uker starter graving, før de 12 nye lade plassene blir montert fra trafostasjonen til gangveien mellom 70 og 60 raden. Arbeidet skal være ferdig senest 20. desember 2018.

  Vi trenger parkeringsplassene når det skal graves, på sikt blir de 12 frie plassene utilgjengelig for fri parkering. Vi kommer tilbake når det skal graves.
  Vi forstår det blir en utfordring for bilene som til daglig står parkert på de 12 plassene. Det er mulig å parkere på alle raden i borettslaget. Samtidig vil det vurderes hvor mange av elbil plassene som til enhver tid skal være åpne. Det jobbes også med å luke bort biler som ikke hører hjemme i ESB.

  De nye elbil laderne betjenes med en RFID brikke, der blant annet forbruk kan avleses.
  Det er 4,2Kw ladere, ikke 7,2kW, grunnet store påslag på elavgift på kurser over 50kw.

  ESB har totalt 20 elbil ladere når anlegget på 70 raden er ferdig.
  De 8 lade plassene vi har pr. dato vil bli stående, dels fordi vi ikke ønsker all trafikk opp 70 raden, dels fordi det også finnes elbiler i 50 og 80 raden.
  Pr.dato er det 17 ladbare biler som lader i borettslaget. I løpet av 2019 kan det være dobbelt så mange.

  Det blir nye kontrakter fra 1, januar 2019, mer om det senere.

  Movel; som leverer anlegget, vil drifte anlegget for ESB. De har vært, og vil være en seriøs sparringspartner i videreutvikling av elbil lading i ESB.

  Kom gjerne med forslag til hvor neste lade anlegg bør være.
 • Ny tørketrommel

  Publisert 09. sep. 2018

  Ny tørketrommel er nå på plass og alt skal fungere igjen.

  Oppdatering: På grunn av uforutsette ting har ikke den nye maskinen kommet på plass som skrevet under. Planen er nå at gammel tørketrommel skal ut på torsdag og innstalasjon av ny skjer fredag 21. september. Dvs at vi blir uten tørketrommel to dager.

  Tørketrommelen på fellesvaskeriet tok kvelden, etter lang og tro tjeneste. Vi har nå kjøpt en ny, som etter planen vil bli montert onsdag 12. september.

  Mvh
  Styret
 • Rundskriv august 2018

  Publisert 05. sep. 2018

  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
  Det blir ekstraordinær generalforsamling 5. september 2018 kl 18.00. Møtet avholdes på Etterstad Videregående Skole, A-bygget (2. etasje) med inngang fra Biskop Jens Nilsønnsvei. Følgende saker vil bli behandlet:
  - Endringer i styret siden styremedlem og nestleder Erlend Friestad flytter
  - Låneopptak for å dekke vindusutskiftning
  Egen innkalling med mer informasjon får du per post.

  PARKERING – KAN DU REGLENE?
  Etter at det ble innført beboerparkering følger styret nøye med på parkeringssituasjonen i våre interne stikkveier. Alle faste beboere skal ha oblat i ruten og ikke bruke gjestekort. Oblat kan dere få ved å sende navn, adresse og bilens registreringsnummer via kontaktskjemaet på etterstadsor.no.

  Gjestekort skal være påført navn kortet tilhører og det er ikke tillatt å overlate oblater eller gjestekort til personer som ikke er beboere eller reelle gjester.

  Dersom du har mistanke om misbruk av gjestekortene, vennligst ta kontakt med oss via kontaktskjemaet.

  LADING AV EL-BIL
  Det er strengt forbudt å lade elbiler utenom ladestasjonene. Kursene våre er ikke dimensjonert for dette. Dermed er det både brannfarlig og sikringer kan ryke. Man blir erstatningsansvarlig for skader/tap - f.eks. fordervet mat i frysebokser som mister strømmen pga. uansvarlig lading.

  TA HENSYN – REDUSER FARTEN
  Det er dessverre ganske ofte vi observerer, eller får meldinger om sjåfører som er litt for harde på gasspedalen i våre interne veier, selv om vi har fått fartsdumper. Styret oppfordrer til å vise hensyn og senke farten. Meld gjerne fra til styret dersom du ser noen fartsbøller.

  PRAKTISK INFORMASJON PÅ NETTSIDENE VÅRE
  Hvor får jeg parkeringskort? Hvilke regler gjelder for oppussing? Hvordan skifter jeg navn på ringetablå/postkasse? Hvor får jeg GET-boks? Hvordan kontakter jeg vaktmester? Dette er noen av mange spørsmål som ofte kommer til styret via kontaktskjema. Svarene på alt dette og mye annet finnes under «praktisk informasjon» på våre nettsider etterstadsor.no


  BEBOERGRUPPE PÅ FACEBOOK
  En beboer har tatt initiativ til å lage en egen beboergruppe på Facebook der formålet er å spørre naboer om hjelp, informere om ting som kan være nyttig å vite, og elles være et formidlingsforum for alle beboere i borettslaget. Du finner gruppen ved å søke på «Beboere Etterstad Sør».

  Denne må ikke forveksles med styrets offisielle side som brukes som informasjonskanal fra styret.

  VENTILASJON OG LUFTING
  God ventilasjon og lufting er viktig for å unngå fuktproblemer i leilighetene. Som en oppfølgingsoppgave fra generalforsamlingen ser styret på ulike tiltak for å forbedre ventilasjonen. For å få et så bra inneklima som mulig er det viktig at beboere sørger for at lufteluker står åpne og ikke er malt igjen/lukket. Sett også lufteventiler i vinduene åpne. Det er ikke tillatt å montere avtrekksvifte koblet til blokkens ventilasjonsanlegg eller til friluft, da dette skaper ubalanse i ventilasjonsanlegget og øker risikoen for matos og røyk inn til egen leilighet så vel som til naboen.

  STØYENDE AKTIVITET PÅ NATTESTID
  Styret har fått klage på bruk av vaskemaskin/tørketrommel på nattestid. Vi henviser her til våre husordensregler som sier at den type støyende aktivitet kun er tillatt frem til 21.00.

  SJEKK SLUK PÅ BALKONGEN
  Det går mot høst, og med den følger det mye nedbør. Husk derfor å sjekke sluket ditt på balkongen, slik at det ikke tetter seg til med blader og lignende.
 • Husk ekstraordinær generalforsamling i kveld

  Publisert 05. sep. 2018

  Tid: 18:00 - 19:30, Møterom A-bygget, Etterstad VGS (inngang Biskop Jens Nilssøns gate)
  Vi avholder ekstraordinær generalforsamling kl 18.00 i kveld. Møtet finner sted på Etterstad VGS, møterom i A-bygget, inngang fra Biskop Jens Nilssøns gate.
 • Sommerfest på Etterstadsletta

  Publisert 21. aug. 2018

  Tid: 14:00 - 19:00, Etterstad
  Det arrangeres sommerfest i parken på Etterstadsletta førstkommende lørdag. En hyggelig sosial tilstelning både for store og små.