Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Beboermøte 30. oktober

  Publisert 17. okt. 2018

  Tid: 18:00 - 20:00, Brynseng skole
  Styret ønsker alle beboere velkommen til beboermøte 30. oktober kl 18-20. Siden Etterstad VGS pusses opp, holdes møtet denne gang i Kunnskapstrappen på Brynseng skole. Adresse: Brynsengfaret 10.

  Vi har følgende punkter på agendaen:
  - Fremtidig vedlikehold og vedlikeholdsplan

  Styret presenterer hvor vi er i arbeidet med å utarbeide en vedlikeholdsplan for borettslaget samt hva styret tenker er veien videre. Vi vil ta for oss områdene som er berørt og som er vurdert eller skal vurderes og presenter tall der dette er kjent. Noe av dette har vært diskutert tidligere. Om det er områder som ikke er berørt i vår presentasjon vil vi gjerne ha innspill på det.

  - Informasjon om de nye ladeplassene for elbil

  Vi har gjennom dette etablert 12 nye ladeplasser på 70 raden. 4,2 kW, pr. uttak og de kan måles. De gamle stolpene er tenkt opprettholdt. Det er da totalt 20 ladeplasser i ESB.
  Plassene vil åpnes for bruk etter behov.

  Styret har valgt Movel til å drifte anlegget. Movel vil delta på møtet å presentere anlegget og mulighetene dette gir. De forskjellige løsningene knyttet til hvordan beboerne kan betale for dette presenteres også. Styret vil gjerne ha med seg innspill fra beboermøte før beslutning tas angående dette.

  - Elektronisk parkeringsløsning

  Smart Security er vår samarbeidspartner på parkeringsovervåkning
  Styret har vedtatt at det blir ny ordning med elektronisk gjesteparkering fra 01.01.19. Dette ordnes via en nettside/app der ESB har egen bruker med passordtilgang.
  Dette gjør at det blir slutt på ut og inn med gjestekort, det blir kun nødvendig å huske/notere bilnummeret til gjesten.
  Smart Security deltar på møtet og presenterer løsningen.


  Velkommen!
 • Bedre vilkår for elbiler.

  Publisert 07. okt. 2018

  De røde markeringene på plenen mot støttemuren på 70 raden, er markering etter kabel påvisning der det skal graves for kabel til de nye lade plassene.
  Om få uker starter graving, før de 12 nye lade plassene blir montert fra trafostasjonen til gangveien mellom 70 og 60 raden. Arbeidet skal være ferdig senest 20. desember 2018.

  Vi trenger parkeringsplassene når det skal graves, på sikt blir de 12 frie plassene utilgjengelig for fri parkering. Vi kommer tilbake når det skal graves.
  Vi forstår det blir en utfordring for bilene som til daglig står parkert på de 12 plassene. Det er mulig å parkere på alle raden i borettslaget. Samtidig vil det vurderes hvor mange av elbil plassene som til enhver tid skal være åpne. Det jobbes også med å luke bort biler som ikke hører hjemme i ESB.

  De nye elbil laderne betjenes med en RFID brikke, der blant annet forbruk kan avleses.
  Det er 4,2Kw ladere, ikke 7,2kW, grunnet store påslag på elavgift på kurser over 50kw.

  ESB har totalt 20 elbil ladere når anlegget på 70 raden er ferdig.
  De 8 lade plassene vi har pr. dato vil bli stående, dels fordi vi ikke ønsker all trafikk opp 70 raden, dels fordi det også finnes elbiler i 50 og 80 raden.
  Pr.dato er det 17 ladbare biler som lader i borettslaget. I løpet av 2019 kan det være dobbelt så mange.

  Det blir nye kontrakter fra 1, januar 2019, mer om det senere.

  Movel; som leverer anlegget, vil drifte anlegget for ESB. De har vært, og vil være en seriøs sparringspartner i videreutvikling av elbil lading i ESB.

  Kom gjerne med forslag til hvor neste lade anlegg bør være.
 • Ny tørketrommel

  Publisert 09. sep. 2018

  Ny tørketrommel er nå på plass og alt skal fungere igjen.

  Oppdatering: På grunn av uforutsette ting har ikke den nye maskinen kommet på plass som skrevet under. Planen er nå at gammel tørketrommel skal ut på torsdag og innstalasjon av ny skjer fredag 21. september. Dvs at vi blir uten tørketrommel to dager.

  Tørketrommelen på fellesvaskeriet tok kvelden, etter lang og tro tjeneste. Vi har nå kjøpt en ny, som etter planen vil bli montert onsdag 12. september.

  Mvh
  Styret
 • Rundskriv august 2018

  Publisert 05. sep. 2018

  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
  Det blir ekstraordinær generalforsamling 5. september 2018 kl 18.00. Møtet avholdes på Etterstad Videregående Skole, A-bygget (2. etasje) med inngang fra Biskop Jens Nilsønnsvei. Følgende saker vil bli behandlet:
  - Endringer i styret siden styremedlem og nestleder Erlend Friestad flytter
  - Låneopptak for å dekke vindusutskiftning
  Egen innkalling med mer informasjon får du per post.

  PARKERING – KAN DU REGLENE?
  Etter at det ble innført beboerparkering følger styret nøye med på parkeringssituasjonen i våre interne stikkveier. Alle faste beboere skal ha oblat i ruten og ikke bruke gjestekort. Oblat kan dere få ved å sende navn, adresse og bilens registreringsnummer via kontaktskjemaet på etterstadsor.no.

  Gjestekort skal være påført navn kortet tilhører og det er ikke tillatt å overlate oblater eller gjestekort til personer som ikke er beboere eller reelle gjester.

  Dersom du har mistanke om misbruk av gjestekortene, vennligst ta kontakt med oss via kontaktskjemaet.

  LADING AV EL-BIL
  Det er strengt forbudt å lade elbiler utenom ladestasjonene. Kursene våre er ikke dimensjonert for dette. Dermed er det både brannfarlig og sikringer kan ryke. Man blir erstatningsansvarlig for skader/tap - f.eks. fordervet mat i frysebokser som mister strømmen pga. uansvarlig lading.

  TA HENSYN – REDUSER FARTEN
  Det er dessverre ganske ofte vi observerer, eller får meldinger om sjåfører som er litt for harde på gasspedalen i våre interne veier, selv om vi har fått fartsdumper. Styret oppfordrer til å vise hensyn og senke farten. Meld gjerne fra til styret dersom du ser noen fartsbøller.

  PRAKTISK INFORMASJON PÅ NETTSIDENE VÅRE
  Hvor får jeg parkeringskort? Hvilke regler gjelder for oppussing? Hvordan skifter jeg navn på ringetablå/postkasse? Hvor får jeg GET-boks? Hvordan kontakter jeg vaktmester? Dette er noen av mange spørsmål som ofte kommer til styret via kontaktskjema. Svarene på alt dette og mye annet finnes under «praktisk informasjon» på våre nettsider etterstadsor.no


  BEBOERGRUPPE PÅ FACEBOOK
  En beboer har tatt initiativ til å lage en egen beboergruppe på Facebook der formålet er å spørre naboer om hjelp, informere om ting som kan være nyttig å vite, og elles være et formidlingsforum for alle beboere i borettslaget. Du finner gruppen ved å søke på «Beboere Etterstad Sør».

  Denne må ikke forveksles med styrets offisielle side som brukes som informasjonskanal fra styret.

  VENTILASJON OG LUFTING
  God ventilasjon og lufting er viktig for å unngå fuktproblemer i leilighetene. Som en oppfølgingsoppgave fra generalforsamlingen ser styret på ulike tiltak for å forbedre ventilasjonen. For å få et så bra inneklima som mulig er det viktig at beboere sørger for at lufteluker står åpne og ikke er malt igjen/lukket. Sett også lufteventiler i vinduene åpne. Det er ikke tillatt å montere avtrekksvifte koblet til blokkens ventilasjonsanlegg eller til friluft, da dette skaper ubalanse i ventilasjonsanlegget og øker risikoen for matos og røyk inn til egen leilighet så vel som til naboen.

  STØYENDE AKTIVITET PÅ NATTESTID
  Styret har fått klage på bruk av vaskemaskin/tørketrommel på nattestid. Vi henviser her til våre husordensregler som sier at den type støyende aktivitet kun er tillatt frem til 21.00.

  SJEKK SLUK PÅ BALKONGEN
  Det går mot høst, og med den følger det mye nedbør. Husk derfor å sjekke sluket ditt på balkongen, slik at det ikke tetter seg til med blader og lignende.
 • Husk ekstraordinær generalforsamling i kveld

  Publisert 05. sep. 2018

  Tid: 18:00 - 19:30, Møterom A-bygget, Etterstad VGS (inngang Biskop Jens Nilssøns gate)
  Vi avholder ekstraordinær generalforsamling kl 18.00 i kveld. Møtet finner sted på Etterstad VGS, møterom i A-bygget, inngang fra Biskop Jens Nilssøns gate.
 • Sommerfest på Etterstadsletta

  Publisert 21. aug. 2018

  Tid: 14:00 - 19:00, Etterstad
  Det arrangeres sommerfest i parken på Etterstadsletta førstkommende lørdag. En hyggelig sosial tilstelning både for store og små.
 • Vindus utskifting 2018 er ferdig

  Publisert 02. jun. 2018

  Alle vinduer, borsett fra 2, er ferdig montert 30, juni 2018.

  Avslutningen var mye bedre enn starten og DOVM holdt avtalt tid for ferdigstilling.

  Håper alle nå er fornøyd, og har fått utbedret feil eller mangler.
  Ris, ros eller alt av spørsmål, vennligst ta kontakt med DOVM ; post@dovm.no.
  Ta kontakt med styret,hvis dere føler dere blir dårlig behandlet.

  Ha en fortsatt fin sommer !
  Med vennlig hilsen Styret i Etterstad Sør
 • Beplantning uteområder

  Publisert 30. mai. 2018

  Vi har et stort grøntområde der styret i samarbeid med vaktmester har ansvar for beplantning og vedlikehold.

  Til hver enkelt oppgang refunderer borettslaget inntil 400 kroner årlig for de som ønsker gjøre det litt hyggelig rundt sin egen oppgang. Det er kun blomster som skal plantes, ikke busker eller trær. Alt av luking, beskjæring og vedlikehold må gjøres av beboerne.

  Det er kun helt inntil veggene på blokkene som ikke er drenert, det er anledning til å plante på eget initiativ. Bedene kan ikke ha kantstein, da dette gjør plenklipping for vaktmester vanskelig.

  Flere har ytret ønske om pallekarmer. Disse må også plasseres helt inntil veggene på balkongsiden og beises, dersom de har lyst treverk, for å gli mer inn i omgivelsene. Dersom pallekarm og blomsterbed ikke vedlikeholdes, eller anlegges andre steder enn inntil veggene, fjernes de uten varsel.
 • Velkommen til dugnad i dag!

  Publisert 08. mai. 2018

  Den årlige vårdugnaden er i dag 8. mai kl 18. Vi rydder og gjør det fint rundt blokkene våre, så møtes vi til grilling og prat på lekeplassen (55/57) kl 20.

  I år vil vi oppfordre beboere til å legge vekt på følgende områder:
  – fjerne villtrær og busker langs husveggene. (Ikke glem balkongsiden!)
  – fjerne løv og småsøppel fra bed m.m.
  – luke i bed og legg på ny jord (OBS: Det må ikke plantes noe i grusen ved blokkene som er drenert. Dette ødelegger dreneringen)
  – koste foran inngangene
  – koste i kjellergangene

  Vaktmester leverer ut to sekker med jord per oppgang. Disse kan brukes til å fylle på i gamle bed el. Vi har bestilt egen jord til reparasjon av plener etter for eksempel bilkjøring. Vaktmesteren har også grensakser, river, koster mm.

  Vi minner om at hver oppgang får dekket inntil 400 kroner til for eksempel blomster til krukker utenfor oppgangen. Kvittering og kontoinformasjon leveres i en konvolutt i styrets postkasse, balkongsiden av blokk 87. (Borettslaget dekker kun innkjøp av blomster.)

  Spør og ta kontakt med oss i styret under dugnaden hvis du lurer på noe. Vi er godt synlige med gule vester. Dugnadsansvarlig Erlend Friestad kan også nås på mobil under dugnaden (971 43 543).

  Vaktmesteren stiller også opp med sine vaktmesterkolleger fra Etterstad.
 • OBS! Stengte parkeringsplasser på 80-raden neste uke!

  Publisert 24. mai. 2018

  Oppdatert 29. mai: Parkeringsplasser åpnet igjen! Tronslien må komme tilbake for å utføre varmebehandling av jord og replanting av hekk på et senere tidspunkt.

  Tronslien skal fjerne og replante to rader med hekker som har fått en sykdom grunnet
  bakterier i tilført jord. Det er begge plassene på venstre side oppover 80-raden (se bilde) som ingen biler kan parkere før arbeidet er ferdig en gang i løpet av uke 22 (28. mai - 1. juni). Alle biler kan fra søndag 27. mai og til arbeidet er ferdig parkere på motsatt side av veien, langs fortauet slik det er lenger opp i 80-raden. Vi gir beskjed til parkeringsselskap at biler med godkjent oblat/gjestekort har tillatelse til å stå der denne uken.