Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Sommerferie for vaktmester

  Publisert 17. jun. 2021

  Vår vaktmester Jan har sommerferie i ukene 26, 27 og 28. En av naboborettslagenes vaktmester hjelper til med i all hovedsak plenklipping i perioden. Eventuelle henvendelser via kontaktskjema til vaktmester blir lest av styret, men vi gjør oppmerksom på at det kun er helt nødvendige driftsoppgaver som vil bli prioritert i de tre ukene Jan har ferie.

 • Heising av Prideflagget- vil du være med?

  Publisert 13. jun. 2021

  Tid: 11:30 - 12:00, Ved flaggstanga i 77

  OBOS.no har kontaktet oss for å skrive om at vårt borettslag markerer Prideuka. I denne forbindelse skal vi heise regnbueflagget torsdag 17 juni kl 11.30. OBOS kommer med fotograf for å ta bilder til oppslaget.

  Alle kan være med- kom til flaggstanga i 77 og bli med ! Ta gjerne med egne små flagg og annet passende stæsj!

  Ja til mangfold!

 • Bruker til VestPark FLYT

  Publisert 11. jun. 2021

  228 av dere hadde innen fristen meldt sitt behov for bruker til ny parkeringsløsning. Etter en gjennomgang av listen, med noen oppfølgende spørsmål fra styret til noen av dere, har VestPark nå lagt inn disse brukerne i løsningen. 

  I og med vi er 300 leiligheter betyr det at det er ca. 70 av dere som ikke hadde registrert seg i skjema innen utløpet av 10. juni. Oppdatering 15. juni: Skjemaet som ble brukt for å samle innregistreringer er nå lukket.

  Trenger du bruker til VestPark FLYT sender du mail til post@vestpark.no Her må du oppgi følgende: Navn, e-postadresse, telefonnummer, leilighetsnummer (4 siffer – IKKE H-nr, det er ikke unikt for din leilighet). Oppgi også om du har egne eide kjøretøy (antall) og eventuelt leasing/firmabil/spesielle behov (inkl reg. nr).

  For de som nå har fått aktivert brukeren sin:

  • Har du meldt inn at du eier eget/egne kjøretøy med adresse i borettslaget? Legg inn registreringsnummer på disse selv på din bruker, men husk at du ikke kan legge inn andre registreringsnummer enn din egen eide bil(er) med adresse i borettslaget her. 

  • Har du meldt inn at du har leasing/firmabil/spesielle behov er disse lagt i en egen separat liste, i og med disse ikke har adresse i borettslaget. Ved behov for endring på disse, kontakt VestPark på mail post@vestpark.no.             

  • Gjesteparkering er noe alle har fått. Husk å bruke den gamle løsningen frem til 16. juni
   En ny funksjonalitet for å forhåndsregistrere gjester har dessverre blitt litt forsinket fra VestPark. Til den er på plass må du huske å stoppe aktiv parkering når gjesten din reiser. VestPark eller vi gir beskjed så snart denne funksjonaliteten er på plass.   

  Ikke mottatt skjema på e-post? 
  Send en henvendelse via kontaktskjema til oss. Husk at det kun er andelseiere som kan registrere bruker, ikke samboer/leietaker/kjæreste da bruker må samsvare med vårt eierregister. Er dere flere enn en andelseier, må dere bli enige om hvem som lager bruker, da det er kun en bruker pr leilighet. 


  Har du spørsmål til selve løsningen skal alle henvendelser rettes til VestPark på mail: post@vestpark.no

 • Ny elektronisk løsning for parkering

  Publisert 04. jun. 2021

  Vi har hatt noen utfordringer med dagens elektroniske parkeringsløsning, og har derfor gått til det skrittet at vi har sagt opp avtalen med P-Service. VestPark overtar parkeringskontroll hos oss fra 16. juni, og vi får en ny og mye bedre elektronisk løsning.

   

  Det vil i det følgende komme en del informasjon, men det er viktig at alle beboere leser og setter seg inn i dette.

   

  Fra å ha hatt et felles brukernavn og passord, som vi har grunn til å tro at har kommet på avveie, vil alle nå få en individuell brukerpålogging, og enklere kunne administrere gjesteparkering og parkering til egne eide biler.

   

  Selv om vi som borettslag har ganske mange parkeringsplasser, så er vi avhengige av å ha en parkeringskontroll – ellers ville parkeringskapasiteten blitt sprengt med andre biler enn dem som tilhører andelseiere eller gjester til andelseiere.

   

  Du vil snart få tilsendt et digitalt skjema på e-post, som du må fylle inn for at det skal lages en personlig bruker til deg i den nye løsningen. Dette gjelder alle andelseiere, også de som ikke eier egen bil, da du kommer til å trenge denne til gjesteparkeringen. Fristen for å fylle ut skjemaet er 10. juni. Det tar ikke lang tid å fylle ut skjemaet, kun et par minutter, så gjør det gjerne med én gang du mottar link til skjema via e-post.

   

  Hva innebærer den nye løsningen?

  • Individuell brukerpålogging. Er dere to andelseiere, må dere bli enige om hvem som registrerer seg, slik at dere deler denne brukeren. Det er kun tillatt med én bruker per leilighetsnummer.

  • Du må være eier av andelsleiligheten for å kunne få tilgang til løsningen. Dette blir kontrollsjekket mot eierlisten vår før bruker lages.

  • Langt mer brukervennlig og enkelt å administrere kjøretøy.

  • Det er samme begrensning som tidligere; maks to beboerkjøretøy per andel, uavhengig av om det er egen bil, leasingbil, firmabil eller andre spesielle behov.

   

  Gjesteparkering:

  • Vi går fra en løsning hvor gjesteparkeringen var begrenset til maks tre døgn og deretter karantene, til en løsning som har en mer fleksibel tidsbank per registreringsnummer. Her får man totalt 120 timer per kjøretøy per måned, og man kan selv starte og stoppe parkeringen, slik at det skal være mulig å ha gjester over en lengre periode enn i dagens løsning.  

  • Du kan legge inn din egen liste med «favoritter», som lagres i løsningen, slik at du slipper å fylle inn informasjon om registreringsnummer på nytt hver gang du får besøk.

  • Det eneste du trenger å huske er å trykke «start» på parkeringen før en gjest kommer og «stopp» når gjesten har reist. Du kan alternativt legge inn et forhåndsvalgt antall timer, slik at du slipper å huske å starte og stoppe parkeringen.

  • Selv om du har mange biler lagt inn som favoritter, kan du ha to maks aktive gjesteparkeringer på samme tid.

  • Du kan enkelt se i løsningen hvor mange timer du har igjen per registreringsnummer og når det nullstilles.

  • Husk at en gjest skal være en reell gjest hos deg, og at det ikke er tillatt å bruke løsningen til å registrere kollegaer/venner som bor i nærheten etc.

   

  Beboers egne kjøretøy:

  • Fra at beboeres egne biler har blitt meldt inn til styret og administrert av styret, flyttes dette inn i den nye elektroniske løsningen. Obs! Dette gjelder kun egne eide kjøretøy som er registrert i Statens vegvesen med en adresse tilhørende borettslaget. For leasingbil/firmabil etc., se lenger ned.

  • I skjemaet som sendes ut, velger du om du har ett eller to kjøretøy. Når brukeren er opprettet, så legger du selv inn registreringsnummeret på disse en eller to plassene.

  • Bytter du bil eller selger en bil, så kan dette administreres av deg selv i løsningen.

  • Misbruker man løsningen og legger inn biler man selv ikke eier på sin egen bruker, f.eks. en venns eller en kollega sin bil, blir man bøtelagt, da Vestpark skanner alle biler og sjekker registreringsnummer opp mot Statens vegvesen.

   

  Firma-/leasingbiler/andre spesielle behov og tilpasninger:

  • Firma-/leasingbiler/andre biler ved spesielle behov som ikke er registrert i Statens vegvesen med en adresse tilknyttet borettslaget, må legges inn i en separat liste utenfor parkeringsløsningen. Denne listen vil i sin helhet administreres av VestPark, slik som alle biler i dag har blitt håndtert av styret i dag.

  • I skjemaet du får tilsendt, kan du melde fra om dette behovet. Men husk at du ikke kan ha mer enn to kjøretøy samlet uansett. Dette vil si at dersom du allerede har registrert at du har to egne eide kjøretøy, kan du ikke melde inn flere firma-/leasingbiler/andre biler ved spesielle behov.

  • Husk at det er viktig at det er du som disponerer denne bilen. Det kan bli foretatt stikkprøver hvor du må dokumentere at det er du som disponerer den.

  • Vi anerkjenner at det kan være noen beboere med spesielle behov som bør tas hensyn til. Det kan f.eks. være noen som pleier en eldre beboer og er på besøk oftere enn gjesteparkeringen legger opp til. Dette meldes også inn via skjema, eller søkes om til styret på et senere tidspunkt.

  • Ved behov for utvidelse av gjesteparkering, kan dette innvilges med inntil tre ekstra dager ved søknad til VestPark. Etter dette må det parkeres utenfor vårt område (kommunalvei).

   

   

  Hva må du gjøre nå?

  • Du får tilsendt lenke til skjemaet på e-post. Er dere flere andelseiere, må dere bare bli enige om hvem som registrerer inn.

  • I tid før avtalen trer i kraft med VestPark får du en lenke til aktivering av brukeren din fra VestPark. Brukernavnet ditt blir e-postadressen din, men du lager et passord ved aktivering. Legg deretter inn eventuelle kjøretøy som du eier selv på de plassene du har fått tildelt.  

  • Benytt den gamle parkeringsløsningen, P-Service, ut den 15. juni. VestPark overtar parkeringskontrollen fra 16. juni, og du må fra denne datoen huske å benytte din nye personlige bruker av parkeringsløsningen. All info/snarveier til den gamle løsningen kan slettes fra denne datoen.

   

  I og med den nye elektroniske løsningen er helt ny, samt legger opp til noe mer frihet, kommer vi til å følge med på kapasiteten i veiene våre i månedene som kommer. Viser det seg at det blir fullt, må vi gjøre tilpasninger i løsningen/endre på parkeringsreglene.  

  Vi har stor tro på at denne løsningen vil fungere langt bedre for alle. Og har dessuten inntrykk av at VestPark har en mye bedre kundeservicerigg for eventuelle tekniske problemer og henvendelser fra deg som beboer til de.

   

  Det kommer mer info og brukerveiledning til parkeringsløsningen før avtalen trer i kraft den 16. juni.

 • Måltaking av listverk og vinduer for de som har bestilt dette

  Publisert 19. mai. 2021

  Informasjon fra entreprenør ble hengt opp i alle oppganger for en uke siden, her er informasjonen gjengitt digitalt for de som eventuelt ikke har sett skrivet på døra.

  I forbindelse med levering og montering av nye vinduer og dører må vi foreta måltaking av listverk og vinduer/dør innvendig for de som har bestilt dette. Vi må derfor ha mulighet for å komme inn i din/deres leilighet. Det er satt av ca. 5-15 min pr leilighet avhengig av hvor mange enheter du skal bytte. Vi har ikke mulighet til å komme en annen dag eller klokkeslett grunnet oppmålinger på andre prosjekter. Har du ikke anledning til selv å være hjemme må du enten alliere deg med en nabo, eller kontakte Inger Marie i styret (907 48 084) og avtale overlevering av nøkkel før oppmålingsdagen. Vi tar hensyn til Corona restriksjoner og har på oss hansker og maske. Er du eller dere i karantene gi beskjed så finner vi en løsning. Oppstart for prosjektet er planlagt fra uke 34/35, dere vil få ytterligere beboerinfo, fremdriftsplan og informasjon 2-3 uker i forkant. 

  Dato for måltaking (mellom 9-15)

  50- og 60-raden: Tirsdag 25. mai

  70- og 80-raden: Onsdag 26. mai


  For eventuelle spørsmål til entreprenør, ta kontakt med:

  Kim Nordvang

  Prosjektleder

  Tlf: 934 94 667

  E-post: kim@takstogvindu.no

 • Flaggheising 17. mai

  Publisert 09. mai. 2021

  Tid: 08:30 - 08:45, Flaggplassen

  Det blir selvfølgelig flaggheising på 17. mai, og vi er glade for at Vålerenga skoles musikkorps kommer og spiller for oss. Korpset kommer ca. klokken 08.35, og i henhold til råd fra Norges musikkråd spiller de i år kun mens de står stille, altså ikke når de kommer marsjerende inn. Vi oppfordrer alle våre beboere til å vise godt smittevern ved å holde tilstrekkelig avstand og vurdere bruk av munnbind under seansen.

 • Hvordan stemme blankt på GF

  Publisert 05. mai. 2021

  Vi har fått et spørsmål om hvordan man eventuelt stemmer blankt i den digitale løsningen.

  Svaret fra OBOS på dette er: Om du logger inn og kun tar stilling til deler av forslagene, vil de øvrige forslagene du hopper over bli registrert som blanke.

  Vi oppfordrer allikevel andelseierne til å ta stilling til forslagene ved å stemme for eller imot og unngå blanke stemmer.

 • Generalforsamlingen 2021 og frist for vindusbestilling

  Publisert 27. apr. 2021

  Generalforsamling 2021

  Det blir også i år en heldigital generalforsamling. Alle skal nå ha mottatt innkallingen som inneholder årsberetning, regnskap, saker til behandling samt instrukser for hvordan dere stemmer. Avstemmingen åpner i Vibbo onsdag 5. mai klokken 09.00 og stenges mandag 10. mai klokken 09.00.

  Vindusbestilling

  Glem ikke fristen for bestilling av vinduer, i morgen 28. april. Det er gledelig å se at vi antakelig setter ny rekord på antall som er med på utskiftningen - over 50 bestillinger er mottatt. Neste steg er at styret sender bestillingslister til entreprenøren. Deretter tar entreprenøren kontakt med de som har bestilt for å komme på en nødvendig kontrollmåling, slik at alle vinduer blir bestilt i riktig størrelse. Eventuelle feil i bestillingsskjemaer blir korrigert da.

 • Tilbud vindusutskiftning 2021

  Publisert 09. apr. 2021

  Mange har ventet på dette, og endelig kan vi dele tilbudet for vindusutskiftning.

  Vi har innhentet priser fra tre leverandører og etter en sammenligning av priser og sjekk av referanser var det Takst og Vindu Spesialisten som ble valgt . Tilbudet er vi godt fornøyd med sammenlignet med prisene som var for 2018. Vi håper så mange som mulig benytter muligheten til å bytte sine vinduer/balkongdører. Vinduer har generelt en levetid på 20-30 år, og godt oppsummert kan du lese om 5 typiske tegn som tilsier at vindu bør byttes: https://snekkern.no/tips-inspirasjon/5-tegn-pa-at-du-bor-bytte-vinduer/

  Vinduene er som tidligere fra NorDan av typen NTech Villa Toppsving Opus. Balkongdører type NTech Villa Sikkerhetsdør.

  Vedlagte bestillingsskjema deles i dag ut i alles postkasser. Bindende bestilling må sendes oss via kontaktskjema eller legges i postkassen til styret (balkongsiden til 87-blokka) innen onsdag 28. april.

  Etter dette tar entreprenør kontakt for kontrollmåling. Dette er veldig viktig for å sikre at riktig størrelser blir bestilt. Du trenger derfor ikke ta mål selv, men fyll ut det du tror blir riktig og du skal ha. Viser det seg at det er en annen type korrigeres dette før endelig bestilling ved kontrollmåling.

  Det er ca. 6-8 uker levering på vinduene, og prosjekt av denne størrelsen estimeres til å ta 5-7 uker. Derfor rekker vi ikke montering før sommeren, men starter opp i siste halvdel av august og har som mål å ferdigstille i løpet av september.

  Hilsen styret

 • Vårens aktiviteter

  Publisert 22. mar. 2021

  Mange er sikkert mektig lei av koronapandemien, med stadig tilbakeslag og økende smitte. Styret merker også dette i sin hverdag, og det er dessverre ikke lett å planlegge for ting litt frem i tid. På den positive siden så er våren endelig her, og vi har noen arbeidsoppgaver som går å gjennomføre nå i vår og noe utsetter vi til høsten og håper på bedre tider da.

  Gatefeiing / oppmerking (maling) av parkeringsplasser

  Fast hver vår feier vaktmester veiene våre. Vi har også et gjenstående arbeid med å oppmerke/male opp parkeringsplasser på nytt, da dette dessverre utgikk i fjor på grunn av sykdom. Vi kjører samme plan som i fjor, tar en og en rad, slik at det skal være mulig å finne plass i en annen rad mens arbeidet pågår.

  Vaktmester feier/vasker på morgenen fra kl. 07.00 og parkeringsplasser merkes på slutten av dagen. ALLE biler i den aktuelle raden, også på leide plasser, må flyttes til en annen rad den dagen dette gjennomføres. Biler som ikke er fjernet kan bli bøtelagt og/eller tauet bort. Etter kl. 17.00 kan bilene flyttes tilbake til aktuell rad.

   

  Datoer for gjennomføring:

  Onsdag 21. april: rad 50

  Torsdag 22. april: rad 60

  Onsdag 28. april: rad 70

  Torsdag 29. april: rad 80


  OBS! Forutsetningen for oppmerking/maling av striper på parkeringsplasser er at det er oppholdsvær, og at asfalten er tørr når det utføres. Men uansett vær så skal veiene våre feies/vaskes. Dersom det ikke lar seg gjøre med oppmerking/maling sender vi ut SMS om at veien er åpen for parkering igjen etter at feiing er utført.

   

  Rakedugnad: "Same procedure as last year"
  Som i fjor ser vi ikke noe vei utenom å avlyse en felles dugnad. Vi gjentar derfor suksessen fra i fjor med at vaktmester setter ut raker utenfor blokkene. Trenger du mer hageredskap som hekksakser eller lignende, kontakt vaktmester Jan så får dere låne det. Det blir da opp til hver enkelt beboer å ta en liten egen dugnad med å luke/rake og gjøre det litt fint i plantede bedd rundt oppgangen sin. Blanke plastsekker legges også ut, og avfallet må dere på grunn av smittevern selv kaste i en container for hageavfall som står ved 57-blokka. 

  OBS! Denne containeren er det svært viktig at det ikke kastes andre ting enn hageavfall i. Dere kan derfor ikke kaste selve plastsekken oppi, kun hageavfallet.

   

  Kontaineraksjon

  Denne utsetter vi til høsten, og håper verden ser litt bedre ut da. Slik situasjonen er i dag kan vi ikke bruke vaktmesterne til å hente, kontrollere og kaste avfall. Vi har vurdert en mulighet for at hver rad får en kontainer og at beboere selv kaster, men erfaringsvis får vi da en større tilleggsregning da det dessverre ikke følges retningslinjer for hva som kan kastes. Ikke nødvendigvis bare av våre egne beboere, men det kan også være andre som ser det står en kontainer hos oss og benytter muligheten til å dumpe søppel, uten å ta hensyn til hva som kan kastes. På den positive siden så ser det ganske bra ut i mange fellesområder nå etter at det har blitt gått HMS-runder og vaktmester etterfølgende har kastet en del.