Oppslagstavle for Borettslaget Etterstad Sør

 • Julegrantenning søndag 28/11

  Publisert 21. nov. 2021

  Tid: 16:00 - 16:20, Flaggplassen

  Julegrantenning er fast tradisjon i borettslaget første søndag i advent. Vålerenga skoles musikkorps kommer og spiller for oss ca 16.00. Vi ser an smittesituasjonen i forhold til servering av klementiner/gløgg og pepperkaker til litt nærmere neste søndag. Denne saken oppdateres med info. Håper vi sees ved flaggplassen!

  Oppdatering: På grunn av den økende smitten blir det ingen servering i år heller. Vi kan likevel love god stemning og dette er en fin anledning til å komme i julestemning, samt slå av en liten prat med hyggelige naboer.

 • Ryddeaksjon 2021

  Publisert 02. sep. 2021

  Som informert i rundskriv blir det ryddeaksjon nå i september. Nytt i år er at vi har leid inn komprimatorbil/skapbil som henter og tar med seg alt skrot og vi slipper å ha containere stående.

  For å unngå at det ser ut som en søppelhaug i flere dager er det viktig at alle forholder seg til å kun sette ut det man ønsker å kaste til oppsatt dag, onsdag 15. september. Dagen etter kjører komprimatorbil/skapbil rundt til oppgangene og henter alt.

  Vennligst les vedlagte dokument fra Renova som gir informasjon om hva som kan kastes, samt hvor det skal settes ut på best måte. Viktig å merke seg hva som ikke kan settes ut, for det som står på den listen blir stående igjen.

 • Fremdriftsplan vindusbytte 2021

  Publisert 02. sep. 2021

  Til de som har bestilt nye vinduer/balkongdører: Vedlagt ligger overordnet fremdriftsplan for hvilke dager det skal byttes i hver enkelt leilighet. Det kan forekomme endringer, og dette varsles enten via skriv i oppgangen og/eller på nettsiden her. Fint om de som skal bytte leser vedlagte beboerinfo med hva du må gjøre i forkant. Dette er også hengt opp i hver oppgang der det skal byttes vinduer/balkongdører.

 • Konsert på sletta 28. august

  Publisert 18. aug. 2021

  Informasjon fra Etterstad Vel:

  På grunn av Delta ble sommerfesten avlyst i år også. Men Oslo Radioorkester kommer likevel for å spille på scenen i parken lørdag 28. august fra kl. 15.00

  Se vedlegg for mer informasjon.

 • Sommerferie for vaktmester

  Publisert 17. jun. 2021

  Vår vaktmester Jan har sommerferie i ukene 26, 27 og 28. En av naboborettslagenes vaktmester hjelper til med i all hovedsak plenklipping i perioden. Eventuelle henvendelser via kontaktskjema til vaktmester blir lest av styret, men vi gjør oppmerksom på at det kun er helt nødvendige driftsoppgaver som vil bli prioritert i de tre ukene Jan har ferie.

 • Heising av Prideflagget- vil du være med?

  Publisert 13. jun. 2021

  Tid: 11:30 - 12:00, Ved flaggstanga i 77

  OBOS.no har kontaktet oss for å skrive om at vårt borettslag markerer Prideuka. I denne forbindelse skal vi heise regnbueflagget torsdag 17 juni kl 11.30. OBOS kommer med fotograf for å ta bilder til oppslaget.

  Alle kan være med- kom til flaggstanga i 77 og bli med ! Ta gjerne med egne små flagg og annet passende stæsj!

  Ja til mangfold!

 • Bruker til VestPark FLYT

  Publisert 11. jun. 2021

  228 av dere hadde innen fristen meldt sitt behov for bruker til ny parkeringsløsning. Etter en gjennomgang av listen, med noen oppfølgende spørsmål fra styret til noen av dere, har VestPark nå lagt inn disse brukerne i løsningen. 

  I og med vi er 300 leiligheter betyr det at det er ca. 70 av dere som ikke hadde registrert seg i skjema innen utløpet av 10. juni. Oppdatering 15. juni: Skjemaet som ble brukt for å samle innregistreringer er nå lukket.

  Trenger du bruker til VestPark FLYT sender du mail til post@vestpark.no Her må du oppgi følgende: Navn, e-postadresse, telefonnummer, leilighetsnummer (4 siffer – IKKE H-nr, det er ikke unikt for din leilighet). Oppgi også om du har egne eide kjøretøy (antall) og eventuelt leasing/firmabil/spesielle behov (inkl reg. nr).

  For de som nå har fått aktivert brukeren sin:

  • Har du meldt inn at du eier eget/egne kjøretøy med adresse i borettslaget? Legg inn registreringsnummer på disse selv på din bruker, men husk at du ikke kan legge inn andre registreringsnummer enn din egen eide bil(er) med adresse i borettslaget her. 

  • Har du meldt inn at du har leasing/firmabil/spesielle behov er disse lagt i en egen separat liste, i og med disse ikke har adresse i borettslaget. Ved behov for endring på disse, kontakt VestPark på mail post@vestpark.no.             

  • Gjesteparkering er noe alle har fått. Husk å bruke den gamle løsningen frem til 16. juni
   En ny funksjonalitet for å forhåndsregistrere gjester har dessverre blitt litt forsinket fra VestPark. Til den er på plass må du huske å stoppe aktiv parkering når gjesten din reiser. VestPark eller vi gir beskjed så snart denne funksjonaliteten er på plass.   

  Ikke mottatt skjema på e-post? 
  Send en henvendelse via kontaktskjema til oss. Husk at det kun er andelseiere som kan registrere bruker, ikke samboer/leietaker/kjæreste da bruker må samsvare med vårt eierregister. Er dere flere enn en andelseier, må dere bli enige om hvem som lager bruker, da det er kun en bruker pr leilighet. 


  Har du spørsmål til selve løsningen skal alle henvendelser rettes til VestPark på mail: post@vestpark.no

 • Ny elektronisk løsning for parkering

  Publisert 04. jun. 2021

  Vi har hatt noen utfordringer med dagens elektroniske parkeringsløsning, og har derfor gått til det skrittet at vi har sagt opp avtalen med P-Service. VestPark overtar parkeringskontroll hos oss fra 16. juni, og vi får en ny og mye bedre elektronisk løsning.

   

  Det vil i det følgende komme en del informasjon, men det er viktig at alle beboere leser og setter seg inn i dette.

   

  Fra å ha hatt et felles brukernavn og passord, som vi har grunn til å tro at har kommet på avveie, vil alle nå få en individuell brukerpålogging, og enklere kunne administrere gjesteparkering og parkering til egne eide biler.

   

  Selv om vi som borettslag har ganske mange parkeringsplasser, så er vi avhengige av å ha en parkeringskontroll – ellers ville parkeringskapasiteten blitt sprengt med andre biler enn dem som tilhører andelseiere eller gjester til andelseiere.

   

  Du vil snart få tilsendt et digitalt skjema på e-post, som du må fylle inn for at det skal lages en personlig bruker til deg i den nye løsningen. Dette gjelder alle andelseiere, også de som ikke eier egen bil, da du kommer til å trenge denne til gjesteparkeringen. Fristen for å fylle ut skjemaet er 10. juni. Det tar ikke lang tid å fylle ut skjemaet, kun et par minutter, så gjør det gjerne med én gang du mottar link til skjema via e-post.

   

  Hva innebærer den nye løsningen?

  • Individuell brukerpålogging. Er dere to andelseiere, må dere bli enige om hvem som registrerer seg, slik at dere deler denne brukeren. Det er kun tillatt med én bruker per leilighetsnummer.

  • Du må være eier av andelsleiligheten for å kunne få tilgang til løsningen. Dette blir kontrollsjekket mot eierlisten vår før bruker lages.

  • Langt mer brukervennlig og enkelt å administrere kjøretøy.

  • Det er samme begrensning som tidligere; maks to beboerkjøretøy per andel, uavhengig av om det er egen bil, leasingbil, firmabil eller andre spesielle behov.

   

  Gjesteparkering:

  • Vi går fra en løsning hvor gjesteparkeringen var begrenset til maks tre døgn og deretter karantene, til en løsning som har en mer fleksibel tidsbank per registreringsnummer. Her får man totalt 120 timer per kjøretøy per måned, og man kan selv starte og stoppe parkeringen, slik at det skal være mulig å ha gjester over en lengre periode enn i dagens løsning.  

  • Du kan legge inn din egen liste med «favoritter», som lagres i løsningen, slik at du slipper å fylle inn informasjon om registreringsnummer på nytt hver gang du får besøk.

  • Det eneste du trenger å huske er å trykke «start» på parkeringen før en gjest kommer og «stopp» når gjesten har reist. Du kan alternativt legge inn et forhåndsvalgt antall timer, slik at du slipper å huske å starte og stoppe parkeringen.

  • Selv om du har mange biler lagt inn som favoritter, kan du ha to maks aktive gjesteparkeringer på samme tid.

  • Du kan enkelt se i løsningen hvor mange timer du har igjen per registreringsnummer og når det nullstilles.

  • Husk at en gjest skal være en reell gjest hos deg, og at det ikke er tillatt å bruke løsningen til å registrere kollegaer/venner som bor i nærheten etc.

   

  Beboers egne kjøretøy:

  • Fra at beboeres egne biler har blitt meldt inn til styret og administrert av styret, flyttes dette inn i den nye elektroniske løsningen. Obs! Dette gjelder kun egne eide kjøretøy som er registrert i Statens vegvesen med en adresse tilhørende borettslaget. For leasingbil/firmabil etc., se lenger ned.

  • I skjemaet som sendes ut, velger du om du har ett eller to kjøretøy. Når brukeren er opprettet, så legger du selv inn registreringsnummeret på disse en eller to plassene.

  • Bytter du bil eller selger en bil, så kan dette administreres av deg selv i løsningen.

  • Misbruker man løsningen og legger inn biler man selv ikke eier på sin egen bruker, f.eks. en venns eller en kollega sin bil, blir man bøtelagt, da Vestpark skanner alle biler og sjekker registreringsnummer opp mot Statens vegvesen.

   

  Firma-/leasingbiler/andre spesielle behov og tilpasninger:

  • Firma-/leasingbiler/andre biler ved spesielle behov som ikke er registrert i Statens vegvesen med en adresse tilknyttet borettslaget, må legges inn i en separat liste utenfor parkeringsløsningen. Denne listen vil i sin helhet administreres av VestPark, slik som alle biler i dag har blitt håndtert av styret i dag.

  • I skjemaet du får tilsendt, kan du melde fra om dette behovet. Men husk at du ikke kan ha mer enn to kjøretøy samlet uansett. Dette vil si at dersom du allerede har registrert at du har to egne eide kjøretøy, kan du ikke melde inn flere firma-/leasingbiler/andre biler ved spesielle behov.

  • Husk at det er viktig at det er du som disponerer denne bilen. Det kan bli foretatt stikkprøver hvor du må dokumentere at det er du som disponerer den.

  • Vi anerkjenner at det kan være noen beboere med spesielle behov som bør tas hensyn til. Det kan f.eks. være noen som pleier en eldre beboer og er på besøk oftere enn gjesteparkeringen legger opp til. Dette meldes også inn via skjema, eller søkes om til styret på et senere tidspunkt.

  • Ved behov for utvidelse av gjesteparkering, kan dette innvilges med inntil tre ekstra dager ved søknad til VestPark. Etter dette må det parkeres utenfor vårt område (kommunalvei).

   

   

  Hva må du gjøre nå?

  • Du får tilsendt lenke til skjemaet på e-post. Er dere flere andelseiere, må dere bare bli enige om hvem som registrerer inn.

  • I tid før avtalen trer i kraft med VestPark får du en lenke til aktivering av brukeren din fra VestPark. Brukernavnet ditt blir e-postadressen din, men du lager et passord ved aktivering. Legg deretter inn eventuelle kjøretøy som du eier selv på de plassene du har fått tildelt.  

  • Benytt den gamle parkeringsløsningen, P-Service, ut den 15. juni. VestPark overtar parkeringskontrollen fra 16. juni, og du må fra denne datoen huske å benytte din nye personlige bruker av parkeringsløsningen. All info/snarveier til den gamle løsningen kan slettes fra denne datoen.

   

  I og med den nye elektroniske løsningen er helt ny, samt legger opp til noe mer frihet, kommer vi til å følge med på kapasiteten i veiene våre i månedene som kommer. Viser det seg at det blir fullt, må vi gjøre tilpasninger i løsningen/endre på parkeringsreglene.  

  Vi har stor tro på at denne løsningen vil fungere langt bedre for alle. Og har dessuten inntrykk av at VestPark har en mye bedre kundeservicerigg for eventuelle tekniske problemer og henvendelser fra deg som beboer til de.

   

  Det kommer mer info og brukerveiledning til parkeringsløsningen før avtalen trer i kraft den 16. juni.

 • Måltaking av listverk og vinduer for de som har bestilt dette

  Publisert 19. mai. 2021

  Informasjon fra entreprenør ble hengt opp i alle oppganger for en uke siden, her er informasjonen gjengitt digitalt for de som eventuelt ikke har sett skrivet på døra.

  I forbindelse med levering og montering av nye vinduer og dører må vi foreta måltaking av listverk og vinduer/dør innvendig for de som har bestilt dette. Vi må derfor ha mulighet for å komme inn i din/deres leilighet. Det er satt av ca. 5-15 min pr leilighet avhengig av hvor mange enheter du skal bytte. Vi har ikke mulighet til å komme en annen dag eller klokkeslett grunnet oppmålinger på andre prosjekter. Har du ikke anledning til selv å være hjemme må du enten alliere deg med en nabo, eller kontakte Inger Marie i styret (907 48 084) og avtale overlevering av nøkkel før oppmålingsdagen. Vi tar hensyn til Corona restriksjoner og har på oss hansker og maske. Er du eller dere i karantene gi beskjed så finner vi en løsning. Oppstart for prosjektet er planlagt fra uke 34/35, dere vil få ytterligere beboerinfo, fremdriftsplan og informasjon 2-3 uker i forkant. 

  Dato for måltaking (mellom 9-15)

  50- og 60-raden: Tirsdag 25. mai

  70- og 80-raden: Onsdag 26. mai


  For eventuelle spørsmål til entreprenør, ta kontakt med:

  Kim Nordvang

  Prosjektleder

  Tlf: 934 94 667

  E-post: kim@takstogvindu.no

 • Flaggheising 17. mai

  Publisert 09. mai. 2021

  Tid: 08:30 - 08:45, Flaggplassen

  Det blir selvfølgelig flaggheising på 17. mai, og vi er glade for at Vålerenga skoles musikkorps kommer og spiller for oss. Korpset kommer ca. klokken 08.35, og i henhold til råd fra Norges musikkråd spiller de i år kun mens de står stille, altså ikke når de kommer marsjerende inn. Vi oppfordrer alle våre beboere til å vise godt smittevern ved å holde tilstrekkelig avstand og vurdere bruk av munnbind under seansen.